Lavinmetoden till återbetalning

Att ha skulder har blivit allt vanligare i samhället. För vissa handlar det om sedvanliga bolån. För andra kan situationen vara mer komplicerad med ett stort antal dyra lån och en ohållbar ekonomiska situation.  

Oavsett hur stora skulder du har, drömmer du säkert om att bli skuldfri. Det stärker din kreditvärdighet och ger dig en större finansiell frihet. Men att faktiskt förändra sin skuldsituation kan för många kännas som en nästintill omöjlig utmaning. 

Vi människor är vanedjur. Det är nog den främsta anledningen till varför det krävs så pass hög motivation för att vi ska prioritera skuldåterbetalningar före konsumtion. För att lyckas med detta kommer du således att behöva en genomtänkt plan.

Denna guide ger dig en djupgående genomgång över vad lavinmetoden är för slags återbetalningsstrategi. Väljer du att läsa denna guide, kommer vi nu att förse dig med all information du behöver för att påbörja ditt arbete mot skuldfrihet redan idag. 

Pröva vår kostnadsfria skuldkalkylator

Skuldåterbetalning

 • Olika metoder för återbetalning av skulder.
 • Du behöver en strategi för att bli skuldfri.

Lavinmetoden för skulder

 • Lavinmetoden i ett nötskal.
 • Hur du på bästa sätt organiserar dina skulder med lavinmetoden.
 • Fördelar med lavinmetoden.
 • Nackdelar med lavinmetoden.
 • På vilket sätt du organiserar din avbetalningsplan med lavinmetoden.
 • Hur du använder vår skuldkalkylator.
 • Hur du får ut det mesta av lavinmetoden.
 • Motivation

Strategi för skuldåterbetalning

Olika metoder för återbetalning av skulder

Om du gör en sökmotorsökning på ordfrasen “betala av skulder” kommer du att få en hel uppsjö av sökträffar och strategier att välja mellan. Det är just därför det kan vara så svårt att komma igång med sina avbetalningar på bästa möjliga sätt. Att göra något åt sin skuldsituation är svårt nog i sig. Utan en välstrukturerad och genomtänkt avbetalningsplan är det därför lätt att ge upp innan man ens börjat. 

När du väl avväger olika metoder för skuldåterbetalning, bör ditt fokus ligga på att hitta en strategi som passar din personlighet. Att en strategi fungerar för nära vänner och familj betyder inte per automatik att den är optimal för just dig. Ta hänsyn till vad just du tycker är viktigt när du väljer din strategi. 

Skuldåterbetalning är helt och hållet en fråga om motivation. Det kan ta upp till flera år att bli av med sina skulder. Om din återbetalningsplan och strategi inte är optimal för just dig är det tveksamt om du kommer att kunna påskynda din skuldfrihet.  

Det är just därför det är så viktigt att du ställer de rätta frågorna till dig själv innan du väljer strategi för din skuldåterbetalning.

 • Vad motiverar mig?
 • Hur ser min privata budget ut? 
 • Hur stor är min totala utestående skuld?
 • Har jag skulder hos fler än en långivare?
 • Har jag både skulder både i form av säkrade och osäkrade lån?

Svaret på dessa frågor är individuella och viktiga att ta med sig. För en sak är säker; utan en genomtänkt och individuell plan kommer du ha svårt att komma någonstans med din avbetalningsplan.

Du behöver en strategi för att bli skuldfri

Pengar tenderar att spenderas oavsett om de läggs på konsumtion, räkningar eller annat. Trots att du öronmärker dina pengar för ett särskilt syfte, så kommer de att så småningom således att försvinna. Det är ett dystert faktum, och du erfar det säkert själv under de flesta månader. 

Människor är även betydligt mer motiverade av kortsiktiga erkännanden och belöningar än långsiktiga mål. Om du hittar något köpvärt idag och du inte har en tydlig budget är sannolikheten stor att du genomför ett köp.

Forskning visar att det krävs en strategi för att man ska kunna arbeta mot skuldfrihet på ett målinriktat och effektivt sätt. Du behöver aktivt välja att prioritera avbetalningen av dina skulder. Det är det enda, långsiktigt fungerande sättet att minska din skuldsättning. 

