Lån utan UC

Foretag Laneblop Ränta Recensioner Ålderskrav  

1 000 - 20 000 Kr

33.00 %

0 recensioner

20 år

Detaljer Sök nu
 • 20000 Låna upptill

  1 mnd - 5 år Löpetid

 • Betalningsanmärkning

  Utbetalar under helgen

 • Deklarerad årsinkomst Intäktskrav

  Samma dag Estimerad utbetalning

 • Ingen UC

 • Detaljer

2 000 - 20 000 Kr

Fra 39.00 - 39.00 %

0 recensioner

18 år

Detaljer Sök nu
 • 20 000 kr Låna upptill

  1 månad - 1 år Löpetid

 • Betalningsanmärkning

  Utbetalar under helgen

 • Inget Intäktskrav

  Samma dag Estimerad utbetalning

 • Detaljer

10 000 - 500 000 Kr

2.95 %

0 recensioner

20 år

Detaljer Sök nu
 • 500.000 Låna upptill

  1 - 12 år Löpetid

 • Betalningsanmärkning

  Utbetalar under helgen

 • 120.000 kr Intäktskrav

 • Detaljer

5 000 - 600 000 Kr

Fra 3.54 - 8.15 %

0 recensioner

18 år

Detaljer Sök nu
 • 600 000 kr Låna upptill

  1 - 15 år Löpetid

 • Betalningsanmärkning

  Utbetalar under helgen

 • Minst 100 000 kr Intäktskrav

  3 till 5 bankdagar Estimerad utbetalning

 • Detaljer

FAQ - vanliga frågor & svar

Vad är UC?

UC står får Upplysningscentralen som är det största kreditupplysningsföretaget i Sverige. Till skillnad från övriga kreditupplysningsföretag, registrerar och delger de information om antalet kreditupplysningar till långivaren. Har du ett stort antal kreditupplysningar registrerade på dig kan det minska dina chanser att få ditt lån beviljat.

Vad är fördelen med ett lån utan UC

Fördelen med lån utan UC är att långivaren, vid bedömning av din låneansökan, inte delges någon information om antalet kreditupplysningar som utförts. Du kan därför ansöka om i princip hur många lån du vill utan att det påverkar din kreditvärdighet.

När är det extra viktigt att låna utan UC?

Lånar du ofta, är det extra viktigt att låna utan UC. Annars kommer ett stort antal kreditupplysningar att registreras hos UC, vilket många långivare förknippar med en lägre kreditvärdighet hos dig som låntagare. UC som kreditupplysningsföretag är vanligt förekommande inte bara när du ansöker om viktiga lån, som exempelvis bolån och större konsumentlån, utan även vid köp på kredit eller tecknandet av ett abonnemang.

Är det svårt att bli beviljad ett lån utan UC?

Nej, inte om du ansöker om ett mindre lånebelopp. Vid lån utan UC, är kraven på dig som låntagare i allmänhet lägre än om långivaren skulle använt sig av UC. Detta eftersom UC även tar antalet kreditupplysningar i beaktande. De flesta långivare som erbjuder snabblån och andra former av mikrolån använder sig av andra kreditupplysningsföretag än UC.

Hur ansöker man om ett lån utan UC?

När du jämför lån online kan du välja att söka specifikt efter lån utan UC. Även vår jämförelsetjänst här på Loanstar, erbjuder denna möjlighet.

Är det dyrare med lån utan UC?

Lån utan UC behöver inte vara dyrare än andra lån. Kostnaden för lånet beror istället främst på vilken kreditvärdighet du har som kund. Långivare som riktar sig till kunder med en låg kreditvärdighet, kompenserar ofta detta med högre avgifter.

Finns det några nackdelar med ett lån utan UC?

Om lånevillkoren för ett lån utan UC är konkurrenskraftiga, med låg ränta och låga administrativa kostnader, finns det inga uppenbara nackdelar med ett lån utan UC. Du ska däremot alltid vara återhållsam med att låna och skuldsätta dig.

