Högsta månatliga avbetalning som strategi

Hur du väljer rätt återbetalningsstrategi  

Din personlighet och valet av en effektiv återbetalningsstrategi

Det är inte orimligt att tänka sig att det finns en specifik strategi för att bli skuldfri som helt enkelt är bäst och som fungerar för alla.  Med så många människor på vår planet som arbetar för att bli skuldfria samt all forskning som bedrivs inom ämnet, borde väl någon ha kommit på den perfekta lösningen tills nu. 

Att välja återbetalningsstrategi är som att välja diet och träning. Vad som fungerar för just dig beror helt och hållet på dina personliga omständigheter. Du behöver hitta en strategi som matchar din personlighet. Det är då du är som mest redo att både påbörja och genomföra din avbetalningsplan.  

Fundera gärna över vem du är som person. Detta då det kan hjälpa dig på din väg mot skuldfrihet. Vad motiverar dig? Vad irriterar dig? Förlorar du lätt tålamodet? Har du svårt att fokusera på ett projekt under en längre tid? Det här är frågor du säkert redan ställt till dig själv. Men lyft gärna frågorna igen. När du väl resonerat kring hur du är som person blir det betydligt lättare att välja rätt strategi för din återbetalningsplan. 

Motivationen är viktig när du betalar tillbaks dina skulder

Motivationen är ditt främsta verktyg för att bli skuldfri. Utan stark motivation kommer du förr eller senare att ge upp målet om skuldfrihet. Detta faktum blir desto tydligare I ljuset av alla svåra beslut du måste fatta i samband med din skuldåterbetalning.  

Kom ihåg att den bästa tjänsten du kan göra dig själv och din privatekonomi är att betala tillbaks dina skulder snarast möjligt. Detta är särskilt sant för dig som har skulder utan säkerhet, vare sig det är kortkrediter eller blancolån. Med osäkrade skulder kommer en större del av dina avbetalningar att gå till räntekostnader. Ju längre din återbetalningsperiod är, desto högre blir också dessa räntekostnader  

Om du vill skynda på avbetalningen av dina skulder så behöver du öka de månatliga amorteringarna och således amortera av mer än vad långivaren har som minimikrav. Praktiskt taget innebär det att du behöver vara mer restriktiv med din konsumtion och istället lägga undan pengar för amorteringen. Det kommer att kräva disciplin från din sida. Därför är det också viktigt att du väljer en återbetalningsstrategi där du kan hålla motivationen uppe under processens gång, ända fram tills att du blir skuldfri. Det kommer hjälpa dig med disciplinen.

Motivation återbetalning

Välj en strategi som faktiskt fungerar

Om du söker på sökordet ”avbetalningsplan” i en sökmotor kommer du att få en hel uppsjö av sökträffar med rekommendationer och strategier. Vissa av förslagen kommer att vara briljanta och riktigt effektiva för din skuldåterbetalning medan andra helt enkelt inte fungerar särskilt bra.  

Om du vill göra ett uppriktigt försök att bli skuldfri är det väldigt viktigt att du väljer en metod som faktiskt fungerar. Vi syftar på de metoder som är väl beprövade och som visat sig kunna hjälpa människor att bli skuldfria och uppnå finansiell frihet i livet.

En av dessa metoder är den så kallade ”Högsta månatliga avbetalning först”-strategin. Strategin syftar till att du ska bli skuldfri snabbare än planerat. I denna handbok går vi igenom hur strategin fungerar, hur du strukturerar dina avbetalningen enligt strategin och vilka för- och nackdelar som den har. 

”Högsta månatliga avbetalning först” som återbetalningsstrategi 

”Högsta månatliga avbetalning först” i ett nötskal

När du betalar av dina skulder är det alltid rekommenderat att hantera skulderna en i taget. En återbetalningsstrategi bör även hjälpa dig att förkorta återbetalningstiden. På så vis minskar din totala lånekostnad. ”Högsta månatliga avbetalning först” är en sådan strategi. Den prioriterar dina skulder efter storleken på avbetalningarna. 

