Guide: Högsta månatliga räntekostnad först som återbetalningsstrategi

by jacques
Högst månatliga räntekostnad först som strategi

Det finns ett flertal tillvägagångssätt att välja mellan om man vill göra något åt sina skulder. Vilket sätt du väljer spelar mindre roll, så länge det fungerar för just dig. Det kan dock var svårt att skilja mellan en bra strategi och en dålig en, särskilt när det finns så många olika strategier att välja mellan. I vår skuldkalkylator har vi valt att inkludera fyra av de mest erkända och effektiva strategierna för skuldåterbetalning. I denna guide kommer vi att gå igenom den som kallas för “högsta månatliga räntekostnad först”-metoden.  

Kort om hur du skyndar på din skuldåterbetalning

Men först; vad är egentligen poängen med att skynda på sin skuldåterbetalning? Du har redan en återbetalningsplan med din långivare som säkerställer att dina skulder genom månatliga avbetalningar så småningom blir återbetalda. Till och med för kortkrediter har du förmodligen regelbundna avbetalningar, även om de är på väldigt små belopp. Det är således helt korrekt att du redan i dagsläget har en plan för att sakta men säkert bli skuldfri. Att skynda på avbetalningen handlar om att spara in pengar genom minskade räntekostnader. 

Majoriteten av lån är strukturerade som så kallade annuitetslån. Det innebär att du betalar av samma summa varje månad under lånets löptid, så länge räntan inte förändras. Resultatet av detta blir att du betalar en större andel ränta i början av återbetalningsperioden. I takt med att tiden går kommer amorteringen att representera en större och större del av avbetalningarna. För ett annuitetslån räknas räntekostnaden ut baserat på den utestående skulden varje månad. 

Är ditt lån strukturerat som ett annuitetslån innebär en längre återbetalningstid även att lånet blir dyrare. Det beror på att din långivare då kommer att beräkna ränta på det utestående skuldsaldot fler gånger. Det kommer således att ta längre tid att betala tillbaka lånet och den totala räntekostnaden blir högre. Genom att skynda på skuldåterbetalningen blir du av med dina lån snabbare, vilket innebär ett mindre antal räntebärande perioder och billigare lån överlag.  

Därför behöver du en ordentlig avbetalningsplan

Utöver det uppenbara – att du sparar pengar på att bli av med din skuld snabbare – finns det även andra anledningar till att ha en ordentlig avbetalningsplan. Därför bör din första prioritet, när du arbetar mot finansiell frihet, alltid vara att ha en skräddarsydd avbetalningsplan, vilket också är något som vår skuldkalkylator kan hjälpa dig med. 

1: Bli medveten om din skuldsituation

Det är lätt hänt att man låter sina månatliga avbetalningar bli en undermedveten rutin transaktionsflödet. Vi har en tendens att acceptera vår skuld som den är. Många låntagare tror dessutom inte att de är kapabla till att göra någonting åt sina skulder. Genom att du skapar dig en avbetalningsplan ökar du också medvetenheten om dina skulder. Du kommer då också att inse att det faktiskt finns mycket du kan göra åt saken.

2: Strukturera ditt arbete

Skuldåterbetalning påminner i mycket om diet och träning; utan en ordentlig plan är det enkelt att falla tillbaka till sina gamla mönster. För att hålla dig motiverad under hela skuldåterbetalningsprocessen kommer du därför att behöva välstrukturerad plan, helst en som är så automatiserad som möjligt. Med en ambitiös avbetalningsplan kan du även göra regelbundna månatliga avbetalningar utöver de schemalagda inbetalningarna. På så vis behöver du heller inte fundera över vad du ska göra med pengar som blir över vid månadsskiftet. Istället använder du dem till att betala av dina skulder. 

3: Anpassa din avbetalningsplan efter din budget

Den avbetalningsplan som banken tagit fram är anpassad efter bankens egna system. Med andra ord är det inte säkert att den tar dina personliga förutsättningar i beaktande. Att skapa din egen avbetalningsplan innebär också att du strukturerar avbetalningarna för att passa din hushållsbudget. Med ett individanpassat upplägg är chansen betydligt större att du kommer lyckas bli skuldfri. 

