kredittvurdering

Når man søker om forbrukslån vil kreditorene du sender inn søknad til gjennomføre det som heter en kredittvurdering. Dette er den absolutt viktigste faktoren for hvilke vilkår og hvilken effektiv rente du ender opp med på forbrukslånet.

Derfor gjør du også lurt i å gjøre deg selv godt kjent med hva en kredittvurdering egentlig er og hva det innebærer når bankene gjennomfører dem. Dette vil være spesielt viktig dersom du allerede sitter med en registrert betalingsanmerkning.

I denne artikkelen tar vi en god titt på hvordan kredittvurderingen hos bankene gjennomføres, samt hvilken innvirkning en betalingsanmerkning har på denne. Les videre, så kan du sørge for en gunstigere lånesituasjon når du skal låne uten sikkerhet.

Hva er en kredittvurdering?

En kredittvurdering er som navnet tilsier en vurdering av kredittverdigheten din. Banken gjennomfører den når du søker om et lån uten sikkerhet.

Dette handler i bunn og grunn om å sjekke at du har økonomisk kapasitet til å bære lånebeløpet du søker om.

Grunnen til at kredittvurderingen er så viktig på slike lån er nettopp mangelen på sikkerhet. Inntekten din blir stående som eneste sikring på lånet og derfor er det kreditors oppgave å forsikre seg om at lånet vil være realistisk for deg.

Det er ingen hemmelighet at forbrukslån er risikofylte lån, både for långiver og låntaker. Fra kreditors, altså bankens side, vil denne risikoen uttrykkes i form av den effektive renten du får tilbud om. Fra din side er forbrukslånet risikofylt fordi inntekten din er eneste sikring på det.

Som del av en kredittvurdering vil bankene kikke på følgende ting:

  1. inntektsnivået ditt
  2. eksisterende gjeld
  3. kreditthistorikk

Kredittopplysningsbyråene i Norge har en poengsum som kalles for kredittscore på samtlige personer med kreditthistorikk. Denne poengsummen vil være viktig for bankene når de skal vurdere søknaden din.

Hvilke faktorer påvirker kredittscore?

En kredittscore sier noe om hvor stor sannsynlighet det er for at du vil pådra deg en betalingsanmerkning de neste tolv månedene. Denne risikoen har rimeligvis mye å si for kreditor, som er avhengig av at du har en stabil privatøkonomi gjennom hele nedbetalingsløpet.

Det er kun kredittopplysningsbyråene selv som sitter med algoritmen som brukes til å beregne din kredittscore. Derfor er det ingen andre som kan si akkurat hvor mye forskjellige økonomiske faktorer vil telle for din søknad.

Når dette er sagt finnes det informasjon om hvilke faktorer som påvirker poengsummen. Du har videre mulighet til å uthente dine egne kredittopplysninger. Med denne informasjonen for hånden kombinert kan du finne ut av hvordan du ligger an. La oss ta en titt på de kjente faktorene for beregning av kredittscore.

  1. Den viktigste faktoren for beregningen av kredittscoren din er inntekt. Og da er det ikke bare snakk om inntekt i den forstand at den må ligge på et visst nivå for at du skal få søknaden din godkjent. Kredittopplysningsbyråene (og bankene) er også opptatte av hvor stabil den er. Har du hatt store svingninger i inntektsnivået ditt de siste årene? Dette vil være negativt for poengsummen.
  2. Videre har både alder og hyppig adresseendring noe å si for hvordan kredittverdigheten din ser ut. Med hensyn til alder vil en lavere alder medføre en lavere kredittscore. Det er fordi yngre personer statistisk sett har en mer ustabil privatøkonomi.
  3. Adresseendringer er nok et tegn på om livet ditt er stabilt eller ikke. Dersom du flytter ofte kan dette tolkes som at økonomien din er varierende. Og når denne står som sikring for lånet er det ugunstig for banken å ikke vite hvordan inntekten din vil se ut om et par år.
  4. Den siste viktige faktoren i beregningen av kredittscoren din er økonomiske heftelser og hva slags historikk du har med hensyn til dette. La oss ta en titt på hva en betalingsanmerkning egentlig er.

Hva er en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning kan sammenlignes med en svart prikk i den økonomiske karakterboka. Denne viser at du har misligholdt et tidligere økonomisk forhold, og gjør deg derfor til en lite attraktiv låntaker for bankene.

Det skal imidlertid en god del til for å få en betalingsanmerkning registrert. Saken din må gjennom en rekke forskjellige instanser først. I utgangspunktet starter alle betalingsanmerkninger med en purring.

Dette kan være på en regning eller innbetaling til en kreditor. En kreditor er et selskap der du har en kredittavtale, altså der du betaler for tjenester på etterskudd. Dette kan være alt fra et mobilselskap til långiveren din.

