Sekretesspolicy

Effektivt datum: 27e augusti 2018

Digital Takeover, LTD (”oss”, ”vi” eller ”vår”) driver webbplatsen http://loanstar.com (”Tjänsten”).

Denna sida informerar dig om vår policy för insamling, användande och vidarebefordran av de uppgifter du lämnar till oss i samband med ditt nyttjande av Tjänsten.

Genom ditt användande av Tjänsten godkänner du att vi samlar in, använder och vidarebefordrar informationen i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna sekretesspolicy har termer som används här samma betydelse som motsvarande termer i vår policy för användarvillkor, tillgänglig på http://loanstar.com.

Informationsinsamling och användning

Vi samlar in flera olika typer av information, för olika ändamål och för att tillhandahålla och förbättra vår service till dig.

Typer av insamlade data

Personlig information

När du använder vår tjänst kan vi efterfråga viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (”Personuppgifter”). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Cookies och användningsdata

Användningsdata

Vi kan också samla information om hur Tjänsten används (”Användningsdata”). Denna användningsdata kan innehålla information om din IP-adress (internetprotokoll adress), webbläsartyp, webbläsarversion samt information om vilka specifika sidor på http://loanstar.com du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor, unik enhetsidentifikation och annan diagnostiska data.

Spårning och cookies

Vi använder cookies och liknande spårteknik för att spåra aktiviteten för Tjänsten. Cookies är filer som innehåller data om inställningar för webbplatsen och en anonym unik identifierare. Cookies skickas från webbplatsen till din webbläsare där de sedan lagras på din enhet. Spårteknik som också används för att samla in och spåra information, samt förbättra och analysera vår tjänst, är beacons, tags och skript.

Du kan i dina webbläsarinställningar välja att förbjuda nedladdningen av cookies eller att begränsa användandet av cookies till specifika webbplatser. Väljer du att inte tillåta cookies för denna webbplats kan din användarupplevelse av webbplatsen komma att försämras, då vissa delar av Tjänsten är beroende av Cookies för att fungera.

Exempel på cookies som vi använder:

 • Sessionscookies. Med sessionscookies lagrar vi tillfälliga data som försvinner när webbsidan stängs.
 • Preferenscookies. Preferenscookies gör det möjligt för oss att komma ihåg dina inställningar för webbplatsen.
 • Säkerhetscookies. Med säkerhetscookies kan vi förbättra säkerheten på webbplatsen.

Användandet av data

Digital Takeover, LTD använder den insamlade datan för följande ändamål:

 • Att tillhandahålla, förbättra och underhålla Tjänsten
 • Att meddela dig om ändringar i vår tjänst
 • För tillhandahållandet av interaktiva funktioner till dig som användare.
 • Att tillhandahålla och förbättra vår support.
 • Att genom dataanalys förbättra Tjänsten.
 • Att övervaka användandet av Tjänsten.
 • Att upptäcka, förebygga och hantera tekniska problem.

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till, och förvaras, på datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagar om dataskydd kan skilja sig från dem som ligger inom din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Malta och väljer att förse oss med information vill vi göra dig uppmärksam på att vi överför data, inklusive personuppgifter, till Malta för vidare bearbetning.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din överföring av sådan information som täcks av denna policy, representerar ditt samtycke för överföringen och bearbetningen av sådan information.

Digital Takeover, LTD kommer att vidta alla rimliga åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att informationen behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och att ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land som inte har tillräckliga kontroller på plats, för förvaring och skydd av personuppgifter och annan känslig information.

Utlämnande av data

Juridiska krav

Digital Takeover, LTD kan i god tro lämna ut dina personuppgifter till tredje part om en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Uppfylla en lagstadgad skyldighet
 • Skydda och försvara rättigheter eller egendom hos Digital Takeover, LTD
 • Förhindra eller utreda eventuella felaktigheter i samband med Tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten hos användare av Tjänsten eller allmänheten
 • Skydda Digital Takeover, LTD mot juridiskt ansvar

Datasäkerhet

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet eller elektronisk lagringsmetod är 100% säker. Vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter men vi kan inte garantera en absolut säkerhet vare sig för användandet av Tjänsten eller för de personuppgifter vi handhar.

Tjänsteleverantörer

Vi kan använda tredjepartsföretag och privatpersoner för att tillhandahålla Tjänsten, underlätta vår drift av Tjänsten, utföra servicerelaterade åtgärder eller för att hjälpa oss att analysera hur Tjänsten används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för utförandet av deras uppdrag åt oss och är bundna att inte avslöja eller använda dina personuppgifter för något annat syfte.

Google Analytics

Vi kan använda tredjepartsleverantörer, som exempelvis Google Analytics, för att övervaka och analysera användandet av Tjänsten.

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google. Google Analytics spårar och rapporterar webbplatstrafik. För vår räkning samlar Google in data för att spåra, övervaka samt rapportera om användandet av Tjänsten. Dessa uppgifter delas med andra Google-tjänster. Google kan även använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Du kan genom att installera webbläsarens tillägg för Google Analytics välja att inte ha din aktivitet tillgänglig för Google Analytics. Tillägget hindrar din webbläsare från att dela information med Google Analytics om din besöksaktivitet.

Mer information om Google’s sekretesspolicy finner du på företagets egen sida om den nämnda policyn: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att dirigeras till en utomstående webbplats från tredje part. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller övriga policy för webbplatser och tjänster tillhandahållna av tredje part.

Minderårigas integritet

Vår Tjänst är inte ämnad för personer under 18 år (”minderåriga”).

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och är medveten om att ditt barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi får vetskap om att vi utan förälders medgivande har samlat in personuppgifter från en minderårig, vidtar vi åtgärder för att radera dessa uppgifter från våra servrar.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar i vår sekretesspolicy publiceras på denna sida. Vid publiceringen av en ändring uppdaterar vi ”Effektivt datum” högst upp i denna sekretesspolicy. Vi meddelar dig via e-post och / eller via ett meddelande publicerat på denna webbplats innan förändringen blir effektiv.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy blir effektiva i samband med att de publiceras på den här sidan.

Kontakta oss

Om du har några frågor kring denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss.

Vår e-post: [email protected]