Rente lening

Voor het eerst in jaren hebben enkele kredietverstrekkers de rente voor een persoonlijke lening iets verhoogd. De afgelopen maanden steeg de gemiddelde rente naar 5,35%. Begin dit jaar lag het rentetarief voor een persoonlijke lening nog op 5,19%, zo meldt RTL Nieuws. De stijging van de rente voor persoonlijke leningen is opvallend omdat de rente op hypotheken en de spaarrente juist nog steeds licht daalt. Hoe komt het dat de rentetarieven voor persoonlijke leningen dan toch iets omhoog zijn gegaan?

De rentes voor persoonlijke leningen van zowel 10.000 euro, 20.000 euro als 50.000 euro zijn licht gestegen. Volgens experts wordt deze rentestijging veroorzaakt doordat de rente de afgelopen jaren onevenredig hard is gedaald. Door de hevige concurrentie op de markt bleven kredietverstrekkers de rentes op persoonlijke leningen verlagen, om zodoende aantrekkelijk te blijven voor klanten. Dit heeft ervoor gezorgd dat de rentetarieven zo laag zijn geworden dat sommige banken en kredietverstrekkers zelfs verlies maken op het verstrekken van een persoonlijke lening. De huidige rentestijging is daar een logisch gevolg van. Experts verwachten dan ook dat andere kredietaanbieders het voorbeeld zullen volgen en de rente voor hun persoonlijke leningen iets zullen verhogen.

Rente lening berekenen

Strengere regels AFM

Een andere mogelijke oorzaak voor de gestegen rente is de verscherping van de regels door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Door deze strengere regels moeten de kredietverstrekkers bijvoorbeeld meer zaken controleren voordat zij u een lening kunnen verstrekken. Dit betekent meer werk, waardoor de bank of kredietverstrekker meer tijd kwijt is aan het verstrekken van de lening. Dit betekent dat de kredietverstrekker meer personeel nodig heeft. De kosten voor deze extra werkzaamheden worden (deels) doorberekend in de prijs die u als klant betaalt voor de lening.

De huidige rentestijging geldt voorlopig alleen voor persoonlijke leningen. Dit zijn leningen waarbij men eenmalig een geldbedrag krijgt uitgekeerd tegen een vaste rente en een vooraf vastgestelde looptijd. Een persoonlijke lening is bijvoorbeeld erg handig voor eenmalige aankopen waarvan u de prijs al weet, zoals bij het kopen van een auto. In tegenstelling tot bij het doorlopend krediet kan men afgeloste delen van het bedrag niet opnieuw opnemen en de rente kan gedurende de looptijd niet veranderen. De huidige rentestijging is dan ook alleen van toepassing op nieuwe leningen.

Hoe wordt de rente van een persoonlijke lening bepaald?

Zoals gezegd heeft een persoonlijke lening een vaste rente voor de gehele looptijd van de lening. De laagste rente ligt op het ogenblik rond de 4,1%. Er zijn enkele factoren van belang bij het afsluiten van een persoonlijke lening:

  • de looptijd
  • het leenbedrag

De rente bij een persoonlijke lening is voor een groot deel afhankelijk van de looptijd. Over het algemeen geldt dat hoe korter de looptijd is, hoe minder rente u betaalt. Omdat u het geleende bedrag in een kortere periode aflost, zijn de maandlasten van de lening hierdoor wel hoger. Hoewel de totale kosten voor een lening met een lange looptijd hoger zijn, betaalt u per maand minder voor uw lening. Daarom is het belangrijk om goed te bedenken hoeveel geld u per maand kunt betalen voor de lening.

Als u betalingsachterstanden oploopt, dan kan dit u namelijk op hoge boetes en een negatieve codering bij het BKR komen te staan. Een negatieve BKR-registratie heeft grote gevolgen als u in de toekomst opnieuw geld wilt lenen of bijvoorbeeld een hypotheek wilt afsluiten. Vaak is het verstandig om de looptijd van de lening af te stemmen op de verwachte levensduur van het product waarvoor u de lening wilt gebruiken. Zodoende voorkomt u dat u nog bezig bent met het aflossen van de lening, terwijl het product waarvoor u de lening hebt afgesloten al is afgeschreven.

Hoeveel kunt u lenen?

De hoogte van de rente hangt daarnaast voor een belangrijk deel af van hoeveel geld u leent. De laagste rentes gelden over het algemeen voor de hoogste leenbedragen. Zodra u minder geld leent, is de rente doorgaans hoger omdat de kredietverstrekker anders niet genoeg verdient aan de lening. Hoeveel u kunt lenen, hangt af van verschillende omstandigheden zoals uw inkomen, woonlasten en schulden. De bank kijkt naar uw kredietwaardigheid en stemt het leenbedrag hierop af.

Maar hoe meer u leent, hoe meer u iedere maand dient af te lossen. Bedenk daarom goed of u de maandlasten kunt dragen. Houd daarbij ook rekening met het feit dat de omstandigheden kunnen veranderen. Als u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt wordt of zonder werk komt te zitten, blijft uw schuld gewoon staan. Daarom is het bij het afsluiten van een lening ook belangrijk om te kijken naar de voorwaarden als u de aflossing en rente niet meer kunt betalen. Bij sommige kredietverstrekkers kunt u de maandelijkse betalingen voor een bepaalde periode opschorten.

Wat voor gevolgen heeft de gestegen rente?

De rente voor persoonlijke leningen is dit jaar gestegen met ongeveer 0,16 procentpunt. Een gemiddelde rente van 5,19% ten opzichte van 5,35%: wat betekent dat in de praktijk?

Rekenvoorbeeld:

Als u 50.000 euro leent tegen een rente van 5,19% en met een looptijd van 5 jaar, dan betaalt u uiteindelijk 6.875 euro aan rente. Per maand betaalt u 948 euro aan rente en aflossing.

Wanneer u hetzelfde bedrag leent met dezelfde looptijd, maar tegen een rente van 5,35%, dan dient u in totaal 7.096 euro aan rente te betalen. U betaalt in dat geval 952 euro aan rente en aflossing per maand.

In totaal betaalt u dus 221 euro meer voor de lening. Per maand scheelt dit echter slechts zo’n 4 euro.

Verwachtingen toekomst

Nu de eerste kredietverstrekkers de rente voor de persoonlijke lening iets hebben verhoogd, ligt het zoals gezegd in de lijn der verwachting dat andere geldschieters dit voorbeeld zullen volgen. De stijging van de rente is immers een natuurlijke correctie op de onevenredig harde daling van diezelfde rente in de afgelopen jaren. Na een lichte stijging van de rente op een persoonlijke lening zal dit rentetarief vermoedelijk vrijwel hetzelfde blijven. De rente op hypotheken en spaargeld daalt immers nog steeds. Dit is een indicatie dat de rente op persoonlijke leningen niet veel zal stijgen.

Meer informatie over geld lenen?

Onderstaande artikelen gaan over leningen