Hypothecaire lening geweigerd

Bent u van plan een lening aan te vragen, maar bent u bang dat uw verzoek wordt afgewezen? Of uw lening wordt toegekend of geweigerd, hangt af van verschillende factoren zoals het leenbedrag en uw persoonlijke omstandigheden. Iedere kredietverstrekker hanteert andere voorwaarden voor het verstrekken van leningen. Toch zijn er meerdere redenen aan te wijzen waarom een lening afgewezen kan worden.

Om erachter te komen waarom de kredietverstrekker uw lening mogelijk zou kunnen weigeren, is het allereerst belangrijk om te weten waaraan u moet voldoen om een lening te krijgen. Voorwaarden waaraan u bijna altijd dient te voldoen voor het krijgen van een persoonlijke lening of doorlopend krediet zijn:

 • Inkomen uit vaste of tijdelijke loondienst of minimaal 3 jaar actief als ondernemer
 • Minimaal 18 jaar (soms ouder)
 • Geen negatieve BKR-registratie
 • Ingeschreven in Nederland
 • In bezit van een geldig identiteitsbewijs

Als u niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, dan is de kans groot dat de bank u geen geld wil lenen. Vaak kunt u op de website van de kredietverstrekker direct uw gegevens invullen. Dan krijgt u meestal meteen een indicatie van hoeveel u kunt lenen. Voor uitzonderlijke situaties kunt u vaak het best contact opnemen met een kredietadviseur van de betreffende instelling. 

De belangrijkste redenen waarom een lening wordt afgewezen:

 • Geen vast inkomen
 • Inkomen te laag
 • Niet 3 jaar actief als ondernemer
 • Een WW-uitkering of bijstand
 • Een negatieve BKR-registratie
 • Leeftijd
Lenen zwarte lijst

Inkomen te laag

Leningen worden vaak afgewezen op grond van een te laag inkomen. Wanneer u een lening aanvraagt, kijkt de bank naar uw leencapaciteit: hoeveel kunt u per maand betalen aan rente en aflossing? Een belangrijke factor daarbij is uw inkomen. Hoe meer u verdient, hoe hoger de leencapaciteit. Daarnaast kijkt men naar reeds lopende leningen, uw gezinssituatie en uw woonlasten. Aan de hand daarvan berekent de bank hoeveel u kunt lenen. Als u een lening aanvraagt die hoger is dan het maximale leenbedrag, dan wijst de kredietverstrekker deze af. Op de websites van de meeste kredietverstrekkers kunt u direct uw gegevens invullen en zien hoeveel u kunt lenen. Uiteraard controleert de kredietverstrekker deze gegevens wanneer u de lening daadwerkelijk aanvraagt. Vaak vraagt de kredietverstrekker om ondersteunende documenten op te sturen zoals uw loonstrookje, arbeidscontract en huurovereenkomst.
 
Dat u een bepaalde lening kúnt krijgen, wil overigens niet altijd zeggen dat het ook verstandig is om de maximale lening af te sluiten. Hoe meer u leent, hoe hoger de maandlasten worden en hoe minder u dus iedere maand hebt te besteden aan andere zaken. Daarnaast kunnen uw inkomsten en uw uitgaven in de loop der jaren door omstandigheden (bijv. werkloosheid of arbeidsongeschiktheid) veranderen. Bedenk daarom goed hoeveel u daadwerkelijk wilt lenen. Wanneer u een lening afsluit om iets te kopen, is het vaak verstandig om het leenbedrag gelijk te stellen aan de aankoopwaarde van het product. 

Geen vast inkomen

Als u geen vast inkomen hebt, wordt een lening vaak geweigerd. Met een vast dienstverband hebt u de meeste kans om een lening te krijgen. Door de veranderende arbeidsmarkt hebben steeds meer mensen echter een tijdelijk contract. Kredietverstrekkers spelen hierop in: tegenwoordig is het bij veel geldschieters ook mogelijk om geld te lenen met een tijdelijk contract. Als u in bezit bent van een tijdelijk contract, dan is het maximum leenbedrag vaak wel lager.