Snöbollsmetoden

Olika strategier för skuldåterbetalning

Som nämnts i introduktionen finns det en mängd olika strategier tillgängliga för att påskynda reduceringen av din skuldsättning. Hur behjälpliga de olika strategierna är varierar dock, men många av dem är effektiva. När du påbörjar arbetet med skuldåterbetalning är det viktigaste valet du gör ditt val av strategi. Hur bra du lyckas med den valda strategin beror även på hur kompatibel den är med din personlighet. Det är därför avgörande att du väljer en strategi som passar din personlighet. 

När du arbetar med skuldåterbetalning är motivation en nyckelfaktor. Det är på grund av bristande motivation som många ignorerar sina skulder istället för att faktiskt göra något åt saken. Att göra något åt sin skuldsituation är ofta krävande. Du behöver tänka nytt och omprioritera i din hushållsbudget och samtidigt fatta många obekväma beslut. 

De två mest erkända strategierna för skuldåterbetalning är snöbollsmetoden och lavinmetoden. Båda strategierna finns tillgängliga att välja i vår skuldkalkylator. Utöver dessa två finns det även två ytterligare strategier inkluderade. Vilken strategi som är bäst lämpad för just dig beror mycket på hur din finansiella situation ser ut. När du väljer strategi för din skuldåterbetalning är det även viktigt att du tar hänsyn till både din personlighet och din skuldsituation. 

Låt oss nu ta en titt på “högst månatliga räntekostnad först” som återbetalningsstrategi och hur den kan hjälpa dig i ditt arbete mot skuldfrihet. 

“Högsta månatliga avbetalning först” som återbetalningsstrategi

Strategin “Högsta månatliga räntekostnad först” i ett nötskal

Med “högst månatliga räntekostnad först” som återbetalningsstrategi prioriterar du dina skulder baserat på varje skulds månatliga räntekostnad, med högst räntekostnad först. Strategin skiljer sig från lavinmetoden där skulderna istället rangordnas efter respektive räntesats. Med “högst månatliga räntekostnad först” är utgångspunkten i ditt arbete i stället hur mycket räntekostnaden för varje skuld uppgår till. 

Fördelen med denna strategi är att du blir av med skulderna i den ordning de: 

1) Har som störst påverkan på din månatliga hushållsbudget och

2) Kostar dig som mest i form av ränteutgifter.

När du väljer att fokusera på räntekostnaden för dina lån ökar du din månatliga budget för amortering snabbare. De flesta lån, oavsett om de är osäkrade eller säkrade lån, är dessutom så kallade annuitetslån, vilket innebär att andelen ränta som du betalar är som högst i början av återbetalningsperioden. Genom att prioritera avbetalningen av det lån med högst räntekostnad blir du skuldfri snabbare.  Det i sin tur leder till färre räntebärande perioder, vilket innebär att dina lån kommer att kosta dig mindre. 

Lån utan säkerhet och “högsta månatliga räntekostnad först”

Lån utan säkerhet har en hög räntekostnad i proportion till själva lånesumman. Med andra ord får du mindre lån för pengarna när du lånar utan säkerhet jämfört med ett säkrat lån. Ett bolån kan ha en ränta på mellan 1,5% – 4% medan ett blancolån (lån utan säkerhet) kan ha en ränta på 8% till 30%, ibland ännu högre. Notera dock att “högsta månatliga räntekostnad först” inte prioriterar lån efter dess räntesats utan efter den faktiska räntekostnaden.   

Låt oss illustrera det hela med ett exempel. John har tre osäkrade lån som han betalar av på. Han har en kortkredit och två blancolån. För de två blancolånen är det ena ett mindre lån som han använde för att finansiera köpet av en ny TV med och det andra ett större lån för finansieringen av en köksrenovering. Alla tre lånen är annuitetslån, vilket innebär att andelen ränta för respektive lån minskar i takt med att lånet betalas av. 

