Positiivinen vai negatiivinen

Jo vuosikausien ajan on väläytelty mahdollisuutta kehittää niin kutsuttu positiivinen luottorekisteri Suomessa käyttöön otettavaksi. Rekisteri toimisi vastapainona tällä hetkellä käytössä olevalle luottotietorekisterille.

Nuhteettomaan taloudenhallintaan keskittyvä rekisteri löytyy jo monesta maasta ja siitä on ollut todistetusti paljon hyötyä. Tällä hetkellä Suomen ohella ainoastaan Tanska ja Ranska ovat Euroopan maista sellaisia, joilla positiivista luottorekisteriä ei vielä ole käytössä. Lienee kuitenkin vain ajan kysymys, koska käytäntö leviää niihinkin, sillä positiivisella luottorekisterillä on todettu olevan positiivisia vaikutuksia monessakin mielessä.

Positiivisen luottorekisterin sijaan Suomessa käytetään negatiivista luottorekisteriä, johon kirjataan pelkästään suomalaisten maksuhäiriömerkintöjä.

Tästä rekisteristä voi kerran vuodessa tarkistaa ilmaiseksi luottotiedot ja sen, löytyykö henkilöltä esimerkiksi maksamattomia lainoja tai laskuja, jotka ovat johtaneet merkintään maksuhäiriöstä tai jopa ulosottoon.

luottorekisterin tarkistus

Syyt positiivisen luottorekisterin puuttumiseen

Oikeusministeriön hiljattain teettämästä positiivista luottorekisteriä koskevasta selvityksestä käy ilmi, että suurimpia syitä positiivisen luottorekisterin tulon viivästymiseen Suomessa ovat olleet muun muassa sen oletettu kallis ylläpito sekä muut haasteet, joita moisen rekisterin pitämiseen saattaa liittyä. Lisäksi aiheesta käydään kovaa keskustelua, sillä ymmärrettävästi moni myös vastustaa tällaisen rekisterin käyttöönottoa yksityisyydensuojan nojalla.

Suomesta löytyy tiettyjä palveluita, joiden avulla puutetta on ainakin osittain pystytty korvaamaan. Instantorin kaltaiset palvelut ovat mahdollistaneet tiettyihin yksityishenkilöitä koskeviin taloudellisiin tietoihin käsiksi pääsemisen tarvittaessa.

Ongelmana on tällaisten palveluiden rajallisuus. Vuonna 2013 avattu Instantor-palvelu on riippuvainen asiakkaiden suostumuksesta, eikä se kenties siksi ole levinnyt laajempaan käyttöön.

Positiivinen luottorekisteri Suomessa?

Vuosia jatkunut jahkaaminen näyttää nyt kuitenkin tulevan päätökseen, sillä Oikeusministeriön syksyllä 2018 teettämä selvitys esittää positiivisen luottorekisterin perustamista myös Suomeen. Konkreettisia päätöksiä ei vielä ole tehty, mutta järjestelyä ehdotetaan otettavaksi käyttöön jo vuoden 2019 aikana Verohallinnon alaisuuteen.

Ehdotusta positiivisia luottotietoja sisältävän rekisterin käyttöönotosta perustellaan kansainvälisten käytäntöjen noudattamisen ohessa myös sillä, että uuden rekisterin myötä lainanmyöntäjät pääsisivät selvittämään helpommin lainaa hakevan henkilön taustoja.

Mikäli vastuullinen lainanmyöntäjä huomaa laajennetun selvityksen myötä, ettei lainanhakijalla ole riittävästi maksukykyä, ei hänelle myöskään silloin lainaa myönnetä. Maksukyvyn arvioimisessa myös positiivisella luottorekisterillä on suuri painoarvo.

Positiivinen luottorekisteri Suomessa

Positiivinen luottorekisteri pähkinänkuoressa

Mikäli termi positiivinen luottorekisteri ei sano mitään, käydään seuraavaksi lyhyesti ja ytimekkäästi läpi, mistä on kyse. Positiivinen luottorekisteri, joka tunnetaan englanniksi nimityksellä Comprehensive Credit Reporting, on informatiivinen tietokanta, josta voi tarkastaa yksittäisen henkilön nimissä olevat lainat, pääoman määrän sekä tulot.

Toisin kuin nykyinen luottotietorekisteri, positiivinen luottorekisteri kertoo siitä, kuinka hyvin joku on hoitanut raha-asiansa.

Negatiivinen luottorekisteri saattaa sisältää vanhentunutta tai vääristynyttä tietoa, josta ei käy ilmi tilannetta kokonaisuudessaan. Moni hyötyisikin juuri positiivisen luottorekisterin käyttöönotosta.

