Din kreditvärdighet

I ett samhälle baserat på lån och krediter borde alla ha möjlighet att styra över sin kreditvärdighet. Din kreditvärdighet påverkar huruvida du blir beviljad ett bolån, en kortkredit eller ett privatlån. Det påverkar även din försäkringspremie och möjligheten till ett hyreskontrakt. 

Kreditvärdigheten är av stor betydelse men det är också ett mytomspunnet begrepp med en del felaktig information. Vi har skapat denna guide för att avslöja dessa myter och visa dig hur du kan ta kontrollen över din kreditvärdighet. Det kan underlätta för din finansiella vardag och faktiskt hjälpa dig att uppnå dina livsmål.

Läs fler guider

3 myter om din kreditvärdighet

 • Min kreditvärdighet spelar egentligen ingen roll
 • Jag kan inte påverka min kreditvärdighet
 • Min sambos kreditvärdighet påverkar även min egen

I denna guide

 • Hur beräknas din kreditvärdighet?
 • Vilken effekt har din kreditvärdighet på dina personliga finanser?
 • Hur förbättrar du din kreditvärdighet?
 • Hur ofta uppdateras din kreditvärdighet?
 • Var och hur granskar du din egen kreditvärdighet?

3 myter om din kreditvärdighet

Myt 1: Min kreditvärdighet spelar egentligen ingen roll

Hur ofta kommer man i kontakt med personer som har en tydlig uppfattning över hur deras kreditvärdighet faktiskt ser ut och är konstruerad? Väldigt sällan faktiskt. Endast ett fåtal personer har en god översikt över sin kreditvärdighet och den potentiella effekt det kan ha på deras låneansökningar. Eftersom din kreditvärdighet kommer att vara en avgörande faktor när banken sätter din ränta bör du hålla dig uppdaterad om den.

Myt 2: Jag kan inte påverka min kreditvärdighet

Om man vet väldigt lite om sin kreditvärdighet är det inte svårt att tro att man inte heller har någon kontroll över den. Det är dock helt felaktigt. Det är dina finansiella val och ageranden som ensamt utgör grunden för din kreditvärdighet. Därför bör du lära dig hur olika faktorer påverkar din kreditvärdighet. På så sätt kan du aktivt arbeta för att upprätthålla eller till och med förbättra den. 

Myt 3: Min sambos kreditvärdighet påverkar även min egen

Kreditpoäng och kreditvärdighet sätts alltid på individuell basis. Även om du är gift eller har en sambo, har det ingen direkt inverkan på din kreditvärdighet. Ansöker ni om ett lån ihop görs dock kreditprövningen utifrån båda eras kreditvärdigheter.

Personlig ekonomi och din kreditvärdighet

En guide för din kreditvärdighet 

Hur beräknas din kreditvärdighet?

Enkelt sagt är kreditvärdigheten en bedömning av din betalningsförmåga uttryckt i procent. Banker och kreditinstitut som erbjuder krediter och lån i alla dess former använder alla detta system för att bedöma din låneansökan. Det finns dock ett antal olika företag som förser bankerna med kreditupplysningar, så kallade kreditupplysningsföretag, och kreditupplysningens utformning kan skilja sig mellan de olika företagen. 

En kreditprövning bygger på en mängd olika faktorer.

Det finns en rad olika variabler som påverkar din kreditvärdighet. Tyvärr kommer inget kreditupplysningsföretag att berätta exakt hur deras beräkningar är strukturerade då det är en affärshemlighet. Trots detta vet vi att i alla fall följande variabler är av betydelse:

 • Din betalningshistorik, särskilt betalningsanmärkningar
 • Din totala skuld
 • Antalet lån och krediter som du har
 • Antalet kreditupplysningar som tagits på dig som låntagare. 
Har du en betalningsanmärkning?

