Loading...

Velkommen til Loanstars nedbetalingskalkulator!

Enhver privatøkonomi vil alltid styrkes av å kvitte seg med gjeld. Dette sørger ikke bare for en høyere kredittscore – det gir deg og familien mer spillerom i den økonomiske hverdagen.

 • lan-aktorer-loanstar
  Legg inn gjeldsposter

  Du trenger faktisk bare 3 opplysninger om de forskjellige gjeldspostene dine for å benytte deg av nedbetalingskalkulatoren.

  1. Nåværende restgjeld
  2. Minste nedbetalingsbeløp
  3. Effektiv rente

 • lan-behov-loanstar
  Velg nedbetalingsmåte

  Her kan du enkelt se forskjellen på de ulike metodene. Du kan fint endre nedbetalingsmetode om ønskelig.

  1. Snøballmetoden
  2. Snøskredmetoden
  3. Høyeste månedlige beløp først
  4. Høyeste månedlige rentebeløp først

 • gratis-forbrukslan-loanstar-folkia
  Få en gratis nedbetalingsplan

  Når alle poster er lagt inn og du har valgt nedbetalingsmåte vil vår kalkulator automatisk regne ut en nedbetalingsplan for deg. Følg den og du kan begynne å jobbe mot din gjeldfrihet på 1-2-3.

Hva er en nedbetalingskalkulator?

En nedbetalingskalkulator er et verktøy for deg som ønsker å kvitte deg med gjelden din på en strukturert måte. Kalkulatoren tar høyde for flere faktorer, både fra lånene dine og privatøkonomien din. Til sammen genererer den en plan for hvordan du skal jobbe for å bli gjeldfri.

For å ta høyde for flere privatøkonomiske og gjeldssituasjoner tilbyr Loanstar sin nedbetalingskalkulator med fire forskjellige nedbetalingsstrategier. Dette er for at du skal kunne identifisere hvilken metode som fungerer best for deg. Når man skal lage en nedbetalingsplan er det nemlig viktig å vurdere personligheten sin i tillegg til lånene man nedbetaler på.

Nedbetalingskalkulatoren er designet for at den skal være så enkel som mulig for deg å bruke. Loanstar vil hjelpe deg med å få på plass en holdbar nedbetalingsplan. Ved å tenke langsiktig på hvordan du skal effektivisere nedbetaling av gjeld øker du sjansen for å lykkes.

Slik bruker du vår nedbetalingskalkulator

Spar penger med vår nedbetalingskalkulatorDu trenger ikke mange opplysninger for å bruke vår nedbetalingskalkulator. Samtidig sørger informasjonen du faktisk behøver for at du får et godt overblikk over gjelden din. Forhåpentligvis vet du allerede hva gjelden din koster deg. Hvis ikke er dette tiden for å rydde opp i de økonomiske sysakene.

For å bruke kalkulatoren behøver du disse opplysningene:

 • Resterende gjeldsbeløp (Hva har du igjen å betale på gjelden din?)
 • Effektiv rente (Husk på at det er forskjell på nominell og effektiv rente)
 • Minimum månedsbeløp til långiver (Hva er det minste du må betale i måneden på gjelden din? Ofte er dette terminbeløpet)

Med tallene tilgjengelig kan du legge de inn i kalkulatoren. Det er også viktig at du vet hvor mye penger du har å bruke på gjeldsnedbetaling i måneden. Dette kalles for månedsbudsjettet ditt. For å kvitte deg med gjelden raskere, og dermed spare penger, må du sette av mer i måneden til gjeldsnedbetaling enn det långiver(ne) krever av deg.

Her er stegene i kalkulatoren:

 • Velg nedbetalingsstrategien du ønsker å bruke (Mer om disse under)
 • Velg startdato for nedbetalingsplanen
 • Velg det månedlige nedbetalingsbudsjettet
 • Gi gjeldspostene dine navn
 • Legg inn informasjonen om lånene dine
 • Trykk på ‘Vis meg nedbetalingsplanen!’

Enklere blir det ikke å komme i gang med en raskere gjeldsnedbetaling.

Tre fordeler med å lage sin egen nedbetalingsplan

De fleste låntakere forholder seg til långivers anbefalinger når det kommer til gjeldsnedbetaling. Det betyr at man setter opp et fast månedstrekk, og betaler det beløpet banken krever at man betaler. Du har imidlertid mye å vinne på å sette opp din egen nedbetalingsplan.

Du sparer penger

Det er mye penger å spare på å kvitte seg med gjelden sin raskere enn planlagt. Dette handler om antall ganger långiver beregner rentesatsen din av det resterende gjeldsbeløpet. Jo flere terminer du har i låneperioden din, jo mindre av månedsbeløpet ditt blir faktiske avdrag. Dersom du reduserer nedbetalingsperioden på et forbrukslån på 150.000 kroner med effektiv rente 12,68 % fra 5 år til 3 år sparer du 21.000 kroner.