Genom att använda denna strategi rangordnar du dina lån efter dess månatliga avbetalning. Med andra ord är det varken räntan eller amorteringsbeloppet som avgör. Istället fokuserar strategin på hur avbetalningen påverkar din månatliga budget. Här följer ett exempel:

Bolån: 1 500 000kr
Lånevillkor: 25 år
Ränta: 3,10 %
Månatlig avbetalning: 7 160kr 

Kortkredit: 15 000kr
Lånevillkor: 3 år
Ränta: 24,4 %
Månatlig avbetalning: 573kr

Privatlån: 45 000kr
Lånevillkor: 4 år
Ränta: 18,4 %
Månatlig avbetalning: 1 299kr 

Med ”högsta månatliga avbetalning först” ska man börja med att betala av bolånet, sedan kortkrediten och sist privatlånet. Med största sannolikhet har du ändå lyckats betala av de osäkrade skulderna (kortkrediten och privatlånet) innan bolånet är återbetalt. 

”Högsta månatliga avbetalning först” jämfört med övriga återbetalningsstrategier

”högsta månatliga avbetalnings först” skiljer sig från övriga återbetalningsstrategier på så sätt att den nödvändigtvis inte innebär att du betalar av det dyraste lånet först. Ur ett rent finansiellt perspektiv är det därför inte säkert att det är den bästa strategin. Med det sagt, finns det ett antal situationer där det är förmånligt att välja denna strategi ändå, och det har att göra med hur ditt skuldsaldo ser ut samt hur du är som person.

Med både snöbollsmetoden, lavinmetoden och ”högsta månatliga avbetalning först”-strategin är det ofta så att du betalar av de osäkrade lånen först. Det beror på att de ofta är på betydligt mindre belopp än exempelvis ett bolån. Eftersom de är osäkrade lån är de också de dyraste lånen, i alla fall på kort sikt, sett till dess räntekostnad.

Det är dock viktigt att vara medveten om den totala räntekostnaden på lång sikt. Oavsett hur du väljer att se på saken så är bolån kostsamma. Du betalar generellt sätt tusentals kronor i ränta under tiden för lånet. Ur ett långsiktigt perspektiv, är det ur finansiell synvinkel därför bra att fokusera på större lån som bolån.

Osäkrade skulder och ”högsta månatliga avbetalning först”

Osäkrade skulder är dyra eftersom räntan för skulderna är hög. Det är för osäkrade skulder vanligt med en ränta på alltifrån 10% till 30%. Detta gäller för både privatlån och andra typer av osäkrade skulder. De flesta kortkrediter har en ränta på mellan 20% och 30% på den utnyttjade krediten. Men trots att räntan är en avgörande faktor för ett låns totala kostnad, är även lånebeloppet och löptiden för lånet viktiga nyckelfaktorer.   

Återbetalning med högsta månatliga avbetalning först

Låt oss säga att du har en kortkredit på 15 000kr. Sannolikheten är hög att din månatliga inkomst är tillräckligt hög för att du ska ha råd att betala tillbaka kortkrediten. Låt oss också anta att räntan för den utnyttjade kortkrediten är 26,8% och att du bestämt dig för att betala tillbaka pengarna över tre år. Då gäller följande ekvation: 

Kortkredit

Lånebelopp: 15 000kr

Månatliga avbetalning: 588kr

Total avbetalning: 21 180kr

Total räntekostnad: 6180kr

Ovanstående exempel illustrerar tydligt att den månatliga avbetalningen blir relativt låg, även fast räntan är hög. Den totala lånekostnaden är inte heller särskilt hög, i alla fall inte när den fördelas över 36 månader (172kr/månad).

Låt oss även säga att du utöver kortkrediten även betalar av på ett privatlån på 300 000kr. Räntan för privatlånet är 15,06% och lånet beräknas vara återbetalt om 8 år enligt avbetalningsplanen.  

Privatlån

Lånebelopp: 300 000kr

Månatlig avbetalning: 5 230kr

Total avbetalning: 502 103kr

Total räntekostnad: 202 103kr

Med en lång löptid och ett högt lånebelopp växer även kostnaden för lånet. I detta exempel kan vi se att lånekostnaden uppgår till hela 67,4% av lånebeloppet. Med ”högst månatliga avbetalning först”-strategin skulle du börja med att fokusera på detta lån, privatlånet, och den månatliga avbetalningen skulle då vara 5230kr. Sedan skulle du gå vidare till avbetalningen av kortkrediten.  

När du arbetar med att bli av med dina osäkrade skulder är ”högsta månatliga avbetalning först” en lämplig strategi. Detta eftersom du då blir av med de största utgifterna först i din budget. Dessutom innebär det att din avbetalningsplan inte behöver sträcka sig över allt för många år. Men vad händer om du kombinerar avbetalningen av osäkrade och säkrade lån? 

