Bli skuldfri för alltid

Skulder kan träda in i ditt liv på en mängd olika sätt. De kan komma smygandes eller vara resultatet av en stor, oväntad kostnad eller livsförändring. Oavsett anledning så har skulder en stor inverkan på våra liv. Studier visar att skulder kan leda till stress, depression, högt blodtryck och en försämrad hälsa överlag.

Det måste dock inte vara en livslång kamp. Det finns konkreta sätt att bli skuldfri. Om du börjar idag, kommer din situation att förbättras på lång sikt. Man kan likna skulder vid en sjukdom; ju längre man väntar med behandling, desto värre blir det. Lyckligtvis finns det en väg ut även från skulder. 

Om du läser denna guide, letar du efter svar, vilket redan är ett stort steg i rätt riktning.

Testa vår skuldkalkylator

Introduktion

 • Rätt strategi för rätt person
 • Översikt över privatekonomin
 • Budgetmall

I denna guide

 • Prioriteringar för att bli skuldfri
 • Tidsram för att bli skuldfri
 • Samla dina skulder för en enklare skuldåterbetalning
 • Kreditkortsskulder
 • Skulder utan säkerhet
 • Strategier för skuldåterbetalning
 • Bli skuldfri för alltid

Strategi

Hur man börjar  – En individuell strategi

Om du gör en sökmotorsökning på termen ‘bli skuldfri snabbt’ får du en hel uppsjö av sökträffar, förslag och strategier för hur du uppnår just detta. Endast en del av förslagen är verkligt användbara och kan hjälpa dig att bli skuldfri samt uppnå finansiell frihet.

Men precis som för dieter och träning så skiljer sig vägen till skuldfrihet från person till person. Även om en metod gjorde underverk för en vän eller släkting är det inte säkert att metoden fungerar för just dig. Innan du börjar implementera en strategi är det därför viktigt att du överväger om strategin passar just dig och din unika situation.

När man gjort ett uppriktigt och starkt försök är inget mer omotiverande än ett misslyckande. Det gör det ännu svårare att försöka igen, och I värsta fall ger man upp. 

Fråga därför dig själv dessa frågor innan du väljer strategi och implementerar din återbetalningsplan.

 • Vilken är din personlighet? 
 • Vad motiverar dig att nå dina uppsatta mål?

Kom ihåg att det tar både lång tid och kräver hårt arbete från din sida att bli skuldfri. När du väl valt din strategi är det viktigt att du inte avviker från den under återbetalningstiden.

Personlig ekonomi och att bli skuldfri

Vikten av en god översikt över sin privatekonomi

När du väl utvärderat vilka dina motivationsfaktorer är, kan du applicera denna insikt på din privatekonomi. Första steget är att uppnå en god förståelse för din privatekonomi. Det gör du bäst genom att ta fram en budget. Börja därför med att dokumentera och kategorisera ditt månatliga kassaflöde enligt följande:

 • Månatlig inkomst
 • Månatliga utgifter
 • Genomsnittlig månatlig konsumtion
 • Extra/oväntade utgifter
 • Din aktuella skuld

Har du inte redan gjort en budget över din privatekonomi är det läge att göra detta nu.

Hur mycket pengar återstår efter att räkningarna är betalda?

De flesta av oss har praktiskt taget ingen aning om vart pengarna försvinner efter att räkningarna är betalda. Det du behöver göra är att fundera över hur detta “överskott” kan användas till att betala av dina skulder. Din avbetalningsplan behöver vara realistisk sett till din livssituation och dina löpande utgifter. 

Att betrakta sin återbetalning som en intressant utmaning är ofta en god idé. Du kan exempelvis ge dig själv mindre belöningar varje gång du lyckas betala av mer på din skuld än vad långivaren kräver. Belöningen behöver inte vara gratis men bör inte heller vara alltför dyr, då syftet ändå är att förbättra din finansiella ställning. 

När du väl identifierat den strategi som passar just din personlighet och ekonomiska förmåga, rekommenderar vi att du håller fast vid denna strategi. Som redan nämnts är vägen till skuldfrihet ett långsiktigt projekt. Därför är det viktigt att din strategi är utformad på ett sätt som passar just dig. 

