Sänk dina lånekostnader

Inledning

Svenska hushåll står genom sin konsumtion för majoriteten av svensk BNP. Med andra ord är det hushållen vi i slutändan har att tacka för vår starka ekonomi. Företag och entreprenörer bidrar med produkter och tjänster men det är hushållen som agerar slutkund och utan kunder skulle näringslivet förfalla. Som hushåll är man dock mån om att anpassa sina utgifter efter sin betalningsförmåga. Den ser lite olika ut mellan hushåll och förändras också över tid. För att ekonomin ska gå ihop krävs därför att man gör aktiva val och anpassar sina utgifter i den mån man kan för att få den månatliga budgeten att gå ihop.  I hushållets ekonomi finns dock en mängd olika utgifter. Vissa är lättare att påverka än andra. Men ett sätt till lägre månatliga kostnader är att sänka sina lånekostnader.

Har du dyra lån kan du se över alternativa finansieringsmöjligheter. Kanske kan du refinansiera ditt lån hos en ny långivare till en lägre kostnad. Eller har du kanske ett antal mindre lån? Då kan du ofta samla dessa i ett så kallat samlingslån, vilket generellt sätt blir billigare då administrationskostnaderna sjunker med antalet lån.

Nyckelegenskaper till en sund privatekonomi är anpassningsbarhet, disciplin, optimism, motivation och jämförande. Genom att bejaka dessa egenskaper kan du aktivt sänka inte bara dina lånekostnader utan även övriga kostnader i hushållet.

Sätt att sänka sina lånekostnader

Om man vill sänka sina lånekostnader bör man överväga följande:

  1. En refinansiering eller ett omförhandlande av lånevillkoren
  2. Valet mellan  fast- och rörlig ränta
  3. Att samla sina lån i ett så kallat samlingslån
  4. Att jämföra långivare

Förhandla med din långivare

Förhandla om villkorenHar du skött ditt lån väl finns det ofta goda möjligheter till att omförhandla dina lånevillkor med långivaren. Det är då viktigt att du har amorterat av på ditt lån i enlighet med amorteringsplanen och utan dröjsmål, då det stärker din trovärdighet som låntagare. Du kanske till och med har amorterat lite extra under vissa månader.

En låntagare som uppfyller sina åtaganden är en bra låntagare för bankerna och denna typ av kund är man mån om att behålla. Banker har generellt sätt en hög avkastning på sin utlåning vilket skapar möjligheter för dig som låntagare att förhandla ner dina lånekostnader.

Tänk även på att den ränta du erbjuds sätts utifrån din initiala kreditrisk och vid början av ett samarbete är kreditrisken ofta som högst. I takt med att du betalar av på lånet bekräftar du ditt åtagande till banken vilket leder till att din kreditrisk faller. Det är den huvudsakliga anledningen till att en långivare bör vara villig att omförhandla dina lånevillkor och även det argument du själv kan lyfta fram vid förhandlingsbordet. Du kan förhandla via telefon men det optimala är att boka in ett möte med din långivare för detta ändamål.

Omförhandlingar av ränta är särskilt vanligt för större lån. För mindre lån är låneprocessen ofta helt automatiserad och då finns inte samma möjligheter till diskussion.

Att välja mellan fast- och rörlig ränta

När du väljer att teckna ett lån kan du ofta välja mellan en rörlig- eller fast ränta. Detta är särskilt vanligt för bolån. Vilket upplägg som är mest kostnadseffektivt beror på hur det framtida ränteläget ser ut. Den rörliga räntan är, på grund av att den inte innebär någon ränterisk för bankerna, ofta lägre än den fasta räntan. På lång sikt kan det dock vara mer lönsamt att låsa räntan och alltså välja en fast ränta.

Säg exempelvis att vi är på väg in i en högkonjunktur med ökad ekonomisk aktivitet i landet. Det driver normalt sätt upp räntorna och har du då en fast ränta får du behålla din räntesats trots att räntorna i landet stiger. Det är dock inte helt enkelt att förutse vare sig det framtida ränte- eller konjunkturläget. Har du tillgång till en personlig rådgivare hos ditt bankkontor är detta något ni kan diskutera. Banker har ofta en god insikt i det ränteläget då räntorna har stor betydelse för deras verksamhet.

I skrivande stund är det faktiskt så att den fasta bolåneräntan (2 år bunden ränta) är lägre än den rörliga bolåneräntan hos de flesta banker i Sverige. Det är en intressant iakttagelse då den rörliga räntan normalt sätt är lägst. Men just nu förväntar sig många en dämpad ekonomisk tillväxt i Sverige under de kommande åren med fortsatt låga styrräntor. Det är den förklarande faktorn till att den fasta räntan just nu ligger lägre.

Jämför lån

Den svenska lånemarknaden består av ett stort antal aktörer och de bidrar alla till en konkurrenskraftig marknad. Ju fler aktörer det finns på en marknad desto högre blir nämligen konkurrensen om kunderna, något som tar sig uttryck i en mer gynnsam prissättning till dig som låntagare.

Prissättningen av lån och övriga lånevillkor skiljer sig dock kraftigt mellan olika aktörer. Det beror bland annat på att de har olika kostnader förknippade med sin verksamhet samt att varje långivare har sin egen unika prismodell. Genom att jämföra lån ökar dina chanser att hitta ett lån som matchar just dina förväntningar vad gäller lånets kostnad och villkor. Vi rekommenderar därför att du jämföra lån mellan olika långivare innan du går vidare med din låneansökan.

Gör gärna din egen jämförelse. Jämför du den nominella räntan mellan olika lån räknas inte övriga avgifter inkluderade. Den viktigaste variabeln att jämföra när det kommer till lånets kostnad är den effektiva räntan. Alla långivare är enligt lag skyldiga att deklarera denna ränta. Den effektiva räntan har fördelen att den inkluderar samtliga av lånets kostnader. Exempel på avgifter som ofta tas ut för lån är den nominella räntan, aviavgifter och uppläggningsavgifter.

Ett alternativ när man jämför lån är att använda sig av en lånemäklare. Lånemäklaren presenterar då din låneansökan till ett stort antal långivare som denne samarbetar med. Gör du din egen jämförelse kan du dock hitta långivare som undgått lånemäklaren. Det är därför smart att använda flera kanaler i sin jakt på det rätta lånet och inte fastna vid en. Det finns inget som hindrar dig från att använda både lånemäklare, jämförelseverktyg samt göra din egen efterforskning över lämpliga långivare.

Fler spännande artiklar från LoanStar

Fortsätt gärna din läsning genom någon av följande relevanta artiklar - Kunskap är nyckeln till en bättre privatekonomi.