Tällä hetkellä tilanne on se, että Suomen laissa kielletään yksityishenkilöiden verotietoihin perustuvista tuloista koostuvan sähköisen tietokannan laatiminen. Luotonmyöntäjien ei ole mitenkään mahdollista tarkastaa lainanhakijalta saamien tietojen oikeellisuutta. Näiden pohjalta lainapäätökset kuitenkin tulee tehdä.

Positiivinen luottorekisteri vaihtelee erimaissa

Eri maissa positiivinen luottorekisteri tarkoittaa hiukan erilaisia asioita, mutta yleisesti ottaen sen avulla on tarkoitus auttaa ensisijaisesti luotonmyöntäjiä muodostamaan profiili yksittäisen hakijan taloudellisesta tilanteesta.

Muun muassa Ruotsissa positiivinen luottorekisteri on osoittautunut todella toimivaksi ratkaisuksi silloin, kun esille nousee tarve tarkastella jonkun henkilön maksukäyttäytymistä. Ruotsissa rekisteriin kirjataan yksityishenkilöiden tulot, velat ja mahdollinen pääoma, kuten kiinteistöomistukset.

Vaikka positiivisen luottorekisterin käyttöönotto aiheutti Ruotsissakin aluksi jossain määrin vastustusta ja herätti kysymyksiä, on siihen jo ehditty tottua. Pidemmän päälle tällaisen rekisterin olemassaolon on todistettu hillitsevän velkaongelmia, joiden parissa monet kotitaloudet tällä hetkellä kamppailevat.

positiivisen luottorekisterin mahdollisuudet

Positiivinen luottorekisteri kannustaa tunnollisia maksajia

Positiivisella luottorekisterillä on paljonkin sellaisia etuja, joita negatiivinen luottorekisteri ei tarjoa. Monessa Euroopan maassa jo käytössä oleva positiivinen luottorekisteri on osoittautunut hyödylliseksi työkaluksi. Se kannustaa erityisesti laskunsa ja lainansa tunnollisesti maksavia, mutta ehkäisee samalla myös riskiryhmän ajautumista ylivelkaantumiseen.

Kun luottorekisterissä keskitytään negatiivisten tapahtumien ja maksuhäiriöiden sijaan positiiviseen käyttäytymiseen ja talousasioiden tunnolliseen hoitamiseen, on siitä yllättäen ennaltaehkäisevää apua myös niille, jotka saattaisivat muutoin ajautua talousongelmiin.

Kuluttajien näkökulmasta katsottuna on olemassa muutamia hyötyjä, jotka positiivinen luottorekisteri Suomessa toisi mukanaan. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

  1. Prosessi lainan myöntämiseksi on luotettavampi ja sisältää vähemmän riskejä.
  2. Pankit, lainayhtiöt ja muut rahoitusyhtiöt saavat ajankohtaista tietoa henkilön maksukyvystä.
  3. Kuluttaja saa positiivista palautetta rekisteristä, mikäli hän on hoitanut raha-asiansa kunnollisesti. Tämä motivoi toimimaan samalla tavalla jatkossakin.
  4. Luottoa on mahdollista myöntää myös pienituloisille, mikäli luottorekisteristä näkyy, että kaikki maksuvelvoitteet on suoritettu odotetusti.
  5. Vuosikausia rekisterissä näkyvät ja elämää hankaloittavat maksuhäiriömerkinnät helpottaisivat pois jäädessään monen suomalaisen arkea.

tarkista luottotiedotLuotonantajat hyötyvät suuresti

Positiivisen luottorekisterin käyttöönotosta olisi Suomessa iloa paitsi lainaa hakeville, myös niitä tarjoaville tahoille. Se tarjoaa uusia näkökulmia ja tärkeää tietoa, jotka pelkästään maksuhäiriömerkintöihin keskittyvästä negatiivisesta luottorekisteristä jäävät puuttumaan tyystin.

Positiivisen luottorekisterin avulla luottoa tarjoavien yhtiöiden on huomattavasti helpompi seurata ja analysoida lainanhakijoiden taloudellista tilannetta määrätyllä aikavälillä ja määritellä heidän maksukykynsä myös tulevaisuudessa.

Lisäksi positiivisen luottorekisterin on todettu muissa maissa ehkäisevän luotonmyöntäjien luottotappioita, sillä jo etukäteen lainapäätökset tehdään suuremman tietomäärän pohjalta. Tällöin arvailujen varaan jää vähemmän.

Monet ovat jo pitkään toivoneet positiivisen luottorekisterin saapumista Suomeen. Sen toteutuminen vaikuttaakin todennäköisemmältä kuin koskaan, joten nähtäväksi jää, kuinka pian sellainen saadaan Suomeen ja kuinka kaikki tulee käytännössä hoitumaan.