Att bli skuldfri

Prioriteringar för att bli skuldfri

Kortsiktiga prioriteringar

Vi är ledsna att behöva säga det, men för att bli skuldfri måste du prioritera. Människor är beroende av motivation för att åstadkomma saker. Med andra ord måste du verkligen vilja förändra din skuldsituation för att det ska kunna ske. Faktum är att det måste betyda så pass mycket för dig att du aktivt och konsekvent väljer att spendera dina pengar på skuldåterbetalning. Det innebär att du behöver bortprioritera andra saker och faktiskt förändra din vardag. 

Det finns alltid en anledning till varför man är skuldsatt och när det väl har skett är vägen tillbaka inte lika snabb som man önskat. Kortsiktiga prioriteringar är de vardagliga förändringar du kan göra för att öka din återbetalningsförmåga. Dessa prioriteringar berör bland annat din konsumtion. Här följer några förslag över hur du kan minska din konsumtion.

 • Ta med en lunchlåda till jobbet eller skolan.
 • Mathandla smart; Att handla kampanjvaror, storpack och att laga för mer än en middag brukar bli billigast.
 • Minimera dina café- och restaurangbesök. 
 • Undvik impulsköp och handla endast det nödvändigaste. Vill du bli skuldfri gäller det att handla smart. 

Långsiktiga prioriteringar

Varje förändring i rätt riktning kommer att bidra till din skuldfrihet. Små justeringar av ditt konsumtionsbeteende kan vara avgörande för huruvida du lyckas bli skuldfri eller ej på lång sikt. Men det är ofta de stora utgifterna som påfrestar din återbetalningsplan som mest. 

Om du är verkligt motiverad att bli skuldfri är det dags att göra en lista över dina prioriteringar.

 • Vill du heller ha en semesterresa än bli skuldfri?
 • Är önskan om ett nytt kök större än din önskan att planenligt nå finansiell frihet?
 • Är köpet av en bil så pass viktigt att du är villig att kompromissa med din skuldfrihet.

På grund av att man ofta motiveras mer av ett kortsiktigt erkännande än ett långsiktigt mål, är det ofta en utmaning att fullfölja en återbetalningsplan. Det är således väldigt bra om du utformar en checklista som du går igenom innan du beslutar dig för en större utgift. Checklistan ökar dina chanser att bli skuldfri, då du får en bättre kontroll över dina utgifter på detta sätt.

Din checklista kan innehålla följande punkter:

 • Hur kan utgiften komma att påverka min återbetalningsplan?
 • Är behovet av inköpet eller upplevelsen större än min önskan att bli skuldfri?
 • Kommer utgiften att påverka min återbetalningsförmåga betydligt? Eller ännu värre, kommer det att skuldsätta mig ytterligare?
 • Finns det billigare alternativ för att uppnå det underliggande syftet med köpet?

Tidsram för att bli skuldfri 

Var pragmatisk

Är du ordentligt skuldsatt, kommer det att ta sin tid att bli skuldfri. Det är viktigt att du förlikar dig med detta faktum innan du väljer din återbetalningsplan. Din strategi och återbetalningsplan måste nämligen vara anpassad efter din faktiska återbetalningsförmåga, vilket kräver självinsikt och acceptans av din faktiska livssituation.

Handlar det om år eller månader?

Bli skuldfri på lång sikt

För att du ska kunna nå ditt mål om skuldfrihet är det viktigt att du håller dig motiverad under processens gång. Vill du dessutom bli skuldfri tidigare än planerat, behöver du ha en högre återbetalningstakt än långivarens minimikrav, och för det krävs hög motivation från din sida. 

Ett effektivt sätt att förebygga en fallande motivation är att acceptera en realistisk tidsram för återbetalningen av dina skulder.

Dina mål bör vara realistiska

Att sträva efter ett omöjligt mål är dömt att misslyckas. Mål behöver därför vara realistiska och anpassade efter just din livssituation. Om du redan från start gör en realistisk och välgrundad bedömning över tiden det tar dig att bli skuldfri, kommer det att kännas mycket bättre under återbetalningsperioden. Det kommer även att främja din motivation och risken är också mindre att du ger upp på grund av ett oväntat hinder. 

