Tips når du skal låne mer på huset

For mange er boligen den største kapitalen de har, som også er anledningen til at så mange betjener et huslån. Det er svært kostbart å kjøpe hus eller leilighet i Norge og for de fleste ville det være helt urealistisk å spare opp nok kapital til å betale hele prisantydningsbeløpet. Etter man har bodd i boligen sin og betjent huslånet en stund er det naturlig å se på muligheten for utbedringer. Da vil også mange låntakere vurdere å låne mer på huset.

I hvilke situasjoner får man låne mer på huset?

Med mindre du lånte mindre enn 85 % av boligens verdi da du kjøpte hus eller leilighet var boligen din i utgangspunktet maksimalt belånt. Konsekvensen av dette er at dersom du skal låne mer på huset må noe ha endret seg siden du tok opp lånet. Som oftest er det en av de følgende tre tingene:

Boligen din har steget i verdi
Boligmarkedet i Norge har gått gjennom en kraftig vekst de seneste årene, og utviklingen er fortsatt positiv. Når boligen stiger i verdi finnes det mer kapital å låne for – såfremt du har mulighet til å betjene lånekostnadene. Verdistigning er den vanligste grunnen til at låntakere velger å ta opp et større lån på huset sitt.

Du har redusert belåningsgraden
Dersom det er lenge siden du tok opp boliglånet ditt vil du ha redusert belåningsgraden på huset gjennom avdragene du allerede har betalt tilbake til banken. Jo lavere belåningsgrad du har, jo mer kan du teknisk sett låne. Igjen avhenger dette av at økonomien din kan takle utgiftene på lånet. En redusert belåningsgrad og en verdistigning på boligen går ofte hånd i hånd, og kan utgjøre flere hundre tusen kroner.

Privatøkonomien din har bedret seg
Det kan selvfølgelig også hende at ditt økonomiske utgangspunkt har bedret seg siden du tok opp lånet. Kanskje du har fått mer i lønn? Blitt samboer eller giftet deg med en partner som nå kan være medsøker på boliglånet? Redusert andre gjeldsposter så du har en lavere privatøkonomisk belastning? Dersom du har en bedre økonomi finnes muligheten for at du kan få innvilget et større lån – såfremt boligen ikke er maksimalt belånt.

Låne mer på huset ved verdiøkning

Hva er betjeningsevne, betjeningsvilje og sikkerhet?

Når du sender inn en søknad om å låne mer på huset sender du i prinsippet inn en ny søknad om boliglån. Banken må vurdere verdien på boligen, din privatøkonomi, og uthente kreditthistorikken din, slik det ble gjort da du søkte om huset i utgangspunktet. I forbindelse med denne vurderingen vil långiver kikke på tre viktige faktorer; betjeningsevne, betjeningsvilje og sikkerhet.

Betjeningsevne er en matematisk beregning av om du har mulighet til å betjene lånet du søker om. Dette tar utgangspunkt i den økonomiske situasjonen din. Når banken skal vurdere betjeningsevnen din ser de på ting som lønn, annen gjeld, hvor mange barn du eventuelt har, utgifter til livsopphold og andre rent økonomiske faktorer som vil ha en innvirkning på i hvilken grad du kan betjene et lån.

Betjeningsvilje handler om i hvilken grad du illustrerer at du er en god låntaker. Her er kreditthistorikken din spesielt viktig for banken. Betaler du regningene dine i tide? Har du hatt tidligere inkassokrav eller betalingsanmerkninger? Jo bedre historikk du har, jo større sjanse har du for å få godkjent søknaden din om å låne mer på huset.

Sikkerhet er helt enkelt at det må finnes minimum 15 % sikkerhet i boligen din for at banken skal kunne godkjenne en søknad om lån. Dette er lovfestet og handler ikke om individuelle banker eller deres retningslinjer.

Hvordan går man fram for å låne mer på huset?

