skattefradrag på forbrukslån

Når man skal ta opp et forbrukslån for første gang er det mange ting å sette seg inn i. Du skal skaffe deg best mulig rente, få vilkår som passer for din privatøkonomi og forhåpentligvis ende opp med en god kreditor. Det er med andre ord ingen god idé å takke ja til det første og beste tilbudet du mottar når du befinner deg i denne søknadsprosessen.

En annen ting mange glemmer, men som er lurt å tenke på, er skattefradraget du kan få dersom du sitter med et forbrukslån. Lån uten sikkerhet inngår nemlig i gjeldskategorien til Skatteetaten og som sådan kan du søke fradrag for gjeldskostnadene dine. Dette vil gi deg en lavere skattesats i form av fratrekk på skatten din.

Her går vi gjennom hvordan skattefradrag fungerer spesifikt for norske forbrukslån. Du får også en oversikt over hvor mye billigere forbrukslånet egentlig blir når man tar høyde for skattefradraget.

Kort om skattefradrag på forbrukslån i Norge

Kort sagt er skattefradrag en form for rabatt på skattesatsen din. For at skattepliktige i Norge skal yte skatt i henhold til den økonomiske kapasiteten sin tas det høyde for økonomiske byrder. Disse fører til at den aktuelle personen får en reduksjon i skatten sin, fordi hun eller han sitter med høyere økonomiske utgifter enn andre skattepliktige før skatteberegningen.

Man kan få skattefradrag for utrolig mange forskjellige ting i Norge. Dette er ting som for eksempel

  • reise til og fra jobb
  • foreldrefradrag
  • fradrag for utgifter til sykdom
  • fradrag for gaver til veldedige organisasjoner
  • BSU-sparing
  • tap i aksjehandel

I tillegg til disse er gjeld en av de store fradragspostene for norske skattepliktige. Du får nemlig en reduksjon på skattesatsen din for utgiftene knyttet til å sitte med gjeld. Dette handler altså om rentene du betaler på gjelden din i løpet av skatteåret. Og fradraget gjelder også for lån uten sikkerhet.

Som kjent har disse svært høye utgifter, spesielt dersom man sammenligner med lån med sikkerhet, som tradisjonelle boliglån eller billån. Dermed blir det også viktig å være oppmerksom på hvilke fradrag du kan komme til å få når du skal regne på forbrukslånets kostnad.

Dette kan du få fradrag for

Posten for dette fradraget heter Fradrag for gjeldsrenter (rentefradrag) og Skatteetaten skriver som følger på sine sider:

”Du får vanligvis fradrag for alle renter du har betalt i løpet av inntektsåret.”

Det betyr at kostnadene du har hatt på forbrukslånet ditt, altså rentene dine, vil være fradragsberettiget i skattemeldingen (selvangivelsen). Skatteetaten kommer til å gjennomføre en beregning av hvor store kostnadene dine har vært, og du får fratrekk på skatten deretter (se under for eksempelberegning).

Når du skal regne på hvor mye forbrukslånet ditt kommer til å koste deg er det lurt å ha dette i bakhodet. Selv om det ikke er snakk om noen enorme beløper vil skattefradraget allikevel ha innvirkning på totalkostnaden av forbrukslånet.

I tillegg til fradrag på rentene du betaler på forbrukslånet kan du videre kreve fradrag for omkostninger ved etablering av lånet. Dersom du betaler etableringsgebyr på forbrukslånet ditt er dette en fradragsberettiget utgift.

Det er verdt å nevne at det ikke er noen forskjell på om forbrukslånet ble tatt opp til refinansiering eller generelt forbruk i Skatteetatens øyne. Renter på gjeld teller som utgifter på lån, uavhengig av lånebeløpets formål.

Dette får du ikke fradrag for

Det er visse ting du ikke kan kreve fradrag for. Først og fremst er det ikke mulig å få fradrag for renter du ikke har betalt enda. Dersom du har en forfalt regning til kreditoren din vil du først kunne få fradrag på rentene det året du betaler regningen.

Skatteetaten kaller dette for renter som har forfalt, men som du ikke har betalt. Så snart du innbetaler til kreditor vil imidlertid beløpet bli fradragsberettiget i det aktuelle skatteåret. Du bør imidlertid unngå å overgå fristen på forbrukslåninnbetalinger. Da kan du i verste fall ende opp med en inkassosak.

