Geld lenen met negatieve BKR

Een negatieve BKR-codering kan grote gevolgen hebben. U kunt vaak geen lening meer afsluiten met een negatieve BKR-registratie en het wordt ook lastig om een creditcard aan te vragen, een mobiele telefoonabonnement af te sluiten of een hypotheek te krijgen. U krijgt een negatieve BKR-codering als u betalingsachterstanden oploopt bij het afbetalen van uw lening. Het vervelende is dat een negatieve BKR-registratie lang blijft staan. Hoe kan ik mijn negatieve BKR-registratie verwijderen, vragen veel mensen zich af. Laten we eens kijken wat een negatieve BKR-registratie precies is en of het mogelijk is om van een dergelijke codering bij het BKR af te komen.

Wat is een negatieve BKR-registratie?

Om erachter te komen of u een negatieve BKR-registratie kunt verwijderen, is het allereerst belangrijk om te weten wat het BKR precies is en wat deze instantie precies registreert. In het kort komt het neer op het volgende.

Bij het BKR worden alle kredieten met een looptijd van langer dan 3 maanden geregistreerd. Dit kunnen bijvoorbeeld leningen zijn, maar ook bankrekeningen met mogelijkheden tot roodstand, creditcards en mobiele telefoons duurder dan 250 euro die met een abonnement maandelijks worden afbetaald.

Banken en kredietverstrekkers kunnen het register raadplegen. Zij gebruiken het BKR-register bijvoorbeeld om te bepalen of u een lening  kunt afsluiten. Zo bekijkt de bank hoeveel consumptieve kredieten u al hebt. Is dat aantal te hoog, dan bestaat de kans dat uw aanvraag geweigerd wordt. De kans wordt dan immers steeds groter dat u financieel in de problemen komt.

Niet alleen de lening zelf wordt geregistreerd, maar ook bijzonderheden met betrekking tot de betaling. Als u betalingsachterstanden hebt dan krijgt u na enkele waarschuwingen en aanmaningen een negatieve BKR-registratie. Ieder krediet blijft tot 5 jaar na aflossing in het register staan. Als u een negatieve BKR-codering hebt gehad, dan kunnen banken dit dus tot 5 jaar naar het afbetalen van de lening zien.

Er zijn verschillende negatieve BKR-coderingen:

  • A: achterstandsmelding. Dit betekent dat de kredietverstrekker een betalingsachterstand heeft doorgegeven.
  • A1: er is inmiddels een regeling getroffen om de betalingsachterstand op te lossen.
  • A2: het openstaande bedrag is opeisbaar gesteld; het innen van de betalingsachterstand is uit handen gegeven aan een incassobureau.
  • A3: er is inmiddels 250 euro of meer op de schuld afgeboekt.
  • A4: degene die de lening is aangegaan is onbereikbaar.
  • H: herstel. De betalingsachterstand is ingelopen.

Gevolgen negatieve BKR-codering

Een negatiever BKR-registratie kan grote gevolgen hebben: doorgaans zullen banken en andere kredietgevers uw aanvraag weigeren als u een negatieve BKR-registratie hebt. Omdat de registratie tot 5 jaar na aflossing blijft staan, heeft de codering ook na de registratie nog steeds veel consequenties. Daarom is het belangrijk om te voorkomen dat u een negatieve BKR-codering achter uw naam krijgt. Dit doet u door uw betalingen op tijd te voldoen. De belangrijkste manier om hier voor te zorgen, is door geen financiële verplichtingen aan te gaan waar u niet aan kunt voldoen. Denk dus altijd goed na voordat u een lening afsluit. Houd daarbij ook rekening met veranderende situaties. Uw inkomen en gezinssituatie kunnen bijvoorbeeld wijzigen.

Overigens worden ook veel telefoonabonnementen bij het BKR geregistreerd. Een groot deel van het maandbedrag dat u betaalt als de toestelprijs bij het abonnement lager is dan de aankoopprijs van een los toestel, bestaat namelijk uit het aflossen van de kosten voor dat telefoontoestel. U koopt zo’n telefoon dus op afbetaling. Bedenk daarom goed of u de maandlasten voor het telefoonabonnement kunt dragen en of het niet verstandiger is om zelf een telefoon te kopen en een abonnement zonder toestel af te sluiten.

Negatieve BKR-registratie verwijderen

Een negatieve BKR-codering blijft zoals gezegd tot 5 jaar na het afbetalen van de lening staan. Nu wilt u natuurlijk weten: hoe kom ik van mijn negatieve BKR-registratie af? Dat is niet eenvoudig. Het is in principe namelijk niet mogelijk om de BKR-registratie te verwijderen, behalve als u het oneens bent met de negatieve BKR-registratie en beroep aantekent. Het BKR adviseert in eerste instantie om contact op te nemen met de kredietverstrekker als u het oneens bent met de registratie. Leg aan de kredietverstrekker uit waarom u het niet eens bent met de negatieve registratie en onderbouw dit zoveel mogelijk met documenten. Als de kredietverstrekker u gelijk geeft, dan zal zij de negatieve registratie direct laten aanpassen.

Wanneer u er met de kredietverlener niet uitkomt, kunt u de zaak aanhangig maken bij de onafhankelijke Geschillencommissie. De leden van deze commissie zijn benoemd door de rechtbank. Zij kijken onder andere of de procedures op de juiste manier zijn gevolgd. Als de Geschillencommissie constateert dat de kredietverstrekker of het BKR zelf een fout heeft gemaakt, dan wordt er verder onderzoek gedaan. Dit kan in totaal 3 maanden duren. Na het onderzoek bepaalt de commissie of de registratie blijft staan of niet. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend.

Er zijn verschillende bedrijven die u bijstand kunnen verlenen als u de zaak voorlegt aan de Geschillencommissie. Hier zijn echter kosten aan verbonden. Bedenk dus goed of het noodzakelijk is om een externe partij in te huren.

BKR H-codering verwijderen

Geld lenen met een negatieve BKR-registratie

Het is dus niet mogelijk om een terechte negatieve BKR-registratie te verwijderen. Het BKR bepaalt echter niet of u nog geld kunt lenen of niet, dit is aan de kredietverstrekker zelf. Geldschieters zullen u doorgaans echter geen lening verstrekken als u een negatieve BKR-registratie hebt. Dit is voor hen namelijk een signaal dat u uw financiën niet op orde hebt (gehad), waardoor zij het risico op het niet terugbetalen van de lening hoger inschatten.

Hebt u in het verleden betalingsachterstanden gehad, maar zijn deze inmiddels weggewerkt? Sommige banken en kredietverleners verstrekken wel leningen aan consumenten met een H-codering in het BKR-register. Deze herstel-registratie geeft aan dat er eerdere betalingsachterstanden zijn geweest, maar dat deze weer zijn ingelopen.

Minilening

Een andere mogelijkheid om geld te lenen met een negatieve BKR-registratie is een flitskrediet of minilening. De meeste aanbieders van dit soort flitsleningen kijken niet naar uw registratie in het BKR omdat zij een garantsteller eisen. Dit kan een persoonlijke garantsteller zoals een vriend of familielid zijn, of een externe garantsteller. Houd er rekening mee dat er vaak hoge kosten verbonden zijn aan een externe garantsteller. Een lening korter dan 3 maanden wordt niet geregistreerd bij het BKR.

Zoekt u meer informatie over geld lenen en het BKR?

Onderstaande artikelen bieden nuttige informatie over leningen