Det är just på grund av detta som det är så viktigt att du verkligen vill bli skuldfri. Du behöver även komma fram till vad som motiverar dig finansiellt. När du väl har identifierat dina motivationsfaktorer kan du använda dig av dessa för att uppnå finansiell frihet.

Viktiga frågor att ställa dig själv:

 • Hur kan skuldfrihet gynna mig?
 • Vilka drömmar vill jag förverkliga när jag väl blivit skuldfri?
 • Hur kommer min ekonomi att se ut när jag väl blivit skuldfri?

En internationellt erkänd metod för skuldåterbetalning är lavinmetoden. Låt oss göra en djupgående granskning över hur metoden kan hjälpa dig i ditt arbete mot skuldfrihet. 

Lavinmetoden

Strategin i ett nötskal

Lavinmetoden används av finansiella och ekonomiska experter över hela världen och anses erbjuda den snabbaste vägen till skuldfrihet. Strategin är designad helt och hållet ur ett finansiellt perspektiv vilket har både för- och nackdelar för dess användare. 

Med lavinmetoden ska man tänka på sin skuld som en lavin; Man börjar högst upp och arbetar sig sedan neråt. Räntan är den vägledande faktorn här. Det är också därför denna metod är så tilltalande finansiellt sätt. 

När du tillämpar metoden prioriterar du dina skulder efter dess kostnad. Räntan kommer alltid att vara den starkaste indikatorn för varje enskild skulds kostnad. Räntan beräknas I regel alltid på den utestående skulden vid varje månadsslut. 

En andra viktig egenskap för lavinmetoden är att du tar dig an en skuld I taget. Forskning visar att det är den mest effektiva strategin för att bli skuldfri. När man väljer att fokusera på en skuld i taget bibehåller man generellt sätt en högre motivation. 

Lavinmetoden till återbetalning av skuld

Hur du organiserar dina skulder med hjälp av lavinmetoden

Så hur påbörjar man sin skuldåterbetalning med lavinmetoden? Det första man ska komma ihåg är att metoden lämpar sig bäst för personer som har fler än en skuld. Metoden är också särskilt fördelaktig om minst en av skulderna är i form av ett osäkrat lån, ett så kallat blancolån. 

Privatlån, kortkrediter och snabblån är alla exempel på olika former av blancolån och har alltid en relativt hög ränta. Lavinmetoden säkerställer att du blir av med dessa skulder första, då den prioriterar de dyraste lånen. Det, i sin tur, innebär att dina lånekostnader kommer att minska avsevärt med tiden och större delen av dina avbetalningar kommer i framtiden därför att gå till amorteringen av dina lån och inte till räntekostnader. Säg exempelvis att du har följande skulder:

Snabblån: Lånebelopp 10 000kr, Låneränta: 30%

Bolån: Lånebelopp: 500 000kr, Låneränta: 2%

Kortkrediter: Lånebelopp: 40 000kr, Låneränta: 20%

Om du skulle tillämpa lavinmetoden för ovanstående lån, skulle du börja med att betala tillbaks snabblånet, sedan kortkrediten och sist bolånet. 

Använder du dig av lavinmetoden betalar du av dina skulder på ett finansiellt fördelaktigt sätt. Det är dock nödvändigt att du faktiskt genomför de månatliga avbetalningar du planerat för.

När dina räntekostnader väl minskat, kommer dina avbetalningar att bli mer effektiva. Med det menas att en större del av avbetalningarna kommer att gå till amortering och en mindre del till räntekostnader. 

Lavinmetodens fördelar

Att välja lavinmetoden för skuldåterbetalning kommer med en mängd fördelar. Dessa är både faktiska finansiella fördelar och psykologiska fördelar. Glöm dock inte bort att det är din personlighet som ska ligga till grund för valet av återbetalningsmetod. Om lavinmetoden inte passar din personlighet bör du överväga att välja en annan metod.

Den största och mest uppenbara fördelen med lavinmetoden är den finansiella aspekten. Genom att du med metoden betalar av de dyraste lånen först minskar även dina lånekostnader som mest. Det innebär att en större del av dina avbetalningar går till amortering.

