Een negatieve BKR-codering kan grote gevolgen hebben. U kunt vaak geen lening meer afsluiten met een negatieve BKR-registratie en het wordt ook lastig om een creditcard aan te vragen, een mobiele telefoonabonnement af te sluiten of een hypotheek te krijgen. Hoe kan ik mijn negatieve BKR-registratie verwijderen, vragen veel mensen zich af.

Wat is een negatieve BKR-registratie?

Bij het BKR worden alle kredieten met een looptijd van langer dan drie maanden geregistreerd. Dit kunnen bijvoorbeeld leningen zijn, maar ook bankrekeningen met mogelijkheden tot roodstand, creditcards en mobiele telefoons duurder dan 250 euro die met een abonnement maandelijks worden afbetaald.

Banken en kredietverstrekkers kunnen het register raadplegen. Zij gebruiken het BKR-register om bijvoorbeeld te bepalen of u een lening af kunt sluiten. Als u teveel kredieten heeft, dan bestaat de kans dat uw aanvraag geweigerd wordt.

Niet alleen de lening zelf wordt geregistreerd, maar ook bijzonderheden betreffende de betaling. Als u betalingsachterstanden heeft dan krijgt u na enkele waarschuwingen en aanmaningen een negatieve BKR-registratie. Ieder krediet blijft tot 5 jaar na aflossing in het register staan.

Er zijn verschillende negatieve BKR-coderingen:

  • A: Achterstandsmelding. Dit betekent dat de kredietverstrekker een betalingsachterstand heeft doorgegeven.
  • A1: Er is inmiddels een regeling getroffen om de betalingsachterstand op te lossen.
  • A2: Het openstaande bedrag is opeisbaar gesteld; het innen van de betalingsachterstand is uit handen gegeven aan een incassobureau.
  • A3: Er is inmiddels 250 euro of meer op de schuld afgeboekt.
  • A4: Degene die de lening is aangegaan is onbereikbaar.
  • H: Herstel. De betalingsachterstand is ingelopen.
advocaat bkr-registratie verwijderen

Gevolgen negatieve BKR-codering

Een negatiever BKR-registratie kan grote gevolgen hebben: doorgaans zullen banken en andere kredietgevers uw aanvraag weigeren als u een negatieve BKR-registratie heeft. Omdat de registratie tot 5 jaar na aflossing blijft staan, heeft de codering ook lang nadat u de registratie heeft ontvangen nog steeds grote gevolgen. Daarom is het belangrijk om te voorkomen dat u een negatieve BKR-codering achter uw naam krijgt. Dit doet u door uw betalingen op tijd te voldoen.

Negatieve BKR-registratie verwijderen

Een negatieve BKR-codering blijft zoals gezegd tot 5 jaar na het afbetalen van de lening staan. Het is in principe niet mogelijk om de BKR-registratie te verwijderen, behalve als u het oneens bent met de negatieve BKR-registratie en beroep aantekent. Het BKR adviseert in eerste instantie om contact op te nemen met de kredietverstrekker als u het oneens bent met de registratie. Leg uit aan de kredietverstrekker waarom u het niet eens bent met de negatieve registratie en onderbouw dit zoveel mogelijk met documenten. Als de kredietverstrekker u gelijk geeft, dan zal zij de negatieve registratie direct aan laten passen.

Wanneer u er met de kredietverlener niet uitkomt, kunt u de zaak aanhangig maken bij de onafhankelijke Geschillencommissie. De leden van deze commissie zijn benoemd door de rechtbank. Zij kijken onder andere of de procedures op de juiste manier zijn gevolgd. Wanneer de Geschillencommissie constateert dat of de kredietverstrekker of het BKR zelf een fout heeft gemaakt, dan wordt er verder onderzoek gedaan. Dit kan in totaal 3 maanden duren. Na het onderzoek bepaalt de commissie of de registratie blijft staan of niet. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend.

Er zijn verschillende bedrijven die u bijstand kunnen verlenen als u de zaak voorlegt aan de Geschillencommissie. Hier zijn echter kosten aan verbonden. Bedenk dus goed of het noodzakelijk is om een externe partij in te huren

BKR H-codering verwijderen

Geld lenen met een negatieve BKR

Het is dus niet mogelijk om een terechte negatieve BKR-registratie te verwijderen. Het BKR bepaalt echter niet of u nog geld kunt lenen of niet, dit is aan de kredietverstrekker zelf. Geldschieters zullen u doorgaans geen lening verstrekken als u een negatieve BKR-registratie heeft. Heeft u in het verleden betalingsachterstanden gehad, maar zijn deze inmiddels weggewerkt? Sommige banken en kredietverleners verstrekken wel leningen aan consumenten met een H-codering in het BKR-register.

Minilening

Een andere mogelijkheid om geld te lenen met een negatieve BKR-registratie is een flitskrediet of minilening. De meeste aanbieders van dit soort flitsleningen kijken niet naar uw registratie in het BKR omdat zij een garantsteller eisen. Dit kan een persoonlijke garantsteller zoals een vriend of familielid zijn, of een externe garantsteller. Houd er rekening mee dat er vaak hoge kosten verbonden zijn aan een externe garantsteller. Een lening korter dan 3 maanden wordt niet geregistreerd bij het BKR.

Zoekt u meer informatie over geld lenen en het BKR?

Onderstaande artikelen bieden nuttige informatie over leningen