Du får oversikt over gjelden din

Dersom du har mer enn én gjeldspost på bok er en nedbetalingsplan gunstig for å skaffe seg en god oversikt. I stedet for å tenke på hvert lån for seg selv får du da kostnader, avdrag og renter klart for deg. Det vil gjøre det lettere å strukturere nedbetalingen. I tillegg blir man ofte motivert til å spare penger når man ser hvor mye man kan spare totalt sett.

Du får på plass gode vaner

Når du har kvittet deg med gjelden din har du med en egen nedbetalingsplan vent deg til å sette av et høyt månedsbeløp til gjeldsnedbetaling. Det betyr at du kan bruke denne strategien til fremtidige sparemål. Hvis du klarte å sette av flere hundre- eller tusenlapper til gjeld, hvorfor ikke fortsette å gjøre det til sparing?

Snøballmetoden til å kvitte seg med gjeld

Snøballmetoden er en populær strategi for gjeldsnedbetaling, som økonomer internasjonalt stiller seg bak. Den baserer seg på motivasjonsfeedback. I praksis betyr dette at du begynner med å gå løs på den minste gjeldsposten din først.

Ideen med snøballmetoden er at du da vil kvitte deg med den første gjeldsposten relativt raskt. Som en konsekvens får du en sterk mestringsfølelse, som deretter gir deg motivasjonen til å fortsette nedbetalingsløpet med den neste, større gjeldsposten.

Snøballmetoden er gunstig for de som har flere lån på bok, og spesielt dersom dette er dyre smålån, eller kredittkortgjeld. Da kan du fokusere på ett beløp av gangen, og unngå de høye rentekostnadene forsinket nedbetaling av dyr gjeld fører til.

Snøskredmetoden til å kvitte seg med gjeld

Snøskredmetoden er også en anerkjent nedbetalingsstrategi. Her er det rentesatsen som fastsetter hvordan man strukturerer gjelden sin. Selv om man bruker et annet utgangspunkt fokuserer man på ett gjeldsbeløp av gangen med denne metoden også.

Dersom du bruker snøskredmetoden i vår nedbetalingskalkulator vil den legge opp lånene dine i henhold til hvilken rentesats som er høyest. Som oftest fører dette til at man kvitter seg med usikret gjeld først – som alltid er lurt med tanke på besparelser.

Snøskredmetoden er gunstig for deg som sitter med ett eller flere usikrede lån på bok i tillegg til et boliglån. Da sørger du for å kvitte deg med gjeld som har høy rente først. Selv om beløpene kanskje ikke er så store fører dette til mer orden i nedbetalingsløpet ditt.

Høyeste månedlige beløp først til å kvitte seg med gjeld

Med denne nedbetalingsstrategien blir gjeldspostene dine rangert etter hvor mye de koster deg i måneden, totalt sett. Her inkluderes både rentekostnader og avdrag. Det betyr at det kan være en tung strategi, men også en som frigjør store beløp.

Med høyeste månedlige beløp først må du regne med et ganske seigt løp i begynnelsen av nedbetalingsplanen din. Ettersom du fokuserer på et stort månedsbeløp kan det også hende at du får en langsiktig plan; at det tar lang tid å kvitte seg med den første gjeldsposten.

Fra et motivasjonsperspektiv kan altså strategien være krevende. Men det er alltid gunstig å kvitte seg med dyre månedskostnader. Tenk å kunne krysse av en regning som koster deg flere tusen i måneden. Dersom du motiveres mye av økonomisk sparing på lang sikt er dette en gunstig strategi for deg.

Høyeste månedlige rentebeløp først til å kvitte seg med gjeld

Denne strategien har mange fellestrekk ved høyeste månedlige beløp først. Med metoden er det derimot rentekostnadene som fastsetter rangeringen på lånene dine. Det er altså hvor mye du betaler i renter i måneden som blir viktig.

På denne måten sørger du for å kvitte deg med de lånene som har dyr rentekostnad først i nedbetalingsløpet ditt. Dette er altså en svært gunstig metode med hensyn til besparelser på renter. Det er ofte store forbrukslån som blir liggende på toppen av lista med høyeste månedlige rentebeløp først.

Strategien er gunstig for deg som har store gjeldsposter med høy rentekostnad som du ønsker å kvitte deg med. På lik linje med høyeste månedlige beløp først kan denne strategien være tung fra et motivasjonsperspektiv. Altså må du være sikker på at du kan holde motivasjonen gående hvis du velger metoden.