Mensen zonder vast inkomen of werknemers met een nulurencontract komen echter nog steeds moeilijk in aanmerking voor een lening omdat het inkomen te onzeker is. Hierdoor vinden banken en kredietverstrekkers het risico te hoog.

Lening afgewezen als ondernemer

Voor ondernemers en zzp’ers gelden iets andere regels dan voor mensen in loondienst. Als u als zelfstandige een consumptief krediet wilt, dan is het vaak moeilijker om uw inkomen aan te tonen. Daarom dient u doorgaans aan enkele aanvullende voorwaarden te voldoen. Zo moet u bij de meeste kredietverstrekkers minimaal drie aaneengesloten jaren actief zijn geweest als ondernemer en u moet hiervoor de jaarcijfers kunnen overleggen. Ook is vaak vereist dat u als zekerheidstelling een eigen woning bezit. Voldoet u als zelfstandige niet aan deze voorwaarden, dan is de kans groot dat de bank uw kredietverzoek afwijst. Voor zakelijke leningen gelden vaak andere voorwaarden.

Lening afgewezen door uitkering

Of u een lening kunt krijgen met een uitkering hangt voornamelijk af van het soort uitkering. Wanneer u een WW-uitkering hebt, kunt u vrijwel nooit een lening krijgen. De WW heeft namelijk een maximale duur van 24 maanden waarna u in de bijstand terechtkomt. Een bijstandsuitkering is te laag om een lening te krijgen. Met een inkomen uit een AOW-uitkering kunt u doorgaans wel een lening krijgen. Met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zoals de WAO, WIA en WAJONG is het meestal ook mogelijk om een lening te krijgen. Vaak rekent de bank maar 70% van het inkomen uit een dergelijke uitkering mee bij het bepalen van het maximale leenbedrag. Hierdoor kunt u uiteindelijk minder geld lenen.

Leeftijd

Veel kredietverstrekkers hanteren een minimum- en maximumleeftijd om een lening af te sluiten. De minimumleeftijd is vaak 18 jaar of 21 jaar. Omdat banken het risico op overlijden groter inschatten naarmate men ouder wordt, geldt er ook een maximumleeftijd voor het aangaan van een lening. Deze ligt bij sommige kredietverstrekkers al op 58 jaar, maar bij andere geldschieters kunt u geld lenen tot boven uw 70e levensjaar. Soms gelden er wel andere voorwaarden als u op latere leeftijd een lening wilt afsluiten. Zo dient u het geleende geld vaak sneller terug te betalen. 

Geen lening met negatieve BKR-codering

Een andere veelvoorkomende reden waarom een lening wordt afgewezen door banken en kredietverstrekkers is een negatieve BKR-codering. Bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) registreert men alle lopende leningen, maar ook creditcards, aankopen op afbetaling en mobiele telefoonabonnementen. Als u uw betalingsafspraken niet nakomt, krijgt u (na waarschuwingen en aanmaningen) een negatieve BKR-codering.

Banken en kredietverstrekkers kunnen uw gegevens inzien. Bij een negatieve BKR-registratie is de kans groot dat de kredietverstrekker uw kredietaanvraag afwijst. Aan de hand van verschillende coderingen (A1 – A4, H) kan de kredietverstrekker zien wat de status is van de betalingsachterstand en of er bijvoorbeeld betalingsregelingen zijn getroffen. Een negatieve BKR-registratie blijft tot 5 jaar na het aflossen van de schuld in het systeem staan.

Sommige kredietverstrekkers lenen ook geld aan mensen met een negatieve BKR-codering. Dit is meestal het geval voor mensen met een herstelnotering (H). U krijgt deze code achter uw naam als u in het verleden betalingsachterstanden hebt gehad, maar deze weer hebt ingelopen. Daarnaast kijken verstrekkers van minileningen vaak niet naar uw BKR-registratie.

Bent u op zoek naar een lening?

Door onderstaande artikelen te lezen, leert u alles over geld lenen