Boliglån

Selskap Lånebeløp Eff. rente Omtaler Min. Alder  

500 000 - 10 000 000 kr

Fra 1.88 - 2.75 %

0 omtaler

18 år

Annonselenke

Detaljer Søk nå
 • 10 000 000 kr Lån opptil

  1 - 30 år Løpetid

 • Betalingsanmerkning

  Utbetaler i helgene

 • 650,- Etableringsgebyr

  30 Termingebyr

 • Individuelt Krav inntekt

  Ved kjøp av bolig Est. utbetaling

 • Detaljer

Ofte stilte spørsmål og svar om Boliglån

Hvor mye kan jeg låne til bolig?

Det vil avhenge av antall lånsøkere, inntekt og gjeld. Normalt kan du låne inntil fem ganger egen bruttoinntekt.

Må jeg ha egenkapital?

Ja, i Norge har myndighetene bestemt at du må ha minst 15 % i egenkapital når du skal kjøpe bolig. Dette gjelder uansett hvilken boligtype du kjøper.

Hva koster et boliglån?

Du må betale rente på lånet. Ettersom boligen stilles som sikkerhet, er denne renten relativt lav og ligger som oftest på noen få prosent. I tillegg må du betale etableringsgebyr og termingebyr. Avslutningsvis må du betale tinglysningsgebyr, der det står at banken har pant i boligen, samt dokumentavgift til staten.

Hvor lang tid kan jeg bruke på å betale ned lånet?

Siden de fleste må låne ganske store beløp når de skal kjøpe bolig er også nedbetalingstiden betydelig lengre enn for andre lån. Ofte varierer det mellom 20 og 30 år.

Hva er et finansieringsbevis?

Finansieringsbeviset viser selger at du har funnet en bank som er villig til å låne deg et bestemt beløp for å kjøpe bolig - og at budet ditt dermed er seriøst. Beviset er gratis, og utstedes av banken du har fått innvilget lånet hos.

Hvordan finner jeg det beste boliglånet?

Du finner det beste boliglånet ved å sjekke tilbud fra så mange aktuelle banker som mulig og deretter sammenligne dem. For å spare tid og energi på søknadsprosessen, kan du bruke en sammenligningstjeneste til denne jobben.

Finnes det noen spesielle tilbud for meg som er ung?

Dersom du skal kjøpe deg egen bolig for første gang, og er under 35 år, er det mange banker som tilbyr det som kalles førstehjemslån. Dette er et lån med ekstra gode vilkår.

Alt du bør vite om boliglån

Å kjøpe egen bolig er mer eller mindre enn selvsagt livsvei for de aller fleste nordmenn. Først kommer gjerne egen leilighet og deretter enebolig eller rekkehus. Det å investere i egen bolig er på mange måter en form for forsikring og sparing til seg selv, og i Norge har det å investere i fast eiendom alltid vært svært lønnsomt.

Alt-du-bør-vite-om-boliglån

Når du skal kjøpe bolig, spesielt om det er for første gang, er det nødvendig med et boliglån. De færreste av oss har råd til å betale flere millioner kontant. Så, hva er egentlig et boliglån, hva er vilkårene og hvordan går du frem? Dette og mere til forsøker vi å svare på i denne artikkelen.

Det viktige finansieringsbeviset

Det-viktige-finansieringsbevisetNår du eller dere har besluttet å gå til innkjøp av egen bolig, er det på tide å gå på visninger. Etter visning legges det inn bud. Dermed er det viktig og helt nødvendig med et finansieringsbevis.

Dette er en dokumentasjon som du bruker overfor selger for å vise at du leverer inn et seriøst bud og altså har mulighet til å låne den summen du angir i budet ditt, med andre ord allerede har en bank som har tilbudt deg et boliglån.

Finansieringsbeviset får du altså fra banken din. Selve beviset er gratis og dersom du ikke er kun du men dere, søker dere om å motta dette beviset sammen. Søknadsprosessen foregår på den måten at dere sender inn en søknad om lån.

Dere må oppgi alle relevante personlige opplysninger, og her er det viktig med betalingsvilje og -evne, sikkerhet og egenkapital. Når banken dere søker hos er ferdig med å behandle søknaden og ønsker dere som kunde, vil de utstede et bevis som angir hvor mye dere vil få i boliglån hos denne banken. Dette tar dere så med dere og bruker når dere legger inn bud, slik at dere blir tatt seriøst og ender opp med å få kjøpt egen bolig.

Ikke alle banker er landsdekkende

Enkelte banker dekker hele Norge, og du kan få ta opp boliglån uansett hvor i landet du skal kjøpe bolig. Andre banker tilbyr kun lån til bolig innenfor et bestemt geografisk område. Det er derfor lurt å sjekke hvordan det ligger an med den eller de bankene du ønsker å søke hos, slik at du slipper jobben med å sende inn en søknad om lån til en bank som ikke tilbyr lån der du ønsker å kjøpe bolig.