Att betala av de dyraste lånen först minskar också återbetalningsperioden. Dina lån blir åter betalda snabbare och då uppnår således skuldfrihet vid ett tidigare skede. Det är extra fördelaktigt när du har dyra osäkrade lån. Utöver räntan, har även lånets löptid en stor inverkan på den totala lånekostnaden.

De flesta osäkrade lån är så kallade lån med rak amortering och där räknas räntan ut och betalas på månatlig basis. Ju färre räntebärande månader du har, desto mindre kommer lånet att kosta dig. Fördelen med lavinmetoden är att den förkortar antalet räntebärande månader genom att prioritera de dyra lånen först.

Lavinmetoden är även gynnsam ur ett psykologiskt perspektiv. Detta då den är motivationsskapande. Forskning visar att vår motivation ökar om vi fokuserar på ett lån i taget. Motivationen stärks ytterligare när vi väl kan bocka av det första återbetalda lånet. 

Metoden gör det därför lättare att hålla energin uppe, och att fullfölja sin avbetalningsplan hela vägen till skuldfrihet. Allt som allt är lavinmetoden en fördelaktig metod för de allra flesta. Men som med alla metoder, finns det dock även nackdelar.

Nackdelar med lavinmetoden

Oavsett vilken metod du väljer kommer den att innebära samma stora utmaning från din sida; att upprätthålla motivationen. Som redan nämnts motiveras vi människor mer av kortsiktigt erkännande, vilket kan göra det svårt att behålla fokus på de långsiktiga målen. 

I ovan exempel, var lånebeloppen relativt små och därmed mer hanterbara. I en liknande situation borde du således kunna uppnå skuldfrihet inom en relativt kort period. Men vad händer om lånet med högst ränta också är det största lånet?

Vägen till skuldfrihet är både lång och svår. Du kommer att behöva fatta obekväma beslut och behöva säga nej till saker du annars gärna hade tackat ja till. Det blir en särskilt stor utmaning om det tar lång tid att bli av med enskilda lån.  

Numera händer det att osäkrade lån, så kallade blancolån utgör en större del av ens skulder än bolånet. Med tanke på de lånebelopp som erbjuds för blancolån är det en möjlig situation att finna sig i. 

Om du är en av dem som har stora blancolån, och du väljer lavinmetoden, kan det ta månader och till och med år innan ditt blancolån är återbetalt och du kan påbörja återbetalningen av resterande skulder. Det är därför viktigt att du försäkrar dig om att lavinmetoden faktiskt kan hålla motivationen din vid liv under processens gång innan du bestämmer dig. 

Trots dessa anmärkningar är det ingen tvekan om att lavinmetoden är ett bra alternativ. Genom att prioritera de dyraste lånen kommer en större del av avbetalningarna att gå till amortering. Lavinmetoden är således den mest kostnadseffektiva metoden, förutsatt att du fullföljer din återbetalningsplan. Det viktiga är att du redan från start har en förståelse för hur avbetalningarna kommer att påverka din privata budget och bekräftar att metoden kan hålla din motivationsnivå på topp under processens gång.  

Skuld och lavinmetoden

Att organisera sin avbetalningsplan enligt lavinmetoden

När du väl beslutat dig för lavinmetoden behöver du även upprätta en avbetalningsplan. Utan en väl avvägd avbetalningsplan kommer det bli svårt att förkorta återbetalningsperioden för dina lån. 

 1. Utgå ifrån din privata budget när du tar fram din avbetalningsplan
  För att ta fram en avbetalningsplan med lavinmetoden behöver du först veta vilka räntevillkor som gäller för dina lån. Därefter behöver du skapa en budget över ditt månatliga kassaflöde. Med detta klart, kan du sedan räkna ut hur mycket du kan amortera av på dina lån varje månad. 
 2. Skaffa dig en översikt över dina lån
  Vi rekommenderar alltid att man ska ha en bra översikt över sina lån, antingen på papper eller digitalt. Skapa ett kalkylark där du listar samtliga av dina lån. Inkludera även detaljinformation för varje lån med uppgifter som utstående skuldsaldo, låneränta och minsta månatliga avbetalning. 