Vi rekommenderar även att du arbetar med lite marginal, något som du oavsett bör ha i din privatekonomi. För att lyckas med ett långsiktigt finansiellt mål är det nödvändigt att arbeta med en marginal. En god tumregel är att lägga på 10 till 15 procent på ditt framräknade tidsmål. Om du exempelvis planerar att vara skuldfri om exakt 5 år är det rimligt att ha en marginal på 6 till 8 månader. På så sätt tar du hänsyn till oväntade händelser och kostnader som kan påverka din återbetalningsförmåga och undviker också onödig stress vid en sådan situation.  

Hur du räknar ut din återbetalningsperiod

Som vi redan bekräftat är det viktigt att du är både pragmatisk och realistisk när du sätter tidsramen för att bli skuldfri. Här följer två sätt du kan använda dig av för att beräkna din återbetalningsperiod för dina skulder.

Det första alternativet är att utgå ifrån din önskade tidsram och därifrån sedan räkna ut vilket månadsbelopp som krävs som amortering. Säg exempelvis att du har en skuld på 240 000kr och att du vill bli skuldfri på tre år. Då gäller följande ekvation:

240.000/3 = 80.000 SEK
80.000/12 = 6.666 SEK

För att bli skuldfri på tre år behöver du amortera 6.666kr varje månad och det är då rimligt att du månatligen lägger undan i alla fall 6.700kr för detta syfte. Med denna metod utgår du ifrån din önskade tidsram och anpassar sedan din ekonomi efter detta. Metoden har både för- och nackdelar. Den största fördelen är att du beräknas bli skuldfri vid exakt den tidpunkt du önskar. Det kräver dock att du har möjlighet att fullfölja återbetalningsplanen. Ju kortare återbetalningsperiod du väljer, desto lägre blir även kostnaderna för lånet. Påverkan på lånets kostnader är som störst för blancolån. 

Med denna metod är risken dock större att man överskattar sin betalningsförmåga över tid. Nackdelen är således att det kan vara svårt att realisera den önskade avbetalningsplanen. Det kan i sin tur ha en negativ inverkan på ens motivation, vilket är det sista man behöver som skuldsatt individ. Var därför noga med att ta hänsyn till din betalningsförmåga när du väljer din tidsram utifrån denna metod.

Den andra metoden vi vill föreslå är att utgå ifrån din budget när du bestämmer din tidsram. När du väl vet hur mycket pengar du har kvar varje månad efter övriga utgifter är det enkelt att förutse när du bör kunna bli skuldfri. Säg exempelvis att du har 150.000kr I skulder och varje månad kan avvara 1.800kr till din återbetalningsplan. Ekvationen blir då följande:

150.000/1.800 = 83 månader
83 = cirka 7 år

Fördelen med denna strategi är att du utgår ifrån faktiska siffror. Genom att jämföra historiska inkomster och utgifter kan du göra en rimlig uppskattning av din faktiska budget. Du tar således hänsyn till din privatekonomi och eventuella oförutsedda kostnader. Nackdelen med denna metod är att den kan underskatta din betalningsförmåga och således förlänga återbetalningstiden för din skuld.

Samla ihop lån för att bli skuldfri

Att samla sina lån gör det enklare att bli skuldfri

När du väl bestämt dig för att bli skuldfri, är din första prioritet att sänka räntekostnaderna för ditt skuldsaldo. Med andra ord behöver du se till att hamna hos långivare som erbjuder förmånliga räntevillkor.  

Att samla sina lån

Som låntagare är det vanligt att man har ett så kallat blancolån. Exempel på blancolån är snabblån, privatlån och kortkrediter. Vad dessa lån har gemensamt är att de alla är lån utan säkerhet och därför också relativt dyra lån. 

Räntan för blancolån kan vara hög. Lånen är också ofta strukturerade som lån med rak amortering. Lån med rak amortering är något dyrare än alternativet, annuitetslån. 

Genom att påverka dina lånevillkor sänker du lånekostnaderna. Ett sätt att sänka sin lånekostnad är att minska lånets löptid, vilket innebär att du betalar av din skuld snabbare. Ett annat sätt är att förhandla till sig en lägre effektiv ränta för sina lån. Du bör alltid sträva efter att erhålla en så låg ränta som möjligt för dina lån.