Jämför lån utan UC hos LoanStar

LoanStar är en gratis jämförelsetjänst för lån utan UC. Hos oss kan du enkelt jämföra lån utan UC mellan olika långivare och hitta lånet med lägsta möjliga ränta. Allt för att du ska få ett lån som du är riktigt nöjd med.

 • Samla in den information du behöver om lån utan UC

  När du som privatperson letar efter ett lån utan UC är det extra viktigt att du erbjuds ett lån på rätt villkor. Vi hjälper dig på vägen genom att jämföra relevanta långivare åt dig.

 • Hitta ett lån utan UC som passar just ditt lånebehov

  För att du ska hitta ett lämpligt lån utan UC matchar vi dina lånepreferenser med erbjudanden från olika långivare. På så sätt kan du vara säker på att du får ett lån anpassat efter just ditt lånebehov.

 • Spara in pengar när du ansöker om ett lån utan UC

  LoanStar tillhandahåller en effektiv jämförelsetjänst som är både gratis och lättanvändlig. Jämförelsen ger dig en god översikt över vilka lån utan UC som erbjuds på den svenska marknaden, vilket också kan sänka dina framtida lånekostnader. När du väl har bestämt dig för ett lån går du enkelt vidare med din ansökan hos önskad långivare.

Introduktion

Vi kommer här att redogöra för vad ett lån utan UC innebär, vilka fördelar det har, hur du hittar denna typ av lån och vad du ska tänka på vid en eventuell låneansökan. För att du bättre ska förstå innebörden av termen, ”lån utan UC”, börjar vi med en kort genomgång av vad Upplysningscentralen (UC) står för.

Upplysningscentralen (UC)

Vad är UC?

loanstar-UpplysningscentralenUpplysningscentralen, ofta förkortat till UC, är Sveriges största och äldsta kreditupplysningsföretag. Företaget fyller en viktig funktion i svenskt näringsliv och framförallt inom bankväsendet, där kreditvärdigheten hos kunderna är av yttersta vikt. Det är de svenska storbankerna Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB som tillsammans är huvudägare av UC.

Vad arbetar UC med?

UC arbetar med att samla in och vidarebefordra kreditinformation till banker och andra långivare. Även företag som säljer varor eller tjänster på kredit, eller de som säljer abonnemang, använder sig av UC. Kreditinformationen som UC levererar kallas för en kreditupplysning och används till att bedöma slutkundens kreditvärdighet. Kreditupplysningen är det viktigaste kvantitativa beslutsunderlag som en långivare har till sitt förfogande. Den har således ett avgörande inflytande på huruvida ditt lån blir beviljat eller ej.

All information i en kreditupplysning kommer normalt sätt från offentliga register, men UC kan även göra mer avancerade kreditbedömningar, av till exempel företag, inför viktiga affärsuppgörelser.

Nya alternativ på en föränderlig marknad

Långivare har i alla tider försökt bilda sig en uppfattning om återbetalningsförmågan hos dem som ansöker om ett lån. Tidigare hade alla svenska banker sina egna register. Det krävde en hel del resurser och kostade naturligtvis pengar. I dag beställer man istället kreditupplysningar från externa kreditupplysningsföretag. Handläggningen är nu ofta även helt automatiserad och med mycket låga kostnader, vilket har banat väg för nya lånestrukturer såsom snabblån, mikrolån och smslån.

Den korta handläggningstiden har gjort att allt fler, regelbundet, använder snabblån som en del av sin hushållsekonomi. Inte sällan används snabblån till att jämna ut likviditeten under månaden. Det innebär också att antalet kreditupplysningar som tas på dig som låntagare ökar.

Är lån med UC problematiskt?

loanstar-lån-med-ucOavsett om du har tagit ett snabblån eller mikrolån, köpt något på kredit eller tecknat ett abonnemang, tas det ofta en kreditupplysning. Använder långivaren sig av UC som kreditupplysningsföretag finns antalet kreditupplysningar med i rapporten och används normalt som beslutsunderlag. UC registrerar och delger också alltid informationen till långivaren.

