renter på forbrukslån

Dersom du har bestemt deg for å ta opp et forbrukslån, også kjent som et lån uten sikkerhet, vil du i all hovedsak bli nødt til å ta stilling til én faktor: rentesatsen. Rente på forbrukslån ligger høyt i forhold til tradisjonelle lån, men det er god grunn til dette. Långiver tar nemlig en veldig mye større risiko på disse lånene.

Du må derfor forberede deg på å betale mye i renter når du tar opp et forbrukslån. Det er flere faktorer som bidrar til tilbudet du ender opp med, og vi kommer til å kikke på de viktigste i denne artikkelen.

Men i tillegg til selve rentetilbudet er det også viktig at du er klar over forskjellen mellom nominell og effektiv rente. Dette vil gjøre det lettere for deg å vurdere lånetilbudene du mottar i løpet av søknadsprosessen din.

Rente på lån uten sikkerhet

Renten på forbrukslån ligger høyt. Det er helt vanlig med rentetilbud på mellom 15% og 25%, avhengig av beløp og nedbetalingsperiode. Husk imidlertid på anledningen til den høye renta. Dette handler om risikoen långiver løper ved å tilby deg et lån uten sikkerhet. Forskjellen mellom dette og et tradisjonelt banklån ligger i navnet.

Normalt tar banken pant i objektet man låner penger til, enten dette er en bil, et hus eller en båt. Det betyr altså at dersom du ikke skulle klare å håndtere nedbetaling av lånet ditt har banken fortsatt sikkerhet i form av kapital å ta av. Slik er det derimot ikke når man tar opp et forbrukslån.

Med disse lånene er det i stedet din privatøkonomi som blir stående som eneste sikkerhet for beløpet. Dersom du skulle få problemer med å takle lånet har långiver ingen kapital de kan vende seg til for å få igjen pengene sine. Altså må renten settes høyt i utgangspunktet; både som et uttrykk for risikoen, og for å sikre at du kan takle lånebeløpet du søker om.

Kredittverdighet og rente på forbrukslån

Kredittverdigheten din og rente på forbrukslån

For å skape et grunnlag for renteberegning benytter tilbydere av lån uten sikkerhet seg av kredittverdigheten din. Denne sier noe om hvilken økonomisk kapasitet du har til å nedbetale et forbrukslån. For å framskaffe opplysningene gjennomfører banken en såkalt kredittsjekk.

I bunn og grunn betyr dette bare at banken uthenter kredittopplysningene dine, hvorav din kredittscore er spesielt viktig. Det er ingen som vet akkurat hvordan denne beregnes, men kredittscore er en poengsum du tildeles av kredittopplysningsbyråene i Norge. Dersom summen er høy er sannsynligheten for at du vil pådra deg en betalingsanmerkning lav og visa versa.

Når man låner uten sikkerhet i et forbrukslån er dette rimeligvis svært viktig. Betalingsanmerkninger får man dersom man ikke klarer å overholde en økonomisk forpliktelse. Altså vil banken tilby deg en gunstigere rente dersom du har en høy kredittscore. Da kan kreditor føle seg sikker på at du har kapasitet til å takle lånet du påtar deg. Viktige faktorer for beregning av kredittscore er blant annet

  • inntekt
  • ansettelsesform
  • alder
  • eksisterende gjeld

Nedbetalingsperiode og rentetilbudet du mottar

En annen viktig faktor for beregning av rentegrunnlaget er nedbetalingsperioden og lånebeløpet du søker om. Husk på at tilbydere av forbrukslån, på lik linje med alle andre banker, er interesserte i å tjene penger på bedriften sin. Derfor må de sørge for at renten står i stil til nedbetalingsperioden.

Kort fortalt betyr dette at med en lengre nedbetalingsperiode og et høyere lånebeløp vil du få en lavere rente. Med en kortere nedbetalingsperiode og et lavere lånebeløp vil du få tilbud om en høyere rente.

Til tross for dette er det viktig å huske på at en lengre nedbetalingsperiode alltid medfører et dyrere lån totalt sett, selv om det kan gi deg lavere månedsbeløp. Når du nå har oversikt over de to viktigste faktorene for beregning av rentetilbud på forbrukslån kan vi ta for oss forskjellen mellom nominell og effektiv rente.