Steg 1: Gjør en vurdering av privatøkonomien i forkant av søknaden
Før du begynner å se på muligheten for å låne mer på huset er det viktig at du tar en runde på privatøkonomien i forkant. Hvordan ser månedsbudsjettet ditt ut? Har du godt med slingringsmonn, eller er det trangt å få økonomien til å gå rundt? Husk at betjeningsevnen din er viktig i forbindelse med en ny søknad om boliglån. Hvis du allerede har en presset privatøkonomi er det verken sannsynlig at du får innvilget søknaden – eller smart å gå for et større lån.

Steg 2: Få takst på boligen
Som nevnt over må noen av de opprinnelige faktorene for boliglånet ditt ha endret seg hvis du ønsker å låne mer på hus eller leilighet. Og i de aller fleste tilfeller handler dette om verdien på boligen din. Derfor anbefaler vi at du starter denne prosessen med å få en takst på boligen din. Eiendomsmeglere kan utføre denne tjenesten – eventuelt kan du få en takstmann på plass. Med en godkjent takst for hånden vil det være en enkel sak å se på belåningsgraden på huset.

Steg 3: Søk med så utfyllende og komplett informasjon som mulig
For at banken skal gjøre en korrekt vurdering av alle faktorene som påvirker søknaden din er det viktig at du søker med all informasjonen de behøver. Fremhent dokumentasjonen som kreves og last opp alt du tenker kan være relevant for långiveren din. Husk på at dersom du får avslag på søknaden er det fordi du sannsynligvis ikke har økonomisk kapasitet til å betjene et større lån enn det du har i dag.

Gjeldsbelastning når du vil låne mer på huset

Husk på den totale kostnaden av boliglånet ditt dersom du utøker det

Vi har så vidt vært inne på at du som låntaker bør gjøre en egenvurdering i forkant av at du søker om å øke boliglånet ditt. I forbindelse med dette er det flere faktorer det er lurt å kikke på. Én av dem er den totale kostnaden boliglånet ditt blir liggende på dersom du velger å øke lånebeløpet ytterligere.

Det er stort fokus på at renten på norske boliglån ligger på historisk lave nivåer – og det gjør den også. Samtidig er nedbetalingsperioden og lånebeløpet viktige faktorer med hensyn til hvor mye lånet vil koste deg i realiteten. I og med at de fleste boliglån er på store beløp og har to eller tre tiårs løpetid er det helt vanlig at man betaler flere hundre tusen kroner i rentekostnader.

Dersom du ønsker å låne mer på huset skal du ta høyde for nettopp totalkostnaden av lånet. Hvor mye ekstra må du betale i renter på beløpet du vil øke kreditten din med? Snakk med banken din, så får du et riktig og oversiktlig bilde på hva kostnadene dine blir.

Husk på gjeldsgraden din når du skal søke om å låne mer

Én ting er den lovfestede gjeldsgraden bankene er tvungne til å forholde seg til. Noe annet er hvilken gjeldsgrad du faktisk har mulighet til å takle i din privatøkonomiske hverdag. Når du vurderer å låne mer på huset ditt skal du alltid ta en nøktern gjennomgang av ditt faktiske budsjett. Selv om banken gir deg mer i lån er det ikke sikkert at du kan håndtere det.

Dersom du ikke allerede har et månedsbudsjett bør du sette det opp i forbindelse med at du søker om et større boliglån. Vil lånekostnaden din øke fra måned til måned? Hvordan ser utgiftene dine ut nå? Har du et godt økonomisk slingringsmonn, som også tar høyde for uforutsette utgifter?

Man skal ikke overbelaste økonomien sin med for mye gjeld. Det kan være fristende å male romantiske bilder av alt man kan spare inn på for å få til drømmeprosjektet. Men her er det viktig at du er realistisk og ærlig med deg selv. Ikke lån mer enn nødvendig. Da kan du føle deg trygg på at det å låne mer på huset blir et positivt tilskudd, i stedet for en belastende gjeldspost.