Kortkredit

Belopp: 30 000kr

Lånets löptid: 3 år

Ränta: 25,6%

Månatlig avbetalning: 1 160kr

Månatlig räntekostnad: Från 580kr (inbetalning 1) till 20kr (inbetalning 36)

Blancolån 1

Belopp: 45 000kr

Lånets löptid: 5 år

Ränta: 18,4%

Månatlig avbetalning: 1 120kr

Månatlig räntekostnad: Från 640kr (inbetalning 1) till 15kr (inbetalning 60)

Blancolån 2

Belopp: 225 000kr

Lånets löptid: 8 år

Ränta: 13,8%

Månatlig avbetalning: 3 780kr

Månatlig räntekostnad: Från 2 440kr (inbetalning 1) till 40kr (inbetalning 96) 

Som exemplet visar är det de större och osäkrade lånen som kostar John som mest i ränta varje månad. Det dyraste lånet är dessutom faktiskt det med lägst räntesats. Anledningen till detta är att lånet är på ett så pass högt belopp och att lånets löptid är betydligt längre än för de övriga skulderna.  

Med “högsta månatliga räntekostnad först”-metoden skulle John ha börjat med att betala av blancolån nummer 2, sedan gått vidare till blancolån nummer 1 och sist betalat av kortkrediten. Trots detta är chansen stor att han, på grund av långivarens amorteringskrav, skulle ha blivit av med de mindre krediterna innan han hunnit betala av det större blancolånet.

Räntekostnad och återbetalning av skuld

Lån med säkerhet och “högst månatliga räntekostnad först”

Under kategorin, lån med säkerhet, ingår lån som bolån, billån och andra former av lån där banken kräver en säkerhet i låneobjektet. Eftersom säkerheten bidrar till en lägre kreditrisk för långivaren, erbjuds du en lägre ränta än om lånet hade varit osäkrat. Ovanstående exempel visade dock tydligt att även lånets löptid och lånebeloppet är viktiga faktorer för den faktiska räntekostnaden. Detta gäller även för lån med säkerhet.  

Utöver sina blancolån betalar John även av på ett bolån. Bolånet är, precis som de övriga lånen, ett annuitetslån. Kostnaden för bolånet ser ut enligt följande:

Bolån

Belopp: 1 500 000kr

Lånets löptid: 25 år

Ränta: 2,64 %

Månatlig av betalning: 6 810kr

Månatlig räntekostnad: Från 3 250kr (inbetalning 1) till 15kr (inbetalning 300)

Även fast räntan endast representerar en bråkdel av lånebeloppet, betalar John nästan lika mycket i ränta varje månad som för samtliga blancolån tillsammans. Det beror på att lånet är på ett högt belopp och med en lång löptid. Den långa löptiden för lånet innebär att den räntebärande perioden ökar. Resultatet av detta är högre räntekostnader för bolånet överlag.

Om du inkluderar bolånet i det föregående exemplet så skulle John ha börjat med att betala av på bolånet, sedan de två blancolånen och sist kortkrediten. Det är det som gör “högst månatliga räntekostnad först” till en förmånlig återbetalningsstrategi ur ett finansiellt perspektiv. Men det är ändå viktigt att du försäkrar dig om att strategin är kompatibel med din personlighet innan du bestämmer dig. 

Vem är “högst månatliga räntekostnad först”-metoden bäst anpassad för?

Utmaningen med en metod som “högst månatliga räntekostnaden först”-metoden är att det generellt sätt innebär att man behöver ta sig an det största lånet först. Det smarta med metoden är dock att man börjar med de lån som också kostar en som mest. Det innebär, som vi tidigare varit inne på, att du får mer pengar över till amorteringen av dina skulder och även minskar den totala räntekostnaden.

För ens motivationen är det dock ofta tufft att arbeta med denna metod. Allmänt kan man säga att en avbetalningsplan som inkluderar större lån som bolån och större privatlån tenderar att bli långdragna. Du kommer således att behöva fatta en hel del obekväma beslut under en längre tidsperiod. Detta gör att många strategier istället är uppbyggda på så sätt att man börjar med de minsta lånen först. Då får man som användare av strategin tidigt en känsla av åstadkommande och energi för att ta sig an avbetalningen av sitt nästa, större lån. 

Väljer du “högst månatliga räntekostnad först”-metoden behöver du försäkra dig om att du kan upprätthålla din motivationsnivå under hela återbetalningsperioden. Metoden är som bäst anpassad för personer som motiveras av långsiktiga besparingar och inte räds att minska sina övriga utgifter under en längre period för att nå sitt mål om skuldfrihet.