I Sverige är den mest betydelsefulla faktorn för din kreditvärdighet huruvida du har en betalningsanmärkning eller inte. En betalningsanmärkning försämrar kraftigt din kreditvärdighet och är en anmärkning som utfärdas av den statliga myndigheten Kronofogden. En betalningsanmärkning får du inte direkt efter en räknings förfallodatum utan det är en relativt lång process tills dess att en betalningsanmärkning kan bli aktuell. Anta att du får en räkning som förfaller till betalning. Såvida du inte snarast betalar räkningen kommer fordringsägaren att skicka räkningen vidare till ett inkassobolag som i sin tur kommer att ge dig en möjlighet att betala räkningen. Om du efter påtryckningar fortfarande ej betalar din räkning kommer inkassobolaget att skicka räkningen vidare till Kronofogden för utmätning. När räkningen väl är hos Kronofogden har du rätt att bestrida betalningskravet i domstol. Om du inte gör detta kommer Kronofogden bedöma kravet som korrekt och ge dig en betalningsanmärkning med anledning av att du ej betalat din räkning. 

För att undvika en betalningsanmärkning bör du tänka på följande saker:

 • Köp inte varor eller tjänster på kredit om du inte är övertygad om att du har råd att betala för dem inom uppsatt tid.
 • Om du på grund av en oförutsedd anledningen inte kan betala en faktura, är det bättre att försöka låna av en nära vän eller släkting än att låta räkningen förfalla till betalning.
 • En betalningsanmärkning kan få allvarliga och långtgående konsekvenser. Genom att vara medveten om detta kan du aktivt minska risken för en betalningsanmärkning.
Utvärderingen av din kreditvärdighet hos olika långivare

Det är viktigt att notera att de parametrar som ligger till grund för kreditbedömningen varierar mellan olika långivare. Det handlar i grund och botten om den risk varje enskild långivare är villig at ta. Långivarens ränta och övriga lånevillkor kan sägas reflektera dess riskbedömning. 

Hos vissa långivare är det nästan omöjligt att få ett lån beviljat. Det finns exempelvis långivare som automatiskt nekar kunder med inkomster under en viss gräns eller med betalningsanmärkningar trots att deras ekonomi i övrigt är väldigt god. När det kommer till blancolån och kortkrediter är det generellt sätt vanligare att lån blir beviljade trots en låg kreditvärdighet. Detta jämfört med exempelvis bolån och andra säkrade lån.

Kreditvärderings-modellen uppdateras och förbättras kontinuerligt

Den sammanfattade och slutgiltiga kreditbedömningen är resultatet av en komplicerad process. Det är svårt att faktiskt förstå alla tillhörande beräkningar, och inget kreditupplysningsföretag kommer heller att avslöja exakt hur man uppnår en god kreditvärdighet.

På den positiva sidan är dock att ett stort antal företag använder sig av kreditupplysningstjänster, vilket i sin tur har lett till att modellerna ständigt uppdateras och förbättras. Det är goda nyheter för dig eftersom det innebär att du succesivt får en kreditvärdering som är alltmer i enlighet med din faktiska finansiella situation.  

Hur din kreditvärdighet påverkar din privatekonomi

Kreditvärdighetens betydelse när du ansöker om en kortkredit

Varje gång du ansöker om ett lån, oavsett om det är i form av en kortkredit, ett privatlån eller ett bolån, så kommer din kreditvärdighet att ha betydelse. Faktum är att det kommer att vara den avgörande faktorn för hur stort belopp du erbjuds och till vilken ränta. 

Men igen, villkor och riktlinjer varierar mellan olika kreditinstitut. Vissa långivare kräver en mycket hög kreditvärdighet från sina kunder medan andra kan acceptera en lägre kreditvärdighet. Kom ihåg att både din inkomst och betalningshistorik påverkar din kreditvärdighet och att det är summan av samtliga faktorer som tillsammans utgör den samlade kreditbedömningen. Den, i sin tur, har ett tydligt inflytande över den räntenivå du erbjuds.

Tumregeln är att du erbjuds en högre ränta, ju lägre din kreditvärdighet är och vice versa. Man kan säga att räntan återspeglar den kreditrisk långivaren anser att du utgör. Det kan därför vara bra att veta om sin kreditvärdighet innan man påbörjar en låneansökan.

Om du känner till uppgifterna i din kreditupplysning är du välinformerad när du väl erhåller olika erbjudanden om kortkrediter. På så sätt kan du enklare bedöma vilken kortkredit som är bäst för dig, samt göra en korrekt jämförelse av de olika kreditinstitutens villkor och riktlinjer. Generellt sätt kan man säga att ju högre krav en långivare har på sina kunder, desto säkrare blir det även för dig som kund och kredittagare. 