Har du som låntagare ett stort antal kreditupplysningar registrerade på dig kan det, med UC, bli ett problem, eftersom långivare ofta tolkar ett högt antal kreditupplysningar som en indikation på en låg betalningsförmåga och därmed en ökad kreditrisk. De är därför skeptiska till kunder av denna kategori.

De flesta långivare som använder sig av UC har en maxgräns för hur många kreditupplysningar du får ha registrerade på dig. Om du i framtiden vill kunna ta ett lite större lån, till exempel ett bolån, är det retligt att bli nekad lånet på grund av det här. Många låntagare väljer därför att minimera antalet kreditupplysningar från UC. Tecknar du regelbundet mindre lån, kan du använda vår jämförelsetjänst för att leta specifikt efter lån utan UC.

Lån utan UC

Lån utan UC, innebär att långivaren använder sig av ett annat kreditupplysningsföretag än UC för att bedöma din kreditvärdighet. Dessa alternativa kreditupplysningsföretag varken registrerar eller delger antalet kreditupplysningar till långivaren. Långivaren har med andra ord då valt att inte ta hänsyn till antalet kreditupplysningar.

När det gäller snabblån, mikrolån och smslån är dessutom majoriteten av alla lån som erbjuds, lån utan UC. Handlar du på kredit, tecknar ett abonnemang eller ansöker om ett större lån, är lån med UC  däremot vanligare.

Därför är vissa långivare inriktade på lån utan UC

Företag som sysslar med utlåning vill, som de flesta andra företag, uppnå en så stor omsättning som möjligt. Om en långivare är inriktad på mikrolån, är det viktigt att de kommer upp i stora volymer. De behöver därför teckna ett stort antal lån.

Med mindre lån är det heller inte ovanligt med återkommande kunder, särskilt om lånet används till att jämna ut likviditeten under en månad. Snabblån exempelvis, är ofta återbetalda inom en månad och sedan kan låntagaren teckna ett nytt snabblån.

För snabblån är det problematiskt om det plötsligt inte går att låna, bara för att låntagaren uppnått maxgränsen för antalet kreditupplysningar. Man kan ju inte ha en affärsidé som bygger på att låntagaren ska kunna teckna mindre lån regelbundet, ifall det samtidigt finns en övre gräns för antalet kreditupplysningar som en låntagare får ha. Många kreditmarknadsinstitut som specialiserat sig på snabblån väljer därför andra kreditupplysningsföretag än UC, både för sin egen och kundens skull. För som kund kan du alltid välja en annan aktör om lån utan UC inte erbjuds.

Är antalet kreditupplysningar ett bra mått på min kreditvärdighet?

loanstar-lån-med-ucInom kategorin mikrolån behöver ett stort antal kreditupplysningar inte heller symbolisera något negativt. Det kan istället vara ett tecken på att du är en trogen konsument av mikrolån, och inte mer än så. Så länge du betalar tillbaka dina lån och är utan betalningsanmärkningar, bortser många långivare därför från antalet kreditupplysningar. Det är också en av anledningarna till att du i dag kan jämföra och hitta ett flertal långivare som är villiga att erbjuda dig just lån utan UC.

I dag är dessutom räntorna så låga i Sverige att det är mycket förmånligt att låna pengar. De låga räntorna har gjort det lättare att skapa ett mervärde av lånet, vilket ökar efterfrågan. Ett mervärde får du om nyttan av lånet överstiger dess kostnader.

Är lån utan UC alltid att föredra?

Om du kan välja mellan två lån med exakt samma villkor och ränta, och som bara skiljer sig åt på så vis att det ena lånet är utan UC och det andra är med UC, ska du i regel välja lånet utan UC. Det ger dig ett större handlingsutrymme om du senare behöver låna mer pengar, köpa på kredit eller vill teckna ett abonnemang av något slag.