Annuitetslån kontra serielån

Det finnes to typer boliglån. Det ene kalles for et annuitetslån og det andre kalles for serielån. Velger du serielån betaler du store avdrag i starten og så blir avdraget lavere og lavere. Dette er altså et lån som er økonomisk lønnsomt, da renten får mindre å si desto lengre ut i nedbetalingsperioden du kommer.

På grunn av størrelsen på avdragene de første årene, er dette ofte et lån forbeholdt de med svært god råd. Et annuitetslån koster det samme gjennom hele nedbetalingsperioden. Dersom renten er den samme, vil avdragene på denne typen lån være lavere.

Nedbetalingstid og lånebeløp

Nedbetalingstid-og-lånebeløpVeldig mange boliglån har en nedbetalingstid på opptil 20 og 30 år. Det er viktig å huske på at desto lengre tid du bruker på nedbetalingen, desto dyrere blir lånet. Selv om du kan spare mange hundre tusen kroner på å kutte nedbetalingstiden med så mye som fem eller ti år, er det også viktig at størrelsen på avdragene står i forhold til din økonomi.

Det hjelper ikke om du får så store avdrag at du egentlig ikke har råd til å betale dem. Da kan lånet bli virkelig dyrt, og i verste fall risikerer du å miste boligen din. En annen måte å gjøre det på er å velge lang nedbetalingstid, og så heller betale inn større beløp på boliglånet når det er rom i økonomien til dette.

I Norge er det veldig mange strenge regler når det kommer til boliglån og hvor mye du faktisk kan låne. For det første må alle som kjøper sin første bolig ha minst 15 % selv i egenkapital. Egenkapital vil si at du har spart opp 15 % av det du tror din bolig vil komme til å koste eller at du får hjelp av foreldrene dine til å innfri dette beløpet.

I tillegg er det heller ikke mulig å låne mer enn fem ganger egen inntekt. Husk at når du skal vurdere størrelsen på lånebeløpet, så er det også viktig å tenke over at din økonomiske situasjon kan endre seg. Renten kan også bli høyere, og dermed gjøre avdragene dine større.

Boliglånets kostnader

Når det kommer til boliglån så må du betale rente, den kalles gjerne nominell rente samt etableringsgebyr og termingebyr. Disse utgjør sammen den effektive renten og det er denne du skal se på dersom du skal sammenligne lån til bolig fra flere banker. Alle banker er pliktig å oppgi alle priser og kostnader ved et lån. Dette skal fremkomme på bankens nettside og i tilbudet de gir deg.

For å forklare noen av disse begrepene nærmere, så er den nominelle renten det du må betale for lånet du har tatt opp. Etableringsgebyret er det banken tar seg betalt for å ordne alle papirer i forbindelse med at du tar opp et boliglån hos dem. Dette er et engangsbeløp og ikke noe du må ut med selv. Summen legges ganske enkelt til lånebeløpet ditt. Termingebyret er en administrasjonsavgift som legges til avdraget du betaler hver måned.

De offentlig tinglysningsgebyr

Når du vel har fått tilslag på boligen du ønsker deg og banken etablerer lånet ditt, må du i tillegg til renter og gebyrer betale noe som heter tinglysningsgebyr. Dette betales til de offentlige tinglysningsmyndigheter, slik at det fremkommer offentlig at banken har pant i boligen din. Dersom du selger er banken garantert å få tilbake pengene sine. Det samme skjer om du misligholder lånet.

Dersom et slikt mislighold ender opp med at boligen går på tvangssalg, får banken sine penger tilbake. Gebyret for tinglysingen er bestemt av myndighetene og ligger i skrivende stund på 525 kroner. Dette beløpet er noe lavere dersom du har kjøpt deg inn i et borettslag. Videre må du også beregne en dokumentavgift på 2,5 % av markedsverdien til boligen.

Dette handler om overføring av grunnbokshjemmel ved kjøp av fast eiendom, og er ingenting du kommer utenom. Dette legges også inn i boliglånet ditt, og dermed er det en del du må ta høyde for når du skal låne penger for å kjøpe egen bolig.

Generelle krav for å få boliglån

krav-for-å-få-boliglånFor å få boliglån eller et annet lån for den saks skyld, så må du ikke bare ha vilje til å betale tilbake men også evne. Dette betyr først og fremst at du må ha en inntekt som er stor nok til at du både kan betale dine avdrag og det som kalles utgifter til livsopphold. Vi kan godt si det slik at desto flere penger du har igjen etter at dine utgifter er betalt, desto bedre er betalingsevnen din.

Dersom dere er flere som skal kjøpe bolig sammen, søker dere om lån sammen. Det vil også si at dere blir vurdert sammen og dersom lånet blir innvilget vil dere stå solidarisk ansvarlig for lånebeløpet. Banken vil sjekke offentlige registre, som for eksempel ligningen din for hele tre år tilbake.

I tillegg vil du gjerne bli bedt om å dokumentere lønn og eventuelt andre verdier. Vær oppmerksom på at dersom du har pådratt deg betalingsanmerkninger, det vil si at du er registrert som dårlig betaler, vil dette kunne gi deg et nei på din søknad om lån til bolig.