Kreditvärdighetens betydelse när du ansöker om ett blancolån

I dagsläget har blancolån (lån utan säkerhet), som privatlån och snabblån en relativt hög kreditgräns. Man kan låna till sig en mindre förmögenhet med dessa lån och utbudet är enormt.

Det är din kreditvärdighet och bankens riktlinjer som avgör om din låneansökan om blancolån beviljas eller ej, i likhet med kreditkortsansökningar. Det är viktigt att vara medveten om långivares olika riktlinjer samt reflektera över hur de bedömer inkommande låneansökningar, särskilt om du planerar att låna en större summa pengar.

En bank eller ett kreditinstitut som är villig att låna ut pengar till personer med låg kreditvärdighet kommer att kräva en högre ränta och striktare lånevillkor. Räntan och löptiden för ett lån är avgörande faktorer för den totala lånekostnaden, vilket du bör vara medveten om när du granskar dina låneerbjudanden.

Det kan även vara värt att nämna att din kreditvärdighet spelar en större roll för blancolån än vad den gör för säkrade lån. Om du ansöker om ett bolån, vilket är ett lån med säkerhet, kommer långivaren självklart att ta hänsyn till din kreditvärdighet. Men eftersom man vid ett bolån använder bostaden som säkerhet för lånet sänks kreditrisken och långivare är generellt sätt därför villiga att acceptera en lägre kreditvärdighet än vad de annars skulle göra. Du har dock fler valmöjligheter och större finansiell frihet med en hög kreditvärdighet.

Låt oss ta en titt på hur du aktivt kan arbeta för att höja din kreditvärdighet.

Hur du höjer din kreditvärdighet

Höj din kreditvärdighet genom att sänka din skuldsättningsgrad.

Som vi redan konstaterat är både din betalningshistorik och skuldnivå faktorer som påverkar din kreditvärdighet. Ju stökigare privatekonomi du har, desto lägre blir din kreditvärdighet. Det är också därför en av de viktigaste och mest effektiva sätten att höja sin kreditvärdighet är att betala av sina skulder. Det är något du alltid bör sträva efter, men särskilt om du planerar att ansöka om ett nytt lån. En låg skuldsättningsgrad innebär generellt sätt också en bättre livssituation. Det bidrar till mindre stress och fler möjligheter i livet.

Med en hög skuldsättningsgrad ökar även risken för betalningsanmärkningar. Försenade betalningar och betalningspåminnelser kan, om de leder till betalningsanmärkningar, komma att påverka din kreditvärdighet. Det optimala är att helt undvika detta. Med det sagt, bör du i fall du är sen med en betalning försöka betala in den snarast möjligt. 

Prioritera inkasso-skuld

Prioritera skulder hos inkasso

Det tar ett tag innan en försenad betalning går till inkasso. Är du snabb med att betala in dina försenade betalningar hinner du ofta undvika inkasso. Att en skuld går till inkasso påverkar dock inte din kreditvärdighet i Sverige. För att du ska få en betalningsanmärkning krävs det att skulden går till Kronofogden. Det är ofta just inkassoföretaget som vid dröjsmål väljer att ta skulden vidare till Kronofogden. Därför är det viktigt att du betalar in en skuld som förfallit till betalning snarast möjligt. Får du en betalningsanmärkning kan den sitta kvar i upp till tre år och under perioden kommer du att få betydligt svårare att bli beviljad både lån och krediter.

Höj din kreditvärdighet med en ordnad privatekonomi

Fastän man sällan kan styra sina inkomster till fullo, finns det en mängd åtgärder man kan vidta för att höja sin kreditvärdighet.

