Loading...

Välkommen till LoanStar’s skuldkalkylator!

Alla med skulder tjänar på att bli skuldfria. Det säkerställer inte bara att du får en högre kreditvärdighet, utan det ger även dig och din familj större spelrum med era dagliga finanser.

 • Lägg till dina skuldposter

  Du behöver endast 3 olika slag av information om dina skuldposter för att använda skuldkalkylatorn.

  1. Aktuellt skuldsaldo
  2. Lägsta månatliga avbetalning
  3. Låneräntan

 • Välj metod för din avbetalningsplan

  LoanStar’s skuldkalkylator visar dig skillnaden mellan fyra olika metoder för skuldåterbetalning – allt i ett nötskal. Välj den metod som passar dig bäst.

  1. Snöbollsmetoden
  2. Lavinmetoden
  3. Högsta månatliga avbetalnings först
  4. Högsta månatliga räntekostnad först

 • Få en gratis avbetalningsplan

  När du väl har matat in alla dina skuldposter och valt metod för din avbetalningsplan genererar vår skuldkalkylator sedan, helt automatiskt, en avbetalningsplan åt dig. Följ planen och påbörja ditt arbete mot finansiell frihet redan idag.

Skuldkalkylator med avbetalningsplan

Varför du behöver en avbetalningsplan för dina skulder

Det ligger I människans natur att förtränga obekväma finansiella fakta – och det finns ingen situation där det är mer sant än när det kommer till vår skuldsättning. 

Spar penger med vår nedbetalingskalkulator

Månatliga avbetalningar av ens skulder sker ofta på rutin, hur smärtsamt det än må vara, och väldigt få människor stannar upp och reflekterar över hur de kan förkorta återbetalningsperioden. Om dina skulder känns som en stor börda är det också lätt hänt att du nöjer dig med att “hålla huvudet över vattnet” istället för att faktiskt ta kontrollen över din skuldsituation.

De två ovannämnda argumenten är en stark anledning till att ta fram en avbetalningsplan för sina skulder. 

Dina skulder kommer dock inte försvinna utav ren magi, utan det krävs en målinriktad strategi.

Att bli skuldfri kräver hårt arbete från din sida och det kommer att påverka din hushållsbudget. Du kan självklart skapa din egen avbetalningsplan manuellt men det är ofta väldigt tidskrävande och det kan vara svårt att hålla reda på hur räntan för de olika skulderna förändras över tid –samt ränta på ränta effekten. 

Att använda sig av en skuldkalkylator är därför rätt väg att gå.

Hur skuldkalkylatorn fungerar

Skuldkalkylatorn är ett verktyg som automatiskt kan skapa en detaljerad avbetalningsplan för dina skulder. Med vår skuldkalkylator behöver du inte djupdyka I en uppsjö av räkningar för att komma fram till din avbetalningsplan. 

Faktum är att du endast behöver tre bitar av information om dina skulder för att använda skuldkalkylatorn.

 • Aktuellt skuldsaldo
 • Minsta månatliga avbetalning
 • Räntan

Man kan enkelt lägga in fler än ett skuldkonto i skuldkalkylatorn. Om du har flera lån är detta en viktig funktion. Det är enda sättet att få en korrekt och realistisk avbetalningsplan; en som faktiskt återspeglar din skuldsituation. Utöver lättanvändlighet och enkel design, låter skuldkalkylatorn dig även skräddarsy en avbetalningsplan efter dina personliga finanser. Först steget är att välja en strategi för din avbetalningsplan (mer om de olika strategierna här nedan). Därefter anger du startdatum för din avbetalningsplan. Slutligen anger du en budget för dina månatliga avbetalningar. Att skapa en ordentlig avbetalningsplan kan inte bli mycket enklare än så här!
Vår skuldkalkylator låter dig välja din egna strategi för avbetalningsplanen. Det finns fyra strategier att välja mellan och det är viktigt att du väljer en som är kompatibel med dina personliga finanser.

