Lejebolig, andelsbolig eller ejerbolig? Fordele og ulemper

by rene

Skal du købe en ejerbolig eller en andelsbolig? Eller er det i virkeligheden mere meningsfuldt bare at leje en lejlighed? Det er nogle af de spørgsmål, som mange danskere stiller sig selv.

Og der er god grund til at tænke sig om.

Boligkøbet er nemlig en af de største fifiinvesteringer, man gør sig i løbet af sit liv, og realkreditlånet, der til at begynde med finansierer investeringen, er oftest det største lån, man kommer til at tage.

Der er altså her tale om en beslutning med en vis tyngde. 

At vælge bolig er ingen dans på roser
At vælge mellem en lejebolig, andelsbolig eller ejerbolig kræver grundige overvejelser

Derfor giver det unægteligt mening grundigt at overveje, om det rent faktisk er en ejerbolig – uanset om der er tale om en lejlighed eller hus – der passer bedst til ens unikke situation og følgende behov.

I denne artikel kigger vi nærmere på fordelene og ulemperne ved de forskellige løsninger og ser på nogle af argumenterne for dem.

Lejebolig

Lejeboligen er populær i særligt de tidlige år efter man er flyttet hjemmefra. Fremtiden er endnu meget usikker – “hvad skal jeg leve af?”, “hvor skal jeg bo?”, “hvem skal jeg bo sammen med?” – og man har formentlig endnu ikke så mange penge på opsparingen, at man kan investere i hverken en ejer eller andelsbolig.

Fordele

Stor fleksibilitet

“Der er ingen bånd, der binder mig” sang Pinocchio, og vælger man at leje en bolig, er det en sang, man (næsten) kan istemme sig.

 Du kan nemlig forholdsvis let flytte fra lejeboligen igen. Du har ikke lavet en investering i den bolig, du bor i, og du er derfor ikke knyttet til den på samme måde som du er, hvis du har en ejer- eller andelsbolig. Det eneste, du skal gøre, er at sørge for at opsige lejligheden i overensstemmelse med den tidsfrist, der er angivet i den lejekontrakten.

Det er vigtigt at bemærke at det, at det er let at flytte fra lejligheden ikke er ensbetydende med at det er tilsvarende let at blive smidt ud af lejligheden. Dit lejemål kan ikke opsiges med hvilken som helst grund (se lejelovens §§ 82 & 83). Her har du som lejer altså en fordel. 

Intet sikkerhedsbetinget lån

Du skal ikke binde et større beløb i ejendommen og derfor skal du f.eks. ikke stille sikkerhed til et realkreditlån. Du skal maksimalt binde et depositum. Desuden skal du ikke betale ejendomsskat. 

Minimal vedligeholdelse

Du har intet ansvar for at den udvendige vedligeholdelse af ejendommen, og dit ansvar med hensyn til vedligeholdelsen af den indvendige del af selve boligen er også begrænset. Hvis toilettet går i stykker, radiatoren er utæt eller der er en stikkontakt, der skal skiftes og står af, vil det for det meste tilfalde udlejeren at få disse ting klaret.

De præcise forhold finder du imidlertid mere information om i din lejekontrakt. 

Mulighed for boligstøtte

Hvis du lejer en bolig, kan du ansøge om boligstøtte. Om du bliver bevilliget boligstøtte og hvor meget du i så fald får afhænger af en række faktorer. Du kan læse mere om boligstøtte her

– Hvornår giver det mening at vælge en lejebolig med de fordele og ulemper, som vi i det foregående har opridset, taget i betragtning?

Hvis du vægter fleksibilitet og minimalt ansvar i forhold til din bolig er lejeboligen det umiddelbart åbenlyse valg for dig.

Ulemper

Ingen opsparing

I en ejerbolig sparer du op i og med du betaler af på de lån, du har foretaget for at købe boligen. Netop fordi du ikke har nogen opsparing kan en lejebolig på sigt gå hen at blive en dyr løsning. 