Att låna utan UC kan vara särskilt viktigt för dig som vet med dig att du kommer att flytta inom kort. Vid en flytt behöver man ofta teckna flera nya avtal och abonnemang samt eventuellt köpa artiklar till det nya hemmet på kredit. Har du då ett stort antal kreditupplysningar registrerade på dig sedan tidigare är det inte säkert att säljaren är villig att erbjuda dig någon kredit. Försök därför alltid att låna utan UC om du vet med dig att du kommer att flytta inom kort.

Lånar du dock väldigt sällan är det av mindre betydelse vilket kreditupplysningsföretag som används. Din prioritet bör då istället vara att välja lånet med bäst villkor och den lägsta räntan. Kom ihåg att jämföra den effektiva räntan mellan olika lån, då den inkluderar samtliga avgifter för lånet.

Jämför lån med hjälp av vår jämförelsetjänst innan du bestämmer dig för vilket lån du ska teckna. Även om du redan vet med dig att du behöver ett lån utan UC lönar det sig att jämföra lån; för även lån utan UC skiljer sig åt.

En eventuell nackdel med lån utan UC

Bland de långivare som erbjuder lån utan UC kan det finnas vissa aktörer som tar ut en väldigt hög ränta eller höga avgifter. Anledningen är då att de främst riktar sig till kunder som inte kan få ett lån beviljat hos andra långivare. Risken för det här är mindre om du vänder dig till en långivare som använder sig av UC. Glöm inte att jämföra den effektiva räntan mellan olika lån.

Ska man låna utan UC om man har en betalningsanmärkning?

Att hitta en långivare som beviljar dig ett lån trots betalningsanmärkningar kan vara svårt. Det blir som regel heller inte enklare av att du ansöker om ett lån utan UC. Att låna utan UC innebär nämligen inte att det inte görs en kreditupplysning. Har du betalningsanmärkningar så kommer de att synas oavsett vilket kreditupplysningsföretag långivaren använder sig av. Att låna utan UC innebär heller inte att inkomstkravet försvinner.

Det finns dock långivare som accepterar enstaka betalningsanmärkningar eller som kan tumma på inkomstkravet, men det beror på andra faktorer än om lånet är utan UC eller inte.

Lån med UC är vanligare för större lån

Ju högre lånebeloppet är, desto mer information kommer långivaren att vilja ha om din betalningsförmåga och även kraven blir då högre. Därför används UC ofta för större lån. När du ansöker om ett större lån har du dock ofta möjlighet att få din ansökan prövad av en personlig handläggare. Du kan då lägga fram dina argument för varför du är en lämplig låntagare. Har du ett stort antal kreditupplysningar registrerade, ges du möjligheten att förklara varför.

Sammanfattning

Sammanfattning-loanstar-sweAnsöker du om ett lån med UC, registreras din kreditupplysning. Med UC ser långivaren också hur många kreditupplysningar som finns registrerade på dig sedan tidigare. Är det allt för många, minskar dina chanser till att få ditt lån beviljat. Långivare som använder sig av UC har helt enkelt ofta en övre gräns för hur många kreditupplysningar en låntagare får ha.

Lån utan UC däremot, innebär att långivaren, vid bedömning av din ansökan, beställer sina kreditupplysningar från ett annat kreditupplysningsföretag än UC. Dessa kreditupplysningar innehåller ingen information över hur många kreditupplysningar som har efterfrågats på dig sedan tidigare. UC har heller ingen kännedom om antalet kreditupplysningar som utförts av dessa alternativa kreditupplysningsföretag. Du kan därför i princip skicka in hur många låneansökningar du vill utan att det påverkar din kreditvärdighet. Det gör lån utan UC till ett bra alternativ för dig som lånar ofta.

När du jämför lån bör du, oavsett lånetyp, alltid jämföra den effektiva räntan, eftersom den effektiva räntan inkluderar samtliga avgifter för lånet.

0.0/5

Selskapsvurdering
0 recensioner

You've successfully submitted a review for approval. Thank you!

 • Sevenday

  0 recensioner

 • Daypay

  0 recensioner

 • Monetti

  0 recensioner

 • Zmarta

  0 recensioner