Slik vi allerede har nevnt, har norske myndigheter innført et krav om egenkapital ved kjøp av bolig. Denne er for tiden på 15 %. Dersom du ikke har spart opp til dette selv, må du ha foreldre eller andre som kan hjelpe deg.

Egenkapitalen kan selvsagt også komme fra sikkerhet i eiendom du allerede eier. Dette er kanskje spesielt aktuelt i tilfelle det er bolig nummer to du skal kjøpe. Dersom du ønsker å kjøpe fast eiendom med en kjøpesum på en million kroner, må du ha 150 000 av dette beløpet selv, i tillegg må du også ta høyde for de offentlige avgiftene og gebyrene som vi har snakket om over her.

Gjelden du allerede har

Når banken skal se hvor mye den er villig til å låne deg, tar den også en titt på hva du allerede har i gjeld. For de fleste kan dette være studielån, billån og/eller forbrukslån. Desto mer gjeld du har pådratt deg, desto mindre av betalingsevnen din er igjen. Dermed kan du risikere å ikke få innvilget lån eller å få innvilget et lavere beløp enn du hadde tenkt.

Hos enkelte långivere er det en forutsetning at du har vært kunde hos banken før du søker om lån. På denne måten kan de lettere se om du er en slik kunde de ønsker seg eller ikke. Det er derfor veldig lurt å ha orden i sakene sine, og ikke overtrekke kontoen i tide og utide.

Sikkerhet eller pant i boligen er et krav ved boliglån

I motsetningen til et forbrukslån, der det ikke kreves noen pant eller form for sikkerhet for lånet, krever boliglån nettopp sikkerhet. Denne sikkerheten tas i den boligen du kjøper med det lånet du opptar.

Dette kalles for pantesikkerhet og sørger for at banken får tilbake pengene sine dersom du selger eller ikke overholder dine forpliktelser når det kommer til å betale avdrag. Størrelsen på pantet avhenger av faktorer som størrelsen på lånet og boligens verdi. Desto bedre sikkerhet banken får, desto lavere rente får du.

Førstehjemslån

For deg som skal kjøpe din aller første bolig, kan det være godt å vite at mange av bankene i Norge tilbyr såkalte førstehjemslån. Denne formen for boliglån har ofte bedre betingelser, som lavere rente, enn andre lån. Kravet om egenkapital på 15 % gjelder fremdeles, i tillegg er det ofte knyttet en aldersgrense til lånet.

Refinansiering av boliglånet ditt

Refinansiering-av-boliglånet-dittI Norge har boliger og fast eiendom en tendens til å stige i verdi. Dette gjelder også spesielt om du har behandlet boligen pent og oppgradert den. Dette betyr at sikkerheten kan være bedre enn da du kjøpte boligen. Dersom dette er tilfelle er det viktig å kontakte banken der du har lånet ditt og be dem se på betingelsene en gang til.

Bedre sikkerhet kan gi deg lavere rente, noe som gjør at du sparer penger fordi lånet ditt blir billigere. Dersom banken din ikke er villig til å ta en titt på de nye forholdene, kan det lønne seg å høre med en annen bank.

Husk å sjekke med banken din om de har sitt eget system for å vurdere verdien på din bolig, eller om du må kontakte en takstmann. Vær oppmerksom på at en verdivurdering også kan utføres av eiendomsmeglere, og dette er langt billigere, i visse tilfeller gratis, enn en å få en verditakst.

Refinansiering er også et smart knep for deg som har flere smålån eller andre lån, som billån. Dersom du får bakt dette inn i boliglånet, vil du få langt bedre renter og betingelser. I tillegg til at du slipper å forholde deg til mer enn én aktør. Dette er også en måte å skaffe penger på, dersom boligen har behov for vesentlig og kostbar oppgradering.

Boliglån – en oppsummering

Boliglån-en-oppsummering
Skal du ut og kjøpe bolig trenger du først og fremst å få et finansieringsbevis fra den banken du ønsker å ta opp lån til bolig hos. Dette viser selgeren av boligen at du får låne en bestemt sum penger.

Deretter må du være klar over at du kun kan låne maksimalt fem ganger egen inntekt og at du må ha en egenkapital på hele 15 % av kjøpesummen. Videre må du ta hensyn til at det med lånet følger med renter og gebyrer og med kjøp av bolig følger med slike utgifter som tinglysingsgebyr.

Det kan være en fordel å ha et godt forhold til banken fra før av, men det viktigste er at du har en ryddig økonomi og kan bevise for banken at du har både betalingsevne og -vilje. Det tas pant for boliglån i boligen, slik at banken er sikret å få pengene tilbake.

LoanStar - Norges mest effektive sammenligner av forbrukslån

5/5

Selskapsvurdering
1 omtaler

Har du brukt LoanStar? Fortell oss hva du synes

You've successfully submitted a review for approval. Thank you!