Kostnader i forbindelse med inkasso er heller ikke fradragsberettiget på skattemeldingen din. Dette gjelder både for eventuelle gebyrer i forbindelse med inkasso, samt omkostninger som følge av inkassosaken. Dersom du ønsker å spare penger på forbrukslånet ditt bør du altså satse på å alltid innbetale i tide. Da unngår du inkasso, og får ’oppsparing’ av fradragsberettigede renter.

Slik sørger du for å få skattefradrag på forbrukslån

Det er utrolig enkelt å sørge for at du får skattefradraget for forbrukslånet ditt. Bankene rapporterer nemlig en helhetlig oversikt over låntakerne sine til Skatteetaten. Her vil det fremgå hvor mye du har betalt i renter, som føres automatisk inn i skattemeldingen din (selvangivelsen).

Det eneste du trenger å gjøre er å sørge for at det er ført inn fradrag for rentene du har betalt. Husk på at dette vil være både på forbrukslånet ditt og eventuelle andre lån du sitter med. Fradrag for renter føres i post 3.3.1 i skattemeldingen, så det er her du må sjekke når du mottar dokumentene dine fra Skatteetaten.

Dersom du er i tvil om hvor mye du har betalt i renter kan du gjøre én av to ting:

  • kontakt kreditor og forhør deg
  • gå gjennom månedsinnbetalingene du har hatt til kreditor i løpet av året som har gått

Sistnevnte er selvfølgelig mest tidkrevende, men her er det mest sannsynlig at du vil finne eventuelle feil. Husk at banken rapporterer inn sine tall til Skatteetaten, så mest sikker vil du være ved å ta deg tiden til å sjekke innbetalingene dine i løpet av året som har gått selv.

Så mye kan du spare på forbrukslånet med skattefradrag

Så hvor mye kan du egentlig spare på forbrukslånet ditt ved å dra nytte av skattefradraget for renteutgifter? Det magiske tallet i denne beregningen er 23% (oppdatert i 2018). Det er denne prosentsatsen som brukes for å kalkulere fratrekket i henhold til hvor mye du har betalt i renter i løpet av året.

La oss si at du skal ta opp et forbrukslån på 130.000 med nedbetalingstid på 5 år. Du får en rentesats (effektiv) på 17,04%. Etableringsgebyret ligger på 950 og termingebyret er på 35 kroner. 

Låneramme Effektiv rente (%) Etableringsgebyr
130000 17,04 950
Termingebyr Renter og gebyrer Totalkostnad
35 59015 189015
Fradrag for låneperioden
Renter og gebyrer Skattefradrag
År 1 19740 4540,2
År 2 15733 3618,59
År 3 12186 2802,78
År 4 8068 1855,64
År 5 3288 756,24
Totalt 59015 13573,45

Totalt sett betaler du 55.965 kroner i renter på lånet ditt, pluss 950 kroner i etableringsgebyr og 2100 kroner i termingebyr. Du kan altså trekke fra 13.573 kroner i skattefradrag på forbrukslånets totalkostnad over de fem årene du betjener det.

Husk på at forbrukslån er kostbare, uansett fradrag

Selv om 23% er en gunstig prosentsats skal du være oppmerksom på at forbrukslån er kostbare lån, uavhengig av rentefradragene. Jo lenger du betjener dem, og jo større beløpet er, jo dyrere blir de også for deg totalt sett.

Når du skal ta opp forbrukslån er det viktig at du forholder deg til totalkostnaden på lånet og ikke bare månedsbeløpet. Er dette et beløp du er komfortabel med å betjene? Hvor høy eller lav rente har du fått skaffet deg? Vil du klare å takle en eventuell stigning i rentesatsen din?

Dersom du har en stabil privatøkonomi er det en forholdsvis enkel sak å skaffe seg et forbrukslån. Du må imidlertid huske på å gjøre en grundig vurdering av privatøkonomien og forsikre deg om at du har økonomisk kapasitet til å betjene lånet du får tilbud om.

Når det er sagt er skattefradrag på forbrukslån en gunstig besparelse. Du bør også gjennomføre en beregning av hvor mye du kan regne med å få i fradrag når du skal se på forbrukslånets totalkostnad.