Kom usikkerheden til livs med The Smart Money Philosophy

The Smart Money Philosophy

Hvad er the Smart Money Philosophy? I bund og grund er det en indstilling til privatøkonomi og penge, der gør dét, at vores verden og fremtid er usikker bestemmende for, hvordan vi bør bruger vores penge og tilrettelægger vores økonomi.

Mantraet bag filosofien, som Doug Lennick, der først formulerede den, er: “whenever you need money, there’s going to be a smart place to get it” eller hvis du følger filosofien, så er det altid et smart sted at hente penge, når du skal bruge dem.

Hvad er usikkerhed?

Der er det kendte ubekendte og der er det ubekendte ubekendte. I forhold til det kendte ubekendte ved vi fx, at vi ikke ved, hvornår vores bil går i stykker. Den kan gå i stykker om en uge. Den kan også gå i stykker om en måned. Og den kan også gå i stykker om et år. Vores ægtefælle ved vi ligeledes heller ikke, hvornår går bort.

Ubekendte ubekendte er ting, som vi ikke indser, at vi ikke er bekendt med. Det vil sige, at vi ikke ved noget om disse ubekendte eller kan forudsige noget om disse ubekendte; vi har jo slet ikke indset, at vi ikke er bekendt med dem. Ubekendte ubekendte er temaet for Nassim Nicholas Talebs bog “The Black Swan“, som netop kalder dem Black Swans.

Er man vokset op i Danmark og har man hele livet derfor kun set hvide svaner, har man kun grunde til at tro, at svaner er hvide, da det er den konklusion, alle ens observationer peger i retning ad. Tager man imidlertid til Australien, hvor der er sorte svaner, og observerer, at der rent faktisk findes sorte svaner, så får man sig en overraskelse.

Der er omtrent den samme (potentielt ubehagelige) overraskelse en ubekendt ubekendt vil give anledning til.

Der er de store ubekendte, dem som vi slet ikke kan pege på elller forudse, fordi kompleksiteten simpelthen for høj. Et eksempel her på er f.eks. finanskrisen i 2007 – 2009 som de færreste havde set komme. En sådanne krise kan resultere i en hurtigt og kraftigt stigende arbejdsløshed – en arbejdsløshed, der kan ramme dig.

Det afgørende ved usikkerheden og det ubekendte i denne sammenhæng er, at usikkerheden eller det ubekendte selv er noget, som vi med sikkerhed ved, at vi før eller siden kommer på tværs af.

Tre usikkerheder, der er afgørende, er henholdsvis, usikkerheden om, hvor længe vi lever, usikkerheden om, vores helbred og markedets usikkerhed.

Privatøkonomi og penge i lyset af usikkerheden?

Fordi usikkerheden er et faktum giver det god mening at tilrettelægge sin økonomi i lyset heraf. Vi bliver nød til at planlægge, således at vi kan klare de situationer, der opstår, når der indtræffer noget uventet, som har økonomiske konsekvenser.

Hvis vi planlægger vores økonomi korrekt, ja så kan det være, at vi ikke alene kan overkomme de økonomiske udfordringer, vi står overfor, men også undgå den økonomiske stress, som er forbundet dermed og tilsyneladende nærer danskerne.

Det er netop det, der er pointen med The Smart Money Philosophy. Men hvordan fungerer denne tilrettelæggelse i praksis? Hvad gør man helt præcist?

Opsparing påkrævet

Først og fremmest sparer man penge op. Der er ingen vej udenom at spare penge op. Fordi du ikke ved, om du pludselig får brug for penge, er du nød til at spare penge. Du kan naturligvis tage et lån af den ene eller den anden art, hvis uheldet er ude, men det gør ikke nødvendigvis din økonomiske situation lettere.

Smarte steder

Rede penge og investeringer

De penge, som du har sparet op, har du så som frie midler på din konto, og nogle af dem kan du bruge til at investere eller købe relevante, forebyggende finansielle produkter. Med andre ord sørger du for, at de penge, du har sparet op, er placeret flere steder.

Du bør have et hvis beløb i frie midler – et halvt til et helt års løn – der funger som et sikkerhedsnet. Derudover kan du investere i ejendom, aktier eller obligationer.

Fordi du har placeret dine penge flere steder er chancen for at du ender i en ubehagelig økonomisk situation mindre. Præcis den type af situation, der kan give anledning til økonomisk stress.

Lad os antage, at din bil går i stykker. Lad os antage, at du ikke har nogle penge i frie midler. Du har aktier. Du har obligationer, og du har også investeret i ejendom. Lad os desuden antage, at det går dårligt med dine ejendomsinvesteringer. Og lad os så endvidere og slutteligt antage, at det går godt med dine aktier. Siden du har købt dine aktier er de steget væsentligt – måske 30 procent, måske mere.

Nuvel, din bil er gået i stykker. Du er afhængig af den, da du bruger den i arbejdsregi, og du skal derfor bruge en ny.

Havde du kun investeret dine penge i ejendom, havde du nu været i lidt af en kattepine, idet du ville have været nødsaget til at sælge din investering med et tab. Men fordi du har spillet på flere heste og også investeret i aktier, har du nu et smart sted at hente dem, nemlig et sted, hvor du ikke har mistet, men derimod vundet, penge. De penge kan du nu trække ud, glad og tilfreds, og købe den, bil, du står og mangler.

Forsikring

Når det gælder om at tøjle usikkerheden, er det klart, at det er svært at komme udenom forsikringen.

Interessante forsikringstyper i denne sammenhæng er livsforsikringen og livrenten (en forsikring, du fx kan tegne hos Jyske Bank).

Vi har tidligere kigget på livrenten i nogen detalje, så her kommenterer vi kort på den. Du ved ikke, hvor længe du lever. Det er en ubekendt.

Nogle af de pensioner, man kan tegne og indbetale til, løber i en periode, man selv bestemmer. (Vi taler her om pensioner for at konstratere livrenten, der kaldes en pension men egentlig er en forsikring, til dem).

Har du fx tegnet en ratepension og valgt at få den udbetalt over 10 år (i steder for fx 20 eller 30 år), fordi det var den tid, du forventede at leve og lod den udforme på basis af, og viser det sig nu, at du lever længere end forventet, ja så står du pludselig uden den månedlige udbetaling for ratepensionen. Og det kan gøre kårene slette i alderdommen, og i værste fald lede til en uværdig ende på et langt, smukt liv.

En livrente angriber usikkerheden anderledes. Du indbetaler et beløb, og din udbetaling er naturligvis betinget af din indbetaling, men du får udbetalinger hele livet – uanset om du lever de ti år, du har kalkuleret med, eller 10 eller 20 endnu.

Livrenten er en pulje, som dem, der har tegnet den, indbetaler til. Dem, der lever kortest tid får mindst ud af den, og dem der lever længest får mest ud af den.

Lever du kort tid, kan det være, at du ender med at få mindre udbetalt end du har indbetalt. Men fordi du aldrig kan være sikker på, hvor længe du lever, er livrenten en god sikkerhed for, at man får månedlige udbetalinger hele livet. Med livrenten betvinger du usikkerheden og gør dig mindre sårbar overfor den ultimative ubekendte.

Smart er rart

Vi håber, at du med denne artikel har fået en idé om, hvordan du tilrettelægger din økonomi smart. Prøv at anskue usikkerheden og det ubekendte som noget positivt – en mulighed for endelig at begynde at spare op og  lade den økonomisk stress blive en fortidslævn.