Käyttöehdot

Digital Takeover, LTD – Käyttöehdot

Esittely

Tällä verkkosivustolla esitettävät yleiset ehdot toimivat yleisenä ohjenuorana LoanStarin verkkosivustolla osoitteessa http://loanstar.com.

Näitä ehtoja sovelletaan kokonaisuudessaan ja ne vaikuttavat tämän verkkosivuston käyttöön. Tämän verkkosivuston käytön myötä ilmaiset suostumuksesi kaikkiin täällä lueteltuihin ehtoihin. Et voi käyttää tätä verkkosivustoa, jos et ole samaa mieltä sivuston käyttöehdoista.

Tätä verkkosivustoa eivät saa käyttää alaikäiset (alle 18-vuotiaat).

Immateriaalioikeudet

Omistamaasi sisältöä lukuunottamatta Digital Takeover, LTD ja / tai sen lisenssinmyöntäjät omistavat kaikki tämän sivuston sisältämät immateriaalioikeudet ja -materiaalit näissä ehdoissa määritellyn mukaisesti.

Sinulla on rajoitettu käyttöoikeus ainoastaan verkkosivustolla olevan aineiston katseluun.

Rajoitukset

Rajoitukset kannattaa huomioida etenkin seuraavissa toiminnoissa:

  • Verkkosivustojen materiaalin julkaiseminen muissa medioissa;
  • Verkkosivuston materiaalin myyminen, alilisensoiminen ja/tai muulla tavoin markkinoiminen;
  • Verkkosivuston materiaalin julkinen esittäminen;
  • Tämän verkkosivuston käyttäminen tavalla, joka vahingoittaa tai voi vahingoittaa sitä;
  • Tämän verkkosivuston käyttäminen tavalla, joka vaikuttaa käyttäjän käyttöoikeuksiin sivustolla;
  • Tämän verkkosivuston käyttäminen sovellettavien lakien ja määräysten vastaisesti tai tavalla, joka millään tavalla vahingoittaa verkkosivustoa, henkilöä tai liiketoimintayksikköä;
  • Kaikenlainen tiedonsiirto, tietojen kerääminen, tietojen poistaminen tai muu vastaava toiminta tämän sivuston suhteen;
  • Tämän verkkosivuston käyttäminen mainostamis- tai markkinointitarkoituksissa

Sinulla ei ole pääsyä määrättyihin WWW-sivuston osioihin. Digital Takeover, LTD voi rajoittaa pääsyäsi tämän sivuston eri osioihin milloin tahansa ja ilman ehtoja. Kaikki tämän sivuston käyttäjätunnukset ja salasanat ovat luottamuksellisia. Luottamuksellisuutta on ehdottomasti noudatettava.

Sisältösi

Näissä verkkosivustojen käyttöehdoissa ilmaisulla ”Sisältösi” tarkoitetaan mitä tahansa ääntä, videotekstiä, kuvaa tai muuta sellaista materiaalia, jota haluat esittää tällä verkkosivustolla. Sisällön näyttämisellä annat Digital Takeover, LTD:lle ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen ja peruuttamattoman lisenssin, joka mahdollistaa sen käyttämisen, kopioimisen, muokkaamisen, julkaisemisen, kääntämisen ja jakamisen missä tahansa mediassa.

Sisällön on oltava omaa, eikä se saa vahingoittaa kolmannen osapuolen oikeuksia. Digital Takeover, LTD pidättää itsellään oikeuden poistaa tällä verkkosivustolla olevaa sisältöä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Ei takuita

Tämä verkkosivusto tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. Digital Takeover, LTD ei tarjoa takuuta tai takuita tähän verkkosivustoon tai tämän verkkosivuston sisältämiin aineistoihin liittyen. Myöskään tällä sivustolla olevaa sisältöä ei tule tulkita suoraksi sinuun kohdistuvaksi neuvonannoksi.

Vastuun rajoittuminen

Digital Takeover, LTD, tai kukaan sen virkailijoista, johtajista ja työntekijöistä, ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään tämän verkkosivuston käytöstä aiheutuvista tai siihen millään tavoin liittyvistä seikoista riippumatta siitä, onko tällainen vastuu sopimuksen mukainen.

Digital Takeover, LTD, mukaan lukien sen virkamiehet, johtajat ja työntekijät, eivät ole vastuussa mistään epäsuorista, välillisistä tai erityisistä vastuista, jotka johtuvat suorasti tai epäsuorasti tämän sivuston käyttämisestä.

Korvaus

Digital Takeover, LTD on vapautettu kaikista velvoitteista, kustannuksista, vaatimuksista, syistä, vahingoista ja kuluista, jotka liittyvät näiden ehtojen määräysten rikkomiseen millään tavalla.

Ositettavuus

Jos joidenkin näiden ehtojen määräysten katsotaan olevan pätemättömiä minkä tahansa sovellettavan lain nojalla, tällaiset säännökset poistetaan ilman, että ne vaikuttaisivat jäljelle jääviin säännöksiin.

Ehtojen vaihtelu

Digital Takeover, LTD:llä on oikeus muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa mielestään sopivaksi. Sinun on tarkistettava nämä ehdot säännöllisesti tämän sivuston välityksellä.

Toimeksianto

Digital Takeover, LTD saa luovuttaa, siirtää ja antaa alihankintaan näiden ehtojen mukaisia ​​oikeuksiaan ja / tai velvoitteitaan ilman erillistä ilmoitusta. Sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta antaa, siirtää tai luovuttaa alihankintaan näiden ehtojen mukaisia ​​oikeuksiasi ja / tai velvoitteitasi.

Koko sopimus

Nämä ehdot pätevät koko Digital Takeover, LTD:n ja sinun välille sidottuun sopimukseen koskien tämän verkkosivuston käyttöä. Ne korvaavat kaikki aikaisemmat sopimukset ja yleisymmärrykset.

Sovellettava laki ja toimivalta

Näitä ehtoja säännellään ja tulkitaan Maltan lainsäädännön mukaisesti. Käännyt mahdollisten riitojen ratkaisemiseksi Maltan valtion ja liittovaltion tuomioistuinten ei-yksinomaisen toimivallan puoleen.