Slik beregnes nominell rente på forbrukslån

Nominell rente er den grunnleggende renten du får tilbud om når du søker om et forbrukslån. Dette kan sammenlignes med husleie uten noen av de faste månedsutgiftene. Nominell rente betyr altså pengene du må betale til långiver for å holde et lån i banken. Husk at nominell rente er den laveste satsen du får tilbud om når du søker om forbrukslån.

For å beregne nominell rente bruker bankene faktorene vi nevnte over. Her blir altså kredittverdigheten din, sammen med ønsket nedbetalingsperiode og lånebeløp, sammenstilt.

Rentetilbudet du mottar er et uttrykk for risikoen banken tar ved å innvilge lånet til deg når alle disse tingene vurderes opp mot hverandre.

Det er verdt å nevne at laveste nominelle rente ofte er rentesatsen långiverne reklamerer med. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at de færreste faktisk får tilbud om en rente på 6,99% eller lignende på lån uten sikkerhet. Da må man som oftest låne et høyt beløp over lengre tid. I tillegg vil banken kreve at du har en svært solid privatøkonomi.

Så hva er da den effektive renten på et forbrukslån?

Slik beregnes effektiv rente på forbrukslån

Det er den effektive renten du vil måtte betale på forbrukslånet ditt. Det til tross for at långiverne generelt bruker laveste nominell rentesats i reklamene sine. Effektiv rente ligger alltid litt høyere enn nominell rente, og er prosenten du skal forholde deg til i løpet av nedbetalingsperioden din.

For å regne ut den effektive renten på forbrukslånet ditt tar banken utgangspunkt i nominell rentesats som de har kommet frem til. Deretter gjøres det en beregning av tilleggskostnadene på lånet ditt, som får innvirkning på den endelige effektive renten.

De vanligste kostnadene på et forbrukslån kalles for etableringsgebyr og termingebyr.

  1. Etableringsgebyret betaler du ved oppstart av låneperioden din. Dette ligger gjerne på rundt 1000 kroner, litt avhengig av lånebeløpet ditt. Gebyret er et engangsgebyr.
  2. Termingebyr betaler du ved hver termin av låneperioden, altså hver måned. Det er vanlig at termingebyret ligger på mellom 40 og 60 kroner, eller 480 og 720 kroner i året. Dette gebyret betales frem til lånet er nedbetalt. I tillegg til termin- og etableringsgebyr kan du også komme over et såkalt administrasjonsgebyr, men dette er mindre vanlig blant långiverne i dag.

For å komme fram til den effektive renten ser långiver da på hvilken prosentandel henholdsvis etableringsgebyr og termingebyret utgjør på lånebeløpet ditt. Deretter legges dette til den nominelle renten for å gi deg ditt endelige rentetilbud.

Best mulig rente på forbrukslån

Slik skaffer du best mulig rente på ditt forbrukslån

Når rentesatsen ligger så høyt som den gjør på lån uten sikkerhet er det lurt å få seg en så lav rente som mulig. Du vil uansett måtte betale mye for dette lånet, og da bør du unngå å betale mer enn nødvendig. Du kan gjøre flere ting for å skaffe en gunstig rente på forbrukslån.

Først og fremst er det viktig at du har privatøkonomien din på stell. Selv om du ikke trenger sikkerhet for å ta opp et forbrukslån vil banken fortsatt se at du har kontroll på økonomien. Jo bedre orden du har i sysakene, jo større er sannsynligheten for en gunstig rente.

Videre må du kvitte deg med betalingsanmerkninger og/eller inkassokrav før du søker. Det er per i dag ingen tilbydere av forbrukslån som innvilger lån til noen med en slik økonomisk heftelse på seg.

Avslutningsvis er markedskonkurransen din beste venn når du skal skaffe deg et forbrukslån. Derfor bør du benytte deg av en anbudsside når du skal søke. Her legger du inn ønsket lånebeløp samt litt informasjon om deg selv og så sendes søknaden din ut til anbudssidens samarbeidsaktører. I løpet av kort tid vil du få de beste tilbudene i retur – og tjenesten er helt gratis for deg å bruke.

OBS! Husk på at rente på forbrukslån alltid er individuelt. Banken må vurdere din privatøkonomi, akkurat som ved lån med sikkerhet, og komme fram til en risikovurdering. Hvis du hører at en kompis har fått en god rentesats hos en långiver er det ingen automatikk i at du vil få gunstige vilkår der du også.