När du väl har slutfört de två ovanstående punkterna är du redo att implementera din avbetalningsplan. Har du dessutom möjlighet att betala av mer än det månatliga minimikravet bör du definitivt ta tillfället i akt. Försök att vara återhållsam med din konsumtion. Har du möjlighet att avhålla en del av din konsumtion till skuldåterbetalning bör du även göra detta. 

Hur du använder vår skuldkalkylator

Att ta itu med sina skulder är en bedrift i sig. Med mindre skulder höjs din kreditvärdighet och du får finansiell frihet. Det är dock ingen enkel utmaning att bli skuldfri. 

För att ge dig själv en mjuk start rekommenderar vi dig att använda vår skuldkalkylator. Med hjälp av den kan du strukturera din avbetalningsplan, så det endast återstår att utföra planen. 

Vår skuldkalkylator är ett omfattande men samtidigt lättanvänt verktyg. I verktyget kan du välja att göra din uträkning med lavinmetoden.

Kalkylatorn använder den information du anger för att sedan generera en välstrukturerad avbetalningsplan, så att du enklare kan komma igång med din skuldåterbetalning. 

För att använda vår skuldkalkylator behöver du ange följande information:

 • Utestående skuldsaldo.
 • Minsta månatliga avbetalning för varje lån.
 • Låneräntan för varje lån.
 • Din månatliga budget för skuldåterbetalning.
 • Datum för när avbetalningsplanen ska börja. 

Skuldkalkylatorn ger dig en ögonblicklig översikt över hur mycket du faktiskt kommer att spara genom att använda den genererade avbetalningsplanen, och när du beräknas vara skuldfri om du följer planen.

Sist men inte minst ger skuldkalkylatorn dig en avbetalningsplan för dina månatliga avbetalningar. Den visar också hur mycket du minskar återbetalningsperioden med genom att använda lavinmetoden, jämfört med minsta möjliga avbetalning. 

Hur du får ut det mesta av lavinmetoden

Använd följande tips för att få ut det mesta av denna strategi:

 1. Håll fast vid din avbetalningsplan
  Vägen till finansiell frihet är en svår en, och det är viktigt att du håller dig fokuserad under hela processens gång. Lavinmetoden fungerar som bäst om man är konsekvent I sitt handlande. 
 2. Registrera en månatlig autogirobetalning för dina skulder
  Eftersom du hanterar en skuld åt gången kan du enkelt registrera en autogirobetalning hos din bank. Det kommer hjälpa dig att få in en rutin för dina avbetalningar och hålla dig på rätt spår. 
 3. Betala av så mycket du kan, varje månad
  Glöm inte bort att du valt just lavinmetoden för att den kommer att gynna dig och din ekonomi på lång sikt. Ju högre din månatliga avbetalning är desto snabbare blir du skuldfri. Som vi redan bekräftat i denna guide, är en hög avbetalningstakt som mest gynnsam om du har osäkrade lån.

Motivation

Motivation drivs av drömmar – så tillåt dig att drömma lite. Har du kanske länge haft en dröm om att unna dig någonting särskilt, som aldrig blivit av? Drömmen kan vara att köpa en särskild vara, att genomföra en husrenovering, en semester eller något helt annat.  

Räkna på hur mycket ditt drömprojekt skulle kosta, och använd sedan projektet som motivation och drivkraft till att bli skuldfri. Hur mycket tidigare kan du realisera din dröm om du är skuldfri?

Belöna dig själv när du lyckas

Om du som person motiveras starkare av kortsiktiga belöningar kan du ge dig själv mindre belöningar när du når vissa milstolpar under din skuldåterbetalning. Du kan unna dig en kopp kaffe vid ditt favoritkafé när du följt din återbetalningsplan i två månader. Eller så kan du unna dig ett efterlängtat restaurangbesök när ditt första lån är återbetalt. 

Och slutligen; kom ihåg att skuldfrihet är en finansiell vinst för din del. Det finns en anledning till att skuldfrihet även kallas för finansiell frihet – det skapar mer utrymme för dig att spendera dina pengar på det du verkligen behöver och vill.

Lycka till!