Säkrade lån och ”högsta månatliga avbetalning först”

På dagens lånemarknad är det ett stort fokus på räntan. Detta stämmer både för osäkrade och säkrade lån. Man kan säga att lånebeloppet och löptidens betydelse för lånekostnaden har försummats i den räntecentrerade debatten. Trots detta är både lånets löptid och lånebeloppet, tillsammans med räntan, en del av den ekvation som utgör lånets totalkostnad. 

Trots att bolån idag har en väldigt låg räntenivå så är fortfarande lånebeloppet högt och löptiden lång. Om vi nu går tillbaks till det föregående exemplet där den totala räntekostnaden var enligt följande:  

6 180kr för kortkrediten (26,8 % i ränta)

202 103kr för privatlånet (15,06 % i ränta)

Ett bolån har extremt låg ränta jämfört med dessa lån. I dagsläget ligger bolåneräntorna inom intervallet 1% till 2,5%. Med andra ord motsvarar bolåneräntan en bråkdel av räntan för osäkrade lån som kortkrediter och privatlån. På lång sikt kommer dock bolånet ändå att vara det dyraste lånet. Här följer ett exempel: 

Lånebelopp: 2 000 000kr

Ränta: 2,66 %

Lånets löptid: 30 år

Månatlig avbetalning: 8 038kr

Total räntekostnad: 893 773kr

Som vi ser är bolånet det dyraste lånet hittills. Det är nämligen det lån som har högst total räntekostnad. Man bör dock självklart ta lånebeloppet i beaktande när man jämför räntekostnaden. Ser man till själva räntesatsen, som i detta exempel ligger på 2,66% för bolånet är det tydligt att ett säkrat lån är billigare och att föredra framför ett osäkrat lån. Men bolånet utgör fortfarande den största totala räntekostnaden.  

Det är den totala räntekostnaden som är utgångspunkten när man använder sig av ”högst månatliga avbetalning först”-strategin. Om vi föreställer oss att du på riktigt hade de ovanstående tre lånen från våra exempel, skulle du därför börja med att betala av bolånet (8038kr/månad), sedan privatlånet (5230kr/månad) och sist kortkrediten (588kr/månad). Detta tillvägagångssätt är förmånligt ur en budgetsynpunkt. Men det är också ett utmanande tillvägagångssätt som kommer att kräva hög motivation från din sida. 

Säkrad skuld i hem

Vem är ”högsta månatliga avbetalning först”-strategin bäst anpassad för? 

Oavsett om du använder ”högsta månatliga avbetalning först”-strategin för att betala av säkrade eller osäkrade skulder bör du vara medveten om vilka konsekvenser som följer av strategin. Sannolikheten är stor att man med strategin prioriterar och fokuserar på ett enda större lån, som exempelvis ett bolån. Det innebär en utmaning för motivationen och du bör därför försäkra dig om att du verkligen kan hålla motivationen uppe när du under en längre period fokuserar på en större skuld.  

För de flesta andra strategier är tillvägagångssättet i princip raka motsatsen. Man börjar istället med den minsta skulden. Anledningen till detta är att forskning visat att människor behöver känna sig starkt motiverade, särskilt i början av avbetalningsplanen, för att lyckas bli skuldfria. När en skuld är återbetald bidrar det till en ökad motivation och genom att börja med den minsta skulden först får man tidigt extra motivation. Ett annat alternativ är att betala av lånet med högst ränta först. Men som vi sett i exemplen är det ofta likställt med den minsta skulden. 

Att välja ”högsta månatliga avbetalning först” som återbetalningsstrategi innebär för de allra flesta att man också börjar med det största lånet, inte sällan ett bolån. Som vi redan illustrerat är detta en god idé ur ett långsiktigt perspektiv. Strategin är dock endast lämpad för personer som har förmågan att hålla sig motiverade trots att de börjar med den största skulden.

När du försöker skynda på din skuldåterbetalning är din motivation avgörande. För många människor kommer det att vara påfrestande att börja sin avbetalningsplan med ett större lån. Då kan en annan strategi än ”högsta månatliga avbetalning först” vara mer lämplig. Men om du endast är ute efter att sänka kostnaden för dina skulder på lång sikt och det inte gör dig något att börja med den största skulden så är ”högsta månatliga avbetalning först”-strategin sannolikt ditt bästa alternativ.