Så här använder du skuldkalkylatorn

 • Skuldkonto: Använd detta fält för att namnge dina olika skuldkonton. Till exempel: Mastercard kortkredit.
 • Utestående skuldsaldo: Beloppet som är kvar att betala på ditt lån eller din kortkredit.
 • Minsta månatliga avbetalning: Det minsta belopp som långivaren kräver att du betalar varje månad. Du finner beloppet på fakturan/avin från din långivare.
 • Räntan: Den räntesats som tillämpas på ditt lån eller din kortkredit. Om du är osäker på räntan kan du kontakta kreditgivaren och be om den aktuella räntesatsen. 
 • Välj budget för din avbetalningsplan: Här väljer du det belopp du kan avvara varje månad för avbetalningen av dina skulder. Ju högre detta belopp är, desto kortare blir återbetalningsperioden.
 • Välj metod för din avbetalningsplan: Detta är en lista över de olika strategierna du kan välja mellan för din avbetalningsplan. Välj en strategi som är kompatibel med dina personliga finanser. 

Snöbollsmetoden som återbetalningsstrategi

Snöbollsmetoden är en erkänd och väldokumenterad avbetalningsmetod.

Strategin används av nationalekonomer runt om i världen och har visat sig vara väldigt effektiv i praktiken.


Strategin behandlar dina skulder som en snöboll, då den börjar med den minsta skulden och avslutar med den största.

Med snöbollsmetoden börjar du med den minsta skulden först och arbetar dig sedan upp i storleksordning. Du behöver inte ta hänsyn till ränta eller lånekostnader. Det är helt och hållet skuldens storlek som avgör i vilken ordning skulden ska betalas. Genom att välja denna metod kan du försäkra dig om att du får motivationskickar tidigt under återbetalningsperioden.

Lavinmetoden som återbetalningsstrategi

I likhet med snöbollsmetoden, är även lavinmetoden en internationellt erkänd strategi. Det innebär att den är både effektiv, målinriktad och tillämpad med goda resultat i ett antal olika fallstudier.

Genom att använda dig av lavinmetoden angriper du dina skulder i ordning av dess räntesats, med högst ränta först. Med andra ord börjar du med det lån eller den kredit som har den högsta räntesatsen och arbetar dig sedan neråt. För de flesta människor innebär det att man börjar med skulder som kortkrediter, blancolån och snabblån och avslutar med bolånet.

Ur ett rent finansiellt perspektiv är detta den bästa metoden för din avbetalningsplan, då den säkerställer att du betalar av de dyraste lånen först. 

I situationer där det dyraste lånet även är det största lånet är lavinmetoden dock inte nödvändigtvis det bästa alternativet. Om så är fallet kommer du att behöva bearbeta din första skuld under en längre period, vilket kan sänka motivationsnivån.

Högsta månatliga avbetalning först”-metoden som återbetalningsstrategi

Den månatliga avbetalningen för ett lån beror till största del på lånets löptid. Förenklat kan man säga att, ju kortare löptid, desto högre blir den månatliga avbetalningen och vice versa. Om du väljer “högsta månatliga avbetalning först”-metoden för din avbetalningsplan kommer du att prioritera skulderna med kortast löptid.

Generellt sätt handlar det om snabblån eller kortkrediter – och i vissa fall även privatlån. Har du skulder av detta slag är “högsta månatliga avbetalning först”-metoden bäst lämpad för din avbetalningsplan.

Genom att välja metoden blir du av med dina dyraste budgetposter fortast möjligt. Du behöver således inte oroa dig över att behöva förlänga löptiden för dina skulder, vilket är extra kostsamt för skulder med hög ränta.

“Högsta månatliga räntekostnad först”-metoden som återbetalningsstrategi

Du kan också välja att prioritera skulderna enligt “högsta månatliga räntekostnad först”-metoden. 

Metoden skiljer sig från lavinmetoden på så vis att fokus ligger på den månatliga räntekostnaden istället för den specifika räntesatsen för lånet. I grund och botten är de två strategierna dock väldigt lika då målet är att bli av med de dyraste skulderna först.

Skulder med hög månatlig räntekostnad innefattar lån med lång löptid och hög räntesats, som privatlån och snabblån. Även kortkrediter faller under denna kategori. 

Om du vill dra ner på de månatliga räntekostnaderna är denna strategi sannolikt den bästa för dig.

När du prioriterar skulder som har den högsta månatliga räntekostnaden kommer du att kunna reducera återbetalningsperioden avsevärt.

Tips!

Oavsett vilken strategi du väljer är det viktigt att alltid reflektera över vilken som bäst passar din personlighet. När man arbetar för att bli skuldfri är motivationen det viktigaste verktyget. Det är också därför du behöver välja en strategi som håller din motivationsnivå uppe under hela återbetalningsperioden. 

Läs vår kompletta handbok om hur man blir skuldfri här.