Fördelar med “Högsta månatliga räntekostnad först” 

1: Du förflyttar stora budgetposter

Genom att välja denna återbetalningsstrategi har du möjlighet att förflytta stora budgetposter på lång sikt. Det, i sin tur, har en stor inverkan på din privatekonomi och kommer att göra det lättare för dig att realisera dina drömmar eller leva ett mer bekvämt liv. Detta gäller särskilt om du lyckas upprätthålla en likvärdig hushållsbudget även efter att du blivit skuldfri. Då kan det överskott du tidigare lade på skuldåterbetalning istället gå till ett sparande eller konsumtion.

2: Du gör besparingar på lång sikt

Räntekostnaden är den största kostnadsposten för skulder. Oavsett om du betalar av mindre, osäkrade lån med hög ränta eller ett större bolån med en låg räntesats, kommer räntekostnaden att vara din största kostnadspost. Genom att välja “högst månatliga räntekostnad först” kommer din strategi att vara direkt anpassad efter skuldernas räntekostnad. Och även om det alltid är utmanande att skynda på återbetalningen av sina skulder, kommer det att spara dig mycket pengar på lång sikt att välja just denna strategi.

3. Du får ett enda primärt fokus

När du väljer en återbetalningsstrategi som indirekt fokuserar på det största lånet först kan du även vara säker på att du får en fördelaktig återbetalningsprocess. Det beror på att du med stor sannolikhet kommer hinna bli av med de mindre lånen, nästintill av sig självt, innan du hunnit betala av det första lånet. Att ha ett tydligt och enskilt fokus under återbetalningsprocessen leder för de allra flesta människor till stark motivation. 

Nackdelarna med “högsta månatliga räntekostnad först”

1: Att arbeta med stora skuldposter kan vara påfrestande

En nackdel med strategin är att skuldåterbetalning ofta blir väldigt krävande när man börjar med den största skuldposten. Det, i sin tur, kan lätt leda till en känsla av hopplöshet inför målet om skuldfrihet. Motivationen har en avgörande betydelse när man ska försöka bli skuldfri tidigare än vad som först var planlagt. Det är därför du måste försäkra dig om att du är bekväm med att börja din skuldåterbetalning med ett större lån som ett bolån eller större privatlån. 

2: Du kommer inte att prioritera dyra snabblån

Med “högsta månatliga räntekostnad först” prioriterar du inte dina lån efter dess räntesats. Och även fast strategin är finansiellt gynnsam på långsikt, innebär den ofta att dyra osäkrade lån och kortkrediter lämnas orörda i början. När man sätter räntekostnaden i relation till lånebeloppet är denna typ av skulder kostsamma. Därför är det inte säkert att “högst månatliga räntekostnad först” är den bästa strategin för dig med dyra, mindre lån.  

3: Det kan vara svårt att hålla koll på räntekostnaden

Med tanke på att lån ofta är strukturerade som annuitetslån kan det vara svårt att hålla koll på den aktuella räntekostnaden för varje lån med “högsta månatliga räntekostnad först”-metoden. Detta är särskilt sant om du betalar av på två större lån med hög räntekostnad. I det tidigare exemplet skulle John ha fokuserat på lånet med högst räntekostnad, bolånet, tills dess att det var helt återbetalt. Det kan dock ha varit mer gynnsamt för honom att övergå till att prioritera det större blancolånet när väl den månatliga räntekostnaden för bolånet understiger blancolånets månatliga räntekostnad. Om du väljer denna strategi bör du därför vara medveten om att du kan behöva omprioritera dina lån under processens gång.

 “Högsta månatliga räntekostnad först” är en strategi som är finansiellt lönsam på lång sikt. Genom att göra dig av med de största räntekostnaderna först, frigör du kapital till amorteringen av dina skulder. Innan du bestämmer dig för att använda denna strategi är det dock viktigt att du funderar över om strategin också kan hålla dig motiverad under återbetalningsperioden. Med andra ord; om strategin är kompatibel med din personlighet. 

Ta fram en effektiv avbetalningsplan redan idag, med hjälp av vår skuldkalkylator