Har du stora blancolån kan det definitivt vara värt att samla dina lån. Målet är då att erhålla ett så kallat samlingslån med låg ränta och förmånliga lånevillkor i övrigt. 

Tips för hur du samlar dina osäkrade lån

Om du har ett bolån kan du undersöka möjligheterna att inkludera dina osäkrade lån i bolånet.

Ett annat bra tips är att använda sig av en lånemäklare. Med en lånemäklare skickas din låneansökan vidare till ett stort antal långivare som alla konkurrerar om dig som kund. Med en lånemäklare får du således en god översikt över lånemarknaden och erbjuds även bästa möjliga ränta. 

Att samla sina lån innebär att man tar ett nytt, större lån för att betala av sina befintliga lån. Fördelen med att samla sina lån är som störst för de som har ett stort antal lån. Varje enskilt lån har i regel nämligen en administrativ kostnad och genom att minska antalet lån, minskar du även din totala lånekostnad. Genom att samla dina lån har du även möjlighet att förhandla ner räntan, vilket sänker lånekostnaden ytterligare. Vägen till finansiell frihet kan bli både billigare och mer bekväm om du endast har ett lån att sköta.

Att samla sina säkrade lån

Majoriteten av svenska hushålls skuldsättning består av bolån. Bolån är också den absolut vanligaste formen av säkrade lån. Vi kommer därför att fokusera på just bolån. 

Att ett bolån är ett lån med säkerhet innebär i praktiken att långivaren har en säkerhet för lånet i form av ett pantbrev på den fastighet som det lånats till. Säkerheten sänker långivarens kreditrisk vilket i sin tur möjliggör för en lägre ränta. Man ska dock vara medveten om att det faktiska räntebeloppet för bolån kan bli väldigt högt, då denna typ av lån ofta är på väldigt stora summor. Ett bolån på 1 miljon kronor, med en årlig ränta på 2 procent, kan likställas med en årlig räntekostnad på 20 000 kronor. Små ränteförändringar kan således ha en relativt stor inverkan på lånets kostnad.

Tips för hur du samlar dina säkrade lån.
 • Kontakta din nuvarande bank och fråga om möjligheterna att förbättra lånevillkoren för dina lån hos banken.
 • Jämför din låneränta med låneräntor hos andra långivare.
 • Kontakta tre till fem banker och be om en låneoffert. Jämför sedan deras erbjudanden med dina befintliga lånevillkor.
 • Förflytta dina övriga lån till ditt säkrade lån.

Om du överväger att omfinansiera ett lån med säkerhet, bör du alltid börja med att diskutera dina lånevillkor med din befintliga bank. Inför diskussionen bör du se till att ha en god överblick över lånemarknaden och en uppfattning av hur dina lånevillkor mäter sig med konkurrenternas. Visar det sig att du kan få bättre lånevillkor hos en annan bank kan du informera din långivare om situationen och be att få omförhandla dina lånevillkor. Om din befintliga långivare inte är villig till detta, kan du överväga att vända dig till en konkurrerande bank.

Är det dock så att du redan har bästa möjliga lånevillkor, ligger bollen istället hos dig. Du får då arbeta fram en budget som gör det möjligt att amortera av ditt lån i önskad takt. Glöm inte heller att varje låneansökan granskas på individuell basis, vilket innebär att din kreditvärdighet och betalningshistorik påverkar långivarens beslut. Med en sund och välskött privatekonomi ökar därför dina chanser till bättre lånevillkor. 

Kortkrediter

Som tidigare nämndes utgör bolån den största delen av svenskars skuldsättning. Bolån är generellt sätt större lån än blancolån, och det kan ta väldigt många år innan ett bolån är återbetalt. Eftersom ett bolån är ett lån med säkerhet är räntan för dessa lån i regel dock lägre. Om du väl bestämmer dig för att bli skuldfri bör du därför prioritera återbetalningen av dina dyraste skulder, som exempelvis kortkrediter. Kortkrediter

Hur du blir av med dina kortkrediter

Kortkrediter kan vara svåra att bli av med, då det på sätt och vis är en kontinuerlig kredit. För en kortkredit behöver man normal sätt inte betala tillbaka det utnyttjade beloppet på stört. Kreditutrymmet kan således hållas utnyttjat under en längre tid, förutsatt att man som kredittagare åtar sig att betala ränta. För personer med begränsade ekonomiska resurser är det också ett lockande alternativ. På lång sikt kan det dock bli väldigt kostsamt med en kortkredit, då de ofta har en hög ränta, och man riskerar att fastna i en evig skuldcykel där skulden förblir oförändrad.