Dersom du ikke innfrir det utestående beløpet ditt innen purrefristen vil kreditor i de aller fleste tilfeller sende saken til inkasso. Her skal det vurderes om kravet om tilbakebetaling er gyldig, og om kreditors sak skal videreføres.

Vær oppmerksom på at dersom du har signert for en kredittavtale vil kreditor så å si alltid ha retten på sin side. Det betyr at når saken først er sendt inn til inkasso bør du innfri den utestående gjelden din så raskt som overhodet mulig. Da kan du unngå betalingsanmerkningen.

Dersom du fortsatt ikke betaler for deg i forbindelse med inkassokravet vil du imidlertid mest sannsynlig bli registrert med en betalingsanmerkning. Da vil det offentlige trekke obligatoriske månedsbeløp fra lønningen din inntil gjelden er tilbakebetalt.

Hvilken innvirkning har betalingsanmerkninger på en kredittvurdering?

En betalingsanmerkning er som nevnt en av de mest negative faktorene man kan sitte med i kredittopplysningene sine. Da står det svart på hvitt at du ikke har klart å overholde en tidligere økonomisk avtale slik du skulle. I og med at kredittscore handler om kredittverdigheten din vil anmerkningen være svært svekkende for poengsummen.

Hos samtlige långivere i dag medfører en registrert betalingsanmerkning eller aktiv inkassosak automatisk avslag på søknaden din. Risikoen ved å innvilge lånet, selv med en høy rente, blir helt enkelt for stor for kreditor.

Dette er også logisk dersom du tenker på hvordan et lån uten sikkerhet er strukturert. Disse lånene innvilges uten sikkerhet, altså uten pant i noe annet enn din antatte evne til å betale for lånet ditt. Husk at banken også må være sikker på at du kan betale for deg selv med en rentestigning eller endringer i privatøkonomien.

Når du da har bevist at du ved en tidligere anledning ikke har klart å overholde en slik avtale kan banken, som forsvarlig långiver, på ingen måte innfri mer kreditt til deg. Derfor må du rydde opp i eksisterende betalingsanmerkninger eller inkassosaker før du kan søke om forbrukslån.

Hva kan du gjøre for å bedre en kredittvurdering?

Som sagt er kredittscoren din en av de viktigste opplysningene i bankens vurdering av søknaden din. Derfor er det viktig at du kommer ut av det med så sterk privatøkonomi som mulig. Da er sannsynligheten større for at du får innvilget lånet du ønsker deg, og i tillegg får bedre vilkår på det.

Start med å uthente kredittopplysningene dine selv. Dette gjør du ved å kontakte et av kredittopplysningsbyråene (Bisnode eller lignende) og be om informasjonen. Det skal være helt gratis å få tilgang på opplysningene.

Dersom det er noe du lurer på med hensyn til kredittverdigheten din bør du ta kontakt med byrået du skaffet opplysningene fra. Spør om hvilke ting som vil ha mest å si for en bedret kredittscore. Selv om du sannsynligvis ikke får noen fasit kan de allikevel gi deg veiledning rundt hvilke punkter du stiller svakest på.

Husk på at den viktigste faktoren alltid er inntektsnivået ditt, og da også i forhold til lånerammen du søker om. Dersom lånet ikke er en for stor andel av inntekten er det sannsynlig at du vil få det godkjent. Men hvis bankene ser at du låner slik at privatøkonomien blir uforsvarlig strukket vil du få avslag, eller tilbud om et mindre lån.

Slik blir du kvitt betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger er utrolig kjipe, men heldigvis er de enkle å kvitte seg med. Det eneste du trenger å gjøre er å innfri den utestående gjelden din. Deretter vil kredittopplysningsbyråene slette anmerkningen.

Er du usikker på hvordan du skal klare å bli kvitt anmerkningen?

  1. Start med å lage et budsjett over privatøkonomien din og se hvor du eventuelt kan spare inn noen penger. Husk at alle monner drar, og at det er bedre å betale litt ekstra hver måned hvis du kan få til det.
  2. Husk videre på å tenke litt gjennom hvorfor du endte opp med betalingsanmerkningen i utgangspunktet. Kanskje bør du vente en stund med å låne mer penger? Tenk nøye gjennom hvilken innvirkning forbrukslånet vil ha på privatøkonomien din. Det er ingen som kjenner din økonomiske situasjon slik du gjør.
  3. Dersom du ønsker å skaffe et så gunstig forbrukslån som mulig er det viktig å gjøre seg godt kjent med kredittscore og kredittvurdering. Betalingsanmerkninger og inkassosaker vil være spesielt ugunstige her, så sørg for å kvitte deg med disse før du eventuelt søker.