Lening voor oudere mensen

Bent u een dagje ouder, maar wilt u toch graag geld lenen? Voor ouderen gelden er vaak andere voorwaarden voor het afsluiten van een lening dan voor jongere mensen. Het risico voor de kredietverstrekker is immers groter bij leningen voor 60- en 70-plussers. Veel oudere mensen denken dan ook dat zij niet meer in aanmerking komen voor een lening of een nieuwe hypotheek. Vaak is er echter meer mogelijk dan u zou verwachten. Doordat de levensverwachting in Nederland gestaag stijgt, zijn steeds meer kredietverstrekkers bereid om mensen op latere leeftijd nog geld te lenen. Lees snel verder om alles te weten te komen over geld lenen voor senioren.

Andere voorwaarden lening senioren

Hoe ouder u wordt, hoe lastiger het doorgaans is om een lening af te sluiten. Banken schatten het risico op overlijden – en daardoor de kans op niet afbetalen – bij ouderen logischerwijs hoger in dan bij jongeren, waardoor er strengere voorwaarden worden gesteld aan het verstrekken van een lening aan senioren. Daar komt bovendien bij dat voor de meeste mensen het inkomen daalt als zij met pensioen gaan. Hierdoor kunt u op uw oude dag meestal minder lenen.

Dat het iets lastiger is om een lening af te sluiten, betekent echter niet dat u de moed maar beter kunt opgeven. Er zijn namelijk genoeg mogelijkheden om geld te lenen voor senioren. Veel kredietverstrekkers en banken bieden zelfs speciale seniorenleningen aan. Om het risico voor de kredietverstrekker te beperken, zitten er vaak extra voorwaarden aan dergelijke leningen. Zo dient u de lening bijvoorbeeld sneller af te betalen dan het geval is bij reguliere consumptieve kredieten.

Geld lenen voor ouderen

Veel banken en kredietverstrekkers hanteren een leeftijdsgrens voor het verstrekken van een nieuwe lening. Bij sommige kredietverstrekkers is dit 65 jaar, maar bij andere geldschieters kunt u tot boven uw 70e een nieuwe lening afsluiten. Het loont dus de moeite om de leeftijdsgrens van verschillende kredietverstrekkers met elkaar te vergelijken. Daarnaast moet u de lening vaak voor een bepaalde leeftijd hebben afgelost, bijvoorbeeld 74 jaar. Dit betekent dat hoe ouder u bent wanneer u de lening afsluit, hoe korter de maximale looptijd van de lening is. Een kortere looptijd houdt doorgaans in dat de rente lager is, maar de maandlasten hoger. Doordat de levensverwachting in Nederland stijgt, verhogen veel banken en kredietverstrekkers de leeftijdsgrens voor het aangaan en aflossen van een lening. Hierdoor wordt de kans steeds groter dat u ook op latere leeftijd nog in aanmerking komt voor een lening.

Lening voor senioren

Seniorenleningen

Omdat veel kredietverstrekkers aanvullende voorwaarden stellen als zij geld uitlenen aan senioren, kunt u vanaf een bepaalde leeftijd vaak alleen nog een speciale seniorenlening afsluiten. Deze leningen zijn veelal vergelijkbaar met een standaard doorlopend krediet of een persoonlijke lening, maar dan met andere voorwaarden. Zo is de looptijd vaak korter en de rente hoger omdat de bank meer risico loopt. 

Meestal is het voor senioren eenvoudiger om een persoonlijke lening af te sluiten dan een doorlopend krediet. Dat komt doordat bij een persoonlijke lening het leenbedrag in een keer wordt gestort en u de schuld vervolgens afbetaalt via een vast aflosschema. Afgeloste bedragen kunt u vervolgens niet opnieuw opnemen. Hierdoor begint u vanaf het moment dat u de lening afsluit met het aflossen van de lening; de schulden kunnen vervolgens niet meer oplopen.

Tegenwoordig is het voor senioren echter ook mogelijk om een doorlopend krediet aan te vragen. Bij een doorlopend krediet krijgt u een maximum krediet en telkens als u een deel van het geleende bedrag hebt afgelost, kunt u dat weer opnieuw opnemen. Vaak kunt u na een bepaalde leeftijd echter geen geld meer opnemen van uw doorlopend krediet en lost u alleen nog openstaande bedragen af.

Hypotheek voor senioren

Een hypotheek heeft een lange looptijd en dus zijn kredietverstrekkers er doorgaans niet zo happig op om hypotheken te verstrekken aan senioren. Toch is het niet onmogelijk om ook op latere leeftijd een nieuwe hypotheek af te sluiten. Er gelden vaak wel strengere inkomenseisen. Zo kijkt de bank al tien jaar voordat u met pensioen gaat naar wat uw inkomen wordt als u met pensioen bent. Vaak is het inkomen uit een pensioen lager dan wat u verdient voordat u met pensioen gaat. Hierdoor krijgt u vanaf uw 57e een lagere hypotheek. Daarnaast eist de bank vaak dat u de hypotheek sneller aflost. Hierdoor kunnen de maandlasten flink oplopen.

Hebt u al een huis, maar wilt u een nieuwe hypotheek afsluiten? Dan is er vaak meer mogelijk. Zo kunt u bijvoorbeeld uw overwaarde verzilveren met een zogenoemde opeethypotheek of krediethypotheek. Hierbij sluit u een nieuwe hypotheek af en krijgt u maandelijks een aanvulling op uw inkomen. Dat is bijvoorbeeld erg handig als u alleen een AOW-uitkering ontvangt. 

Overlijdensrisicoverzekering bij leningen voor senioren

Op iedere leeftijd is het verstandig om na te gaan wat de voorwaarden van de lening zijn bij ziekte en overlijden, dus ook als u een dagje ouder bent. Bovendien stellen sommige kredietverstrekkers het (vanaf een bepaalde leeftijd) verplicht om een overlijdensrisicoverzekering bij de lening af te sluiten. Maar ook als dit niet verplicht is, is het een prettig idee om uw nabestaanden niet met schulden op te zadelen na uw overlijden.

De tarieven en voorwaarden voor een overlijdensrisicoverzekering kunnen echter sterk verschillen per verzekeraar. Meestal gaat de prijs voor een overlijdensrisicoverzekering scherp omhoog naarmate de leeftijd stijgt. Daarom is het verstandig om verschillende verzekeringen te vergelijken. Als een kredietverstrekker een overlijdensrisicoverzekering verplicht stelt, betekent het overigens niet dat u eraan gebonden bent de verzekering ook bij die kredietverstrekker af te sluiten. U hebt de vrijheid om zelf een verzekering te kiezen.

Goed voorbereid een lening afsluiten?

Lees onderstaande artikelen en u bent helemaal op de hoogte.