Om du väljer att betala minsta möjliga summa för en kortkredit, täcker återbetalningen ofta inte mer än den närmaste periodens räntekostnad. Det innebär att kortkrediten inte minskar i storlek. Är ditt mål att bli skuldfri behöver dina månatliga återbetalningar således vara högre än minimikravet. Du bör då även ta fram en tydlig plan för dina återbetalningar; en plan anpassad efter din individuella budget. 

Ta nu några minuter till att räkna ut hur stor din utnyttjade kortkredit är. Räkna därefter ut hur mycket ränta du betalar varje månad i kronor. För många människor kan insikten av vad kortkrediten faktiskt kostar vara en motivationsfaktor till att bli skuldfri.

Tips för hur du betalar av dina kortkrediter.

När du väl bestämmer dig för att på riktigt hantera din kortkredit bör du alltid börja med ovan nämnda steg. Det ger dig en god bild över din nuvarande skuldsituation. Vare sig det handlar om några hundra kronor eller ett antal tusenlappar är det viktigt att du får en uppfattning över hur vad din kortkredit kostar dig. 

Ett väldigt effektivt sätt att motivera återbetalningen av din kortkredit är att föreställa dig vad du kunde ha spenderat pengarna på om de inte behövde gå till amortering och räntebetalningar. Genom en sådan jämförelse får du en djupare förståelse för hur kortkrediten faktiskt påverkar ditt liv, och förhoppningsvis motiverar det dig till att genomföra en förändring. Vi rekommenderar dig också att bryta ner din totala skuld I mindre beståndsdelar. Detta för att återbetalningen ska kännas mer genomförbar. 

Här följer ett exempel över hur kostnaden för en kortkredit kan se ut för olika perioder:

Total kostnad: 250 000kr

Återbetalningsperiod: 5 år

Årskostnad: 50 000kr

Månadskostnad: 4170kr

Veckaskostnad: 1040kr

Dagskostnad: 150kr

Fortsätt påminn dig om alla de saker du kan göra när du väl blir skuldfri. När motivationen din svackar och dina skulder känns omöjliga att hantera, kan du göra följande: 

 • Påminn dig själv om varför du bestämt dig för att bli skuldfri.
 • Kom ihåg att din privatekonomi kommer att förbättras avsevärt när dina skulder väl är återbetalda.
 • Tänk på att din kreditvärdighet höjs när du väl är skuldfri. 
 • Kom ihåg att det är ditt åtagande till avbetalningsplanen och ditt tålamod som i slutändan avgör huruvida du blir skuldfri eller ej.

Blancolån (Lån utan säkerhet)

Hur du blir av med dina blancolån

Ett blancolån kan vara ett vanligt privatlån, snabblån, sms-lån eller mikrolån. För blancolån krävs i regel alltid en månatlig amortering. Det innebär att du betalar av på lånet varje månad. Rent långsiktigt och ur skuldsynpunkt är detta är en fördel jämfört med kortkrediter, där det ofta räcker att betala den löpande räntekostnaden. Är målet att bli skuldfri är det ju ett nödvändigt att amortera. Med detta sagt, förekommer det numera även amorteringsfria blancolån. För dessa amorteringsfria blancolån finns det ingen egentlig skillnad från en kortkredit. 

Det kan ofta vara frestande att skjuta upp betalningar till framtiden, men det är inget vi rekommenderar. Din skuld förblir då oförändrad och din avbetalningsplan bryts. Vill du bli skuldfri inom uppsatt tid är det avgörande att du följer din avbetalningsplan. Vi rekommenderar därför att du amorterar planenligt och låter det bli en del av dina rutiner. 

Minska lånekostnaderna under återbetalningsperioden.