 • Se till att ha en regelbunden inkomst under en längre tid
  En god privatekonomi betyder ofta att du har tillräckliga inkomster för att finansiera dina levnadskostnader. Om du vill höja din kreditvärdighet är det ofta en dålig idé att byta jobb. Detta då det ofta innebär ett avbrott i inkomstflödet som i sin tur kan försämra din kreditvärdighet, särskilt om du inte får en löneökning i samband med jobbytet. Överväger du att ansöka om ett lån eller en kredit kan det därför vara bra att ha din arbetssituation i åtanke. Tänk på att en eventuell förändring av din livssituation kan komma att påverka din kreditvärdighet och därmed också möjligheten till ett lån samt lånevillkoren. 
 • Minska antalet skulder
  Antalet skulder man har är något som påverkar ens kreditvärdighet. Generellt sätt kan man säga att ju fler skulder du har, desto lägre blir din kreditvärdighet. Detta då det indikerar att du har ett kontinuerligt finansieringsbehov, vilket i sin tur innebär en högre kreditrisk för långivaren. Vi rekommenderar därför att du samlar dina lån och krediter hos en långivare och om möjligt även ökar dina månatliga avbetalningar. Det visar att du har dina finanser under kontroll. 
 • Gör dig av med mindre blancolån
  Vilka typer av lån du har påverkar också din kreditvärdighet. Därför bör du prioritera återbetalningen av kortkrediter och mindre blancolån. Detta då de är lån utan säkerhet och därför innebär en högre kreditrisk. Sammanställ en ambitiös avbetalningsplan och försök betala av mer än vad långivarna kräver från dig. Ju fortare du betalar tillbaks den här typen av skulder, desto mer pengar spar du in på lånekostnader, och din kreditvärdighet ökar dessutom.  

Hur ofta uppdateras din kreditvärdighet?

I Sverige finns det ett antal tjänsteföretag vars huvudverksamhet är att bedöma kunders kreditvärdighet. Dessa företag kallas för kreditupplysningsföretag. Vad de gör är att de samlar in information om personers inkomstnivå, betalningshistorik och skuldsituation. Informationen sammanställer de sedan i en standardiserad rapport som i dagligt tal kallas för en kreditupplysning. Det största kreditupplysningsföretaget är UC men det finns även konkurrenter till UC. Ett annat kreditupplysningsföretag är Creditsafe. Skillnaden mellan UC och övriga kreditupplysningsföretag är bland annat att UC registrerar och delger information om antalet kreditupplysningar som tagits på det granskade subjektet. Detta gör dock inte vissa av de övriga företagen, som exempelvis Creditsafe. 

Hur ofta din kreditvärdighet uppdateras varierar mellan de olika kreditupplysningsföretagen. Hos UC uppdateras bokslutsinformation och adresser varje vecka medans kreditomdöme och betalningsanmärkningar uppdateras månadsvis.

När uppdateras din kreditvärdighet?

Det svenska kreditsystemets fördelar

Fördelen med det svenska kreditsystemet är att det är relativt säkert för långivare. Det finns ett väl fungerande system för inkasseringen av obetalda fordringar. Det innebär att en långivare som inte får betalt, med enkelhet kan vidta effektiva åtgärder och ta fordran vidare, först till inkassobolag och därefter till Kronofogden. Att systemet är så pass strukturerat och välfungerande har även ett förebyggande syfte. Genom att låntagare vet om att obetalda skulder både kan få allvarliga konsekvenser och att det finns ett tydligt system för inkasseringen av skulder minskar benägenheten att inte vilja betala tillbaks sina skulder.

En annan fördel är att man kan begära att få se sin egen kreditupplysning. Det bidrar till en transparens som är viktig för många människor. Att man får ta del av sin kreditupplysning kan även fungera som en motivationsfaktor till att sköta sin privatekonomi. Detta då man i kreditupplysningen tydligt ser resultat av en välskött privatekonomi, då kreditpoängen höjs.

Det svenska kreditsystemets nackdelar

Nackdelen med det svenska kreditsystemet är att alla betalningsanmärkningar behandlas lika oavsett skuldens storlek. Om det är en stor eller liten skuld påverkar exempelvis inte om du får en betalningsanmärkning eller ej. Det som kan skilja villkoren för betalningsanmärkningar åt är om du är privatperson eller en juridisk person (ett aktiebolag). 

En betalningsanmärkning sitter även kvar väldigt länge, i upp till tre år för privatpersoner. För vissa kan det innebära att man går miste om ett hyreskontrakt eller att man nekas finansiering trots en god privatekonomi. Det svenska kreditsystemet är således relativt strikt.

Så här beställer du en kreditupplysning på dig själv

Vill du se din egen kreditupplysning kan du enkelt beställa ett utdrag här. Det är inte kostnadsfritt men kostar heller inte särskilt mycket. Du kan också få se din kreditupplysning i samband med att en långivare (eller annat företag) beställer en kreditupplysning på dig. Du får vanligtvis information om händelsen via e-post och då är även en kopia av kreditupplysningen bifogad i mailet.