Fördelarna med ”Högsta månatliga avbetalning först”-strategin 

Din hushållsbudget kommer att förbättras

Huvudsyftet med ”högsta månatliga avbetalning först”-strategin är faktiskt inte långsiktiga besparingar. Tanken är att du genom att bli av med de största budgetposterna först förbättrar din hushållsbudget betydligt. Föreställ dig att du kan stryka en månatlig utgift på flera tusen kronor. Dessa pengar kommer att göra din hushållsbudget mindre påfrestad och skulle även kunna läggas undan i ett sparande.  

På lång sikt minskar du den totala kostnaden för dina skulder

Fastän räntan på bolån är låg, gör det höga lånebeloppet och lånets löptid att det ändå representerar den högsta totala lånekostnaden. Du betalar tiotusentals kronor i ränta på ett typiskt bolån. Om du väljer att lägga undan pengar till amorteringen av ditt bolån varje månad så kommer du att minska lånekostnaden väsentligt. Om vi nu återanvänder ovan exempel men minskar lånets löptid med 5 år så kommer du se att det har en stor effekt på lånets totalkostnad: 

Lån med en löptid på 30 år

Lånebelopp: 2 000 000kr

Ränta: 2,66 %

Lånets löptid: 30 år

Månatlig avbetalning: 8 038kr

Total räntekostnad: 893 773kr

 

Lån med en löptid på 25 år

Lånebelopp: 2 000 000kr

Ränta: 2,66 %

Lånets löptid: 25 år

Månatlig avbetalning: 9101kr

Total räntekostnad: 730 541kr

Som ni ser av ovan uträkning ökar den månatliga utgiften för lånet med 1063kr när löptiden sänks med 5 år. Men man sparar 163 232kr i räntekostnader, en besparing som uppgår till hela 18 procent av den ursprungliga räntekostnaden. 

De osäkrade skulderna ”försvinner”

Om du fokuserar på ett så stort lån som ett bolån ändå är känns de mindre lånen plötsligt inte så stora. På grund av långivarens amorteringskrav för de mindre lånen kommer dessa lån ändå vara återbetalda inom sinom tid. Det är till och med så att du med största sannolikhet kommer ha betalat tillbaka dessa lån före bolånet. Vetskapen om detta kan förhoppningsvis ge dig lite sinnesro under återbetalningsperioden, eftersom du faktiskt gör dina skulder billigare på lång sikt.

Att bli av med skuld

Nackdelarna med ”Högsta månatliga avbetalning först”-strategin 

Att börja med att betala av det största lånet är kämpigt

Den klart största nackdelen med att välja ”högsta månatliga avbetalning först” som återbetalningsstrategi är hur skulderna rangordnas. Att nå finansiell frihet fortare är i sig en utmanande uppgift. För många skuldsatta kan det kännas som en omöjlig uppgift att börja med det största lånet. Du kommer heller inte att spara in några pengar om du ger upp din avbetalningsplan innan du ens hunnit börja.

Du blir inte av med dina dyra, osäkrade skulder fortast möjligt

Även om kortkrediter och lån utan säkerhet generellt sätt uppgår till en mindre summa än ett bolån, är det ingen som förnekar att de trots allt är dyra skulder. Jämfört med lånesumman är räntan ofta skyhög. När du väljer ”högsta månatliga avbetalning först” som återbetalningsstrategi, blir du inte av med dina osäkrade lån något tidigare. Att primärt fokusera på återbetalningen av ditt bolån riskerar också göra att du nedprioriterar dina osäkrade lån och krediter och kanske till och med tar på dig fler.

Din avbetalningsplan kommer förmodligen att löpa över decennier

I praktiken kommer din avbetalningsplan helt enkelt att vara den plan du redan har med din bank plus det extra du kan amortera av varje månad. Om du betalar av ett bolån är du redan väl medveten om att det handlar om decennier innan lånet är återbetalt. Att hålla uppe sin motivation under en så lång tid är ingen enkel uppgift. Med det sagt, innebär alla avbetalningsplaner en lång återbetalningsperiod om ett bolån är inkluderat.  

Högsta månatliga avbetalning först” är en lämplig strategi för låntagare som önskar att göra besparingar och skapa en bättre privatekonomi på lång sikt. Skapa din avbetalningsplan och påbörja din resa mot finansiell frihet med hjälp av vår skuldkalkylator redan idag.