Belasting rente aftrekbaar

Een lening heeft invloed op de belasting die u betaalt. In sommige gevallen betaalt u minder belasting in Box 3 van het belastingstelsel (over uw vermogen). Ook is de rente die u betaalt over uw lening soms aftrekbaar in Box 1. Waar moet u op letten bij het invullen van uw aangifte als u een lening hebt afgesloten?

Of de rente die u betaalt over een lening op enige wijze fiscaal aftrekbaar is, hangt voornamelijk af van het soort lening dat u hebt en waarvoor u die gebruikt. Hebt u bijvoorbeeld een persoonlijke lening, een doorlopend krediet of een hypotheek? Ook is uw eigen vermogen van belang voor de belasting die u betaalt.

Hoe zit het met persoonlijke leningen en belastingen?

De rente die u betaalt over een persoonlijke lening is doorgaans niet aftrekbaar. Er is echter een uitzondering: als u de persoonlijke lening gebruikt voor de aankoop, het onderhoud of de verbouwing van een woning. Een voorwaarde is dat u de lening wel binnen 30 jaar annuïtair aflost. Dit betekent dat u de schuld en de rente in maandelijkse stappen geleidelijk in maximaal 30 jaar volledig afbetaalt.

Hebt u een huis gekocht en bent u van plan om een nieuwe keuken te plaatsen? Of wilt u een dakkapel laten installeren? Dan kunt u hier een lening voor afsluiten. De rente is aftrekbaar, ook als de lening geen hypotheek is. U kunt in theorie maximaal 100% van de waarde van de woning lenen, maar in de praktijk kunt u dergelijke hoge bedragen niet lenen via een persoonlijke lening. Hiervoor dient u een hypotheek af te sluiten.

Daarnaast is het vaak mogelijk om uw hypotheek te verhogen voor verbouwingen van of het onderhoud aan uw woning. Een verbouwing zorgt namelijk voor een stijging van de waarde van de woning. Overigens is de rente doorgaans slechts aftrekbaar over een lening met een waarde van maximaal 50% tot 60% van de totale kosten van de verbouwing. Dit omdat de kosten voor de verbouwing vaak hoger zijn dan de stijging van de woningwaarde.

Houd er rekening mee dat er doorgaans kosten verbonden zijn aan het verhogen van de hypotheek, terwijl het afsluiten van een nieuwe lening doorgaans gratis is. De rente die u betaalt voor uw hypotheek is echter vrijwel altijd lager dan die van een persoonlijke lening. Hebt u al een hypotheek voor 100% van de waarde van de woning en wilt u een extra lening afsluiten? Dan is de rente alleen aftrekbaar als de waarde van de woning stijgt door het meerwerk.

Een consumptief krediet zoals een persoonlijke lening valt daarnaast in Box 3. Dit betekent dat u de schuld kunt aftrekken van uw vermogen. Als u een vermogen van meer dan 30.360 euro per persoon hebt, dan betaalt u hier vermogensrendementsheffing over. Onder dit vermogen vallen onder andere spaargeld, maar ook aandelen, obligaties en onroerend goed zoals een tweede huis. De openstaande schuld van de lening vermindert uw vermogen, waardoor u mogelijk minder belasting betaalt.

Hoe zit het met een doorlopend krediet?

De rente die u betaalt over een doorlopend krediet is nooit fiscaal aftrekbaar in Box 1, ook als de lening wordt gebruikt voor uw woning. U kunt de rente van het doorlopend krediet niet aftrekken omdat een doorlopend krediet niet volgens een vast schema binnen 30 jaar wordt afgelost. Hetzelfde geldt voor een WOZ-krediet.

Als u een vermogen van meer dan 30.360 euro per persoon hebt, dan kan een doorlopend krediet wel zorgen voor een verlaging van de te betalen belasting. Dit geldt overigens alleen voor het bedrag dat u hebt opgenomen van het doorlopend krediet en dus niet voor het maximum krediet.

Hypotheekrenteaftrek

Zoals gezegd is de rente over leningen die gebruikt worden voor het kopen, verbouwen of herstellen van een eigen woning fiscaal aftrekbaar. Dit geldt dus ook voor een hypotheek. Dit noemt men hypotheekrenteaftrek. Sinds 1 januari 2018 is het maximale leenbedrag verlaagd tot 100% van de waarde van de woning. Hebt u echter een woning met Nationale Hypotheek Garantie en wilt u energiebesparende maatregelen nemen? Dan kunt u een hypotheek ter waarde van 106% van de waarde van de woning afsluiten en gebruikmaken van de hypotheekrenteaftrek. Daarnaast zijn ook de kosten die u maakt voor het afsluiten van de hypotheek eenmalig aftrekbaar.

Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Taxatiekosten
  • Advies- en bemiddelingskosten voor een hypotheekadviseur
  • Bereidstellingsprovisie
  • Notariskosten
  • Kadastrale rechten voor de hypotheekakte
  • Kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie
  • Boeterente
  • Bouwrente die u betaalt na het ondertekenen van het voorlopige koopcontract, maar voor het tekenen van de hypotheekakte
  • Kosten voor een nieuwbouwdepot, verbouwingslening of verbouwingsdepot

Financieren restschuld

Wanneer u uw woning verkoopt levert dit niet altijd winst op. Wanneer u uw huis verkoopt voor minder geld dan waarvoor u het gekocht hebt, dan zit u met een restschuld. Die restschuld moet u natuurlijk afbetalen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door de schuld onder te brengen in uw nieuwe hypotheek. Als u geen nieuwe woning koopt, dan kunt u de restschuld ook financieren via een lening. De rente die u betaalt over een restschuld is aftrekbaar in Box 1 van het belastingstelsel.

Hypotheekrente aftrek verbouwing

Geld lenen van familie

Als u geld leent bij een bank of kredietverstrekker, dan betaalt u natuurlijk rente. Bovendien komen er soms nog andere kosten kijken bij het afsluiten van een lening. Geld lenen kost dan ook altijd geld. U kunt natuurlijk ook overwegen om geld te lenen van familie. Vaak zijn de voorwaarden dan gunstiger. Maar hoe zit dat met een lening bij een familielid en de belastingen?

Ook als u van familie of vrienden geld leent dat bedoeld is voor het kopen, onderhouden of verbouwen van een eigen woning is de rente fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook als u geld leent van een bv of van een buitenlandse bank. De lening moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u de lening binnen 30 jaar aflossen en dient u ieder jaar een bepaald minimumbedrag af te betalen (als u de lening na 2012 hebt afgesloten). Ook mogen u en de geldschieter geen fiscale partners zijn.

Meer weten over geld lenen?

Onderstaande artikelen leren u alles over persoonlijke financiën en leningen.