Som tidigare nämnts, är det viktigt att försöka göra din skuld så billig som möjligt. Det kan exempelvis uppnås genom att samla dina lån eller genom att förhandla om dina lånevillkor med nuvarande långivare. Du bör också betala av dina dyraste lån först. Har du exempelvis både ett bolån (ett säkrat lån) och ett blancolån, bör du prioritera återbetalningen av det sistnämnda. Detta då blancolån är dyrare än bolån. Valet av amorteringstakt och betalningsupplägg är upp till dig att bestämma, men försök gärna prioritera dina dyraste lån. 

När man betalar av ett blancolån kan det vara väldigt effektivt att ta en titt på lånets totalkostnad. Om man endast ser på den månatliga kostnaden blir det lätt att man underskattar lånets kostnad. Genom att du får en bild över vad lånet faktiskt kommer att kosta dig totalt sätt, kan det motivera dig att fullfölja en mer aggressiv avbetalningsplan för att bli av med det.

Blancolån och att bli skuldfri

Åtgärder för att bli av med dina blancolån
Åtgärd 1: Amortera av så mycket du bara kan och så ofta du kan.

Om du i slutet av månaden har pengar över kan du definitivt använda dessa till att amortera av lite extra på ditt lån. Ett sådant val kan ibland vara svårt att fatta då det finns roligare saker att spendera pengarna på. Man kanske till och med vill spara pengarna. Men blancolån är relativt dyra och det bästa för din ekonomi är i regel att använda pengarna till att betala av dina skulder. Är ditt mål dessutom att bli skuldfri bör du prioritera därefter. Sätt en regel åt dig själv. Vad än du har kvar på kontot dagen innan löning; använd dem till att amortera av på ditt blancolån. 

Åtgärd 2: Tänk på återbetalningen av ditt lån som en möjlighet.

Skulder uppfattas alltid som en börda för den skuldsatte och det med all rätta. Hur stor bördan blir beror bland annat på dina personliga finanser. Ju mer du betalar av på ditt lån, desto mindre blir dock skulden. Återbetalningen av dina lån kan således ses som något positivt och rent av en möjlighet. 

Åtgärd 3: Automatisera din avbetalning med autogiro

Forskning visar att människan har svårt att släppa taget om saker. I en finansiellt centrerad värld är det som mest relevant för vår inkomst. När lönen väl kommer in på kontot är det svårt att släppa taget om den, särskilt till skulder. Du har förmodligen redan en månatlig avbetalning registrerad på autogiro för dina blancolån. Om du har möjlighet är det en god idé att registrera ytterligare en avbetalning på autogiro, en som dras dagen före löning. Om den är på 200kr eller 2000kr är mindre väsentligt. Det viktiga är att pengarna dras innan du hinner fästa dig vid dem. Det hjälper dig I ditt mål att bli skuldfri.

Strategier för återbetalningen av skulder

Lavinmetoden

Lavinmetoden är en av två internationellt erkända metoder för effektiv och långsiktigt hållbar återbetalning av skulder. Metoden innebär att man prioriterar lån efter deras räntesats. Lånen med högst ränta ska alltså betalas av först. Säkrade lån, som exempelvis bolån, är generellt sätt den billigaste formen av lån. Enligt lavinmetoden ska man då betala av denna typ av lån sist och istället prioritera avbetalningen av sina blancolån. Att organisera sin skuldåterbetalning enligt lavinmetoden kan se ut på följande sätt: 

Kortrediten:
(Nominellt belopp/din lokala valutakurs, lägst utestående lånebelopp), Ränta: (Högst ränta)
Blancolånet:
(Nominellt belopp/din lokala valutakurs, större än kortkrediten), Ränta: (Näst högst ränta)
Bolånet:
(Nominellt belopp/din lokala valutakurs, störst utestående lånebelopp), Ränta: (Lägst ränta)

I ovanstående exempel börjar du med att betala tillbaka kortkrediten, då lånet har högst ränta. Sedan betalar du tillbaka blancolånet och sist betalar du tillbaka bolånet. Strategin är att bli av med de dyraste lånen först. I vissa fall kan det dock vara så att det dyraste lånet (med hänseende till räntesatsen) också är det största lånet. Har du exempelvis betalat av större delen av ditt bolån är det mycket möjligt att ditt blancolån är på ett större belopp än bolånet. I så fall är lånet med högst ränta även det största lånet. 

