Verzekering

Wanneer u geld leent, krijgt u ongetwijfeld de vraag of u een verzekering bij het product wilt afsluiten. Er zijn verschillende soorten kredietbeschermers die bedoeld zijn om de risico’s voor u én de kredietverstrekker te beperken. Wat voor verzekeringen voor leningen bestaan er precies? En welke zijn het belangrijkst?

Over het algemeen geldt dat hoe hoger het leenbedrag en hoe langer de looptijd zijn, hoe belangrijker het is om verzekeringen af te sluiten. Met een kleine lening voor een korte periode, zijn de risico’s minder groot en kunt u deze beter inschatten. Door af te zien van een verzekering kunt u zodoende geld besparen op de lening. Bij langlopende kredieten is het echter verstandig om u goed te verzekeren. U weet immers nooit wat er in de toekomst gebeurt en u wilt niet dat u of uw nabestaanden voor vervelende verrassingen komen te staan.

Veel kredietverstrekkers zullen u overigens geen lening verschaffen als u geen verzekeringen afsluit. Dat geldt bijvoorbeeld voor sommige hypothecaire leningen. Een hypotheek heeft immers een zeer lange looptijd van wel 20 of 30 jaar en er zijn hoge bedragen gemoeid met het verstrekken van een hypotheek. Maar let op: u bent vaak niet verplicht de verzekering bij dezelfde kredietverstrekker af te sluiten als waar u het geld leent.

Soorten verzekeringen voor leningen

Er zijn verschillende soorten verzekeringen die u beschermen tegen onvoorziene omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het verliezen van uw baan, onverwachte arbeidsongeschiktheid of vroegtijdig overlijden. Deze ingrijpende gebeurtenissen hebben natuurlijk invloed op het afbetalen van de schuld. Om te zorgen dat u of uw nabestaanden niet in de problemen komen, kunt u verschillende soorten verzekeringen voor uw lening afsluiten.

De belangrijkste verzekeringen voor leningen zijn:

  • Overlijdensrisicoverzekering
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Werkloosheidsverzekering
  • Woonverzekering
  • Kredietbeschermingsverzekering
Leningen zonder verzekeringen

Overlijdensrisicoverzekering

Wanneer iemand overlijdt, komen de schulden normaal gesproken terecht bij de nabestaanden. Zij kunnen de schuld weigeren, maar dan kunnen zij geen aanspraak meer maken op de erfenis. Een overlijdensrisicoverzekering is daarom een van de meest afgesloten verzekeringen voor leningen en hypotheken. Bij het overlijden van de kredietnemer keert de verzekeraar een vastgesteld bedrag uit aan de nabestaanden. Dat geld is bedoeld om de schuld (deels) af te betalen. Op die manier weet u zeker dat uw nabestaanden niet in de problemen komen bij een onverwacht overlijden. Er zijn verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen. Zo is er een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering, waarbij het bedrag dat wordt uitbetaald zodra de verzekerde komt te overlijden altijd hetzelfde blijft. Daarnaast zijn er verzekeringsvormen waarbij het bedrag dat wordt uitgekeerd ieder jaar iets daalt.

In het verleden was het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering bijna altijd verplicht bij het afsluiten van een hypotheek. Sinds januari 2018 is dit niet meer het geval voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Deze Nationale Hypotheek Garantie biedt een tijdelijk vangnet als iemand de hypotheek zelf niet meer kan aflossen door overlijden van de partner, scheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Dit geldt alleen voor hypotheken die voldoen aan de voorwaarden en zijn afgesloten met NHG. Voor hypotheken zonder NHG en andere leningen is het nog steeds verstandig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Woonlastenverzekering

Daarnaast bestaan er verschillende woonlastenverzekeringen die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat u uw hypotheek of lening kunt blijven betalen als u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt of werkloos wordt.

  • Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u het bedrag dat u maandelijks nodig hebt voor de aflossing van uw schuld. Als u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt, dan keert de verzekeraar maandelijks het afgesproken bedrag uit. Dat gebeurt een afgesproken aantal jaren. U kunt aan de hand van de lening en uw financiële situatie zelf bepalen voor welk bedrag u uw lening wilt verzekeren.
  • U sluit uw lening of hypotheek af aan de hand van uw huidige financiële situatie. Wanneer u uw baan verliest, dan verandert uw inkomen natuurlijk drastisch en is de kans groot dat u de maandlasten niet meer kunt betalen. Daarom kunt u uw woonlasten ook verzekeren voor het geval u uw baan kwijtraakt. Zolang u een WW-uitkering ontvangt, wordt dit door de verzekeraar (deels) aangevuld tot uw laatstverdiende loon. Zo kunt u uw lasten blijven betalen totdat u een nieuwe baan vindt. De WW-uitkering heeft echter een maximale duur van 2 jaar. De verzekering keert slechts uit zolang deze uitkering loopt.
  • Wanneer u een lening gebruikt om een huis te kopen (meestal een hypotheek), dan is het verstandig om een woon- of brandverzekering af te sluiten. Mocht uw woning beschadigd raken door brand, dan keert de verzekering het bedrag uit dat nodig is om de woning te herstellen. Zodoende voorkomt u dat uw woning van de ene op de andere dag niets of veel minder waard is, terwijl u nog wel jarenlang aan uw hypotheek of lening vastzit. Als u de maandlasten van de hypotheek niet meer kunt betalen, kunt u immers nog altijd het huis verkopen. Bij hypotheken zonder NHG is het doorgaans verplicht een brand- of woonverzekering af te sluiten.

Kredietbeschermingsverzekering

Een kredietbeschermingsverzekering is een combinatieverzekering tegen onder andere overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Vaak worden deze verzekeringen aangeboden door de kredietverstrekkers zelf. Hoewel het fijn is om de belangrijkste risico’s met één verzekering gedekt te hebben, is een kredietbeschermingsverzekering niet altijd voordeliger. Kijk daarom goed naar de voorwaarden voor de verzekering en onderzoek of het niet voordeliger is om een losse overlijdensrisicoverzekering en woonlastenverzekering af te sluiten.

Waar kunt u verzekeringen voor leningen afsluiten?

Wanneer u een lening of hypotheek neemt, dan biedt de kredietverstrekker doorgaans aan om de verzekeringen bij dezelfde kredietverstrekker af te sluiten. Soms betaalt u dan minder rente of verzekeringspremie. Het is echter niet verplicht om een verzekering bij het product te nemen en het staat u vrij om de gewenste verzekering af te sluiten bij een andere verzekeraar. Het loont de moeite om verschillende verzekeringen met elkaar te vergelijken. Soms krijgt u korting als u meerdere verzekeringen bij dezelfde verzekeraar afsluit.

Bent u op zoek naar een geschikte lening?

Lees onderstaande artikelen en u leert alles over geld lenen