För den som vill upprätthålla maximal motivation, finns det även ett alternativ till lavinmetoden. 

Snöbollsmetoden

Snöbollsmetoden är en annan internationellt erkänd metod för återbetalningen av skulder. Enligt denna metod prioriterar du avbetalningen av de minsta skulderna först. För denna metod har räntan alltså ingen betydelse när du prioriterar dina lån. Metoden har som främsta syfte att motivera dig på din väg mot skuldfrihet genom att fördela skuldåterbetalningen över hanterbara milstolpar. Du börjar med att betala av de minsta lånen och avslutar med de största lånen. Ett exempel på hur snöbollsmetoden kan se ut följer här:  

Kortkrediter: 10.000 SEK

Bolån: 120.000 SEK

Blancolån: 130.000 SEK

När du väl har organiserat och rankat dina skulder är det dags att påbörja avbetalningen i uppsatt ordning. Tanken med snöbollsmetoden är att den, i ett tidigt skede, ska ge dig en stark känsla av motivation. Genom att du börjar med att betala av dina mindre skulder kan du tidigt skriva av vissa lån och återbetalningen känns därmed mer genomförbar. När du ser att du lyckats betala av de mindre lånen kan den positiva känslan av ditt åstadkommande användas till att motivera återbetalningen av de större lånen. För de flesta människor utgör bolånet den största andelen av ens totala skuld. Är så fallet även för dig, och du dessutom har kortkrediter och blancolån är det ofta en skön känsla att bli av med dessa lån först. Då har du sedan endast bolånet kvar att fokusera på.

Segern det innebär att bocka av ditt första lån kommer att vara en stark motivation när du väl tar dig an dina återstående skulder. 

Både lavinmetoden och snöbollsmetoden har visat sig ha en stor effekt på återbetalningen av skulder. Båda metoderna delar upp den totala skulden i mindre, mer hanterbara beståndsdelar, något som är avgörande för ens motivation under återbetalningsperioden. Var dock noga med att metoden du väljer passar just dig och din privatekonomi. Utgå ifrån din unika motivationskälla och välj den strategi som bäst kan motivera dig på lång sikt.

Snöbollsmetoden

Att bli skuldfri för alltid

Undvik nya skulder

När du väl betalat tillbaka alla dina skulder tycker vi att du ska gå ut och fira. Det är ingen lätt match att bli skuldfri och du har säkerligen uppnått ett stort mål. Var därför stolt över vad du åstadkommit och över allt det arbete du lagt ner för att nå dit. Ta gott om tid på dig att njuta av din prestation. När du väl firat det faktum att du är skuldfri är det sedan viktigt att du är återhållsam med att skuldsätta dig framöver och noga överväger varje beslut.

Om du lockas av att ta på dig nya skulder bör du beakta följande:

 • Allt arbete du lagt ned på att bli skuldfri
 • Om du verkligen vill upprepa processen för att bli av med en ny skuld
 • Om du har någon alternativ möjlighet till finansiering

Gå även tillbaka och läs igenom din motivationslista på nytt. Listan av saker du kunde göra när du väl blev skuldfri är nu realiserbara. Om du väljer att belåna dig på nytt eller att handla på kredit förflyttas du tillbaka till ruta ett. 

Med detta sagt, kan du självklart belåna dig om det är så att din ekonomi tillåter det. Se bara till att inte skuldsätta dig till den grad att det blir ohållbart.

Fortsätt tillämpa dina strategier

Att du har lyckats bli skuldfri är tack vare fungerande strategier och de åtgärder du implementerat. Använd gärna dessa I din vardag även efter att du blivit skuldfri. 

Om du hittar något du verkligen vill ha kan du faktiskt återanvända din återbetalningsplan för att spara in pengar även här. Använd den metod som fungerade bäst för just dig. Du bemästrar nu ett nytt sätt att spara in pengar och behöver således inte ta ett nytt lån.

 • Anteckna din tidsram och ditt mål
 • Skapa ett bankkonto särskilt för realiseringen av framtida mål.
 • Registrera en automatisk överföring till detta konto med din bank

På detta sätt bygger du upp ett sparande som du kan använda till vad helst du önskar. Det bidrar även till finansiell stabilitet och kan hålla dig skuldfri för alltid.