Begrænset råderet

Da du ikke ejer lejligheden, kan du ikke uden videre begynde at bygge boligens køkken eller badeværelse om, ja eller rive en væg ned, så du får et køkken-alrum.  Ønsker du at ændre noget, skal skal du altså først have tilladelse af udlejeren.

Relativt høj husleje

Som fremhævet under punktet “Ingen opsparing” kan en lejebolig på sigt blive en dyrere løsning end f.eks. ejerboligen.

Andelsbolig

Andelsboligen sidder så at sige mellem lejeboligen og ejerboligen. Man lejer ikke en lejlighed, men man ejer heller ikke en lejlighed. 

Man har en derimod en del af en ejendom – en andel – og som andelshaver har man brugsretten til den andel. Foruden brugsretten til andelen får man også del i andelsforeningens økonomi, når man køber en andel – formue såvel som gæld. 

Fordele

Lavere købspris

Generelt er det billigere at købe en andelslejlighed end en ejerlejlighed. 

Tættere naboskab

Alt andet lige vil du som andelshaver have mere at gøre med dine naboer. Der vil formentlig være fælles projekter, I skal arbejde på og så deler i naturligvis andelsfordelings økonomi.  

Husk på, at andelsboligens idé udspringer af andelstanken, en tanke, hvis hjørnesten er solidaritet og fælleskab, det solidariske fællesskab.

Andelsværdien er underlagt maksimal priser

Der er et loft på, hvad en andelsbolig maksimalt må sælges for – maksimalprisen – og på den måde er andelsboligen ikke underlagt markedsmekanismerne (udbud og efterspørgsel) på samme måde. Andelsboliger har så at sige ikke en markedspris.

Mulighed for boligstøtte

Mulighederne for boligstøtte som andelshaver er ikke helt de samme som for dem, der lejer en bolig. Boligstøtten bevilliges nemlig kun til folke- eller førtidspensionister. Hvis du gerne vil vide mere om boligstøtte, anbefaler vi, at du tager et kig på denne side.

Har du ikke råd til en ejerbolig kan en andelsbolig altså være for dig. Glædes du ydermere ved det det sociale og solidariske aspekt, er andelsbolig måske lige sagen for dig.

Ulemper

Dyrere lån

Andelsboliglån, som også fås hos f.eks. Nykredit, Alm. Brand og Jyske Bank, er ikke realkreditlån og er egentlig en art banklån, og de er således dyrere at optage, fordi de har en højere rente.

Majoriteten bestemmer

Andelsforeninger er – i idéen i hvert fald – demokratiske og i andelsforeningens demokrati er der også et mindretal – dem, der når de fælles beslutninger træffes, ikke får deres vilje og må bøje sig for flertallet.

Begrænset mulighed for ombygning

Da du ikke har fuld råderet som ved en lejebolig, kan du ikke bare beslutte dig for at bygge om – i hvert fald ikke, når det gælder større ombygningsprojekter. Ofte vil andelsforeningen skulle godkende dit ombygningsprojekt.

Fungerer ikke som opsparing

Den månedlige udgift er unægteligt en relativt stor post i dit budget, og dit indskud bevarer ikke nødvendigvis sin værdi eller bliver mere værd.

 Afvigende prisvurderinger

Der er offentlige vurderinger af andelsboliger og så er der de private valuarers vurderinger, og det er ikke altid, at de vurderinger ligger på det samme beløb. Det har været tilfælde, hvor det har givet godt til andelshaveren at få en privat valuar til at give et bud på bygningens værdi. De forskellige, afvigende vurderinger gør det svært nøjagtigt at bestemme en andelsboligs værdi.

Ejerbolig

Ny bolig? Lejebolig er ikke altid billigst
Den mest populære boligtype i Danmark. Mange håber på en god forretning.

Den mest populære boligtype. Ejerboligen er for det meste for de veletablerede, der har gjort sig grundige overvejelser og valgt at spare op til en bolig i god tid.

Fordele

Fuld råderet

Ikke overraskende har du som ejer af lejligheden ret til at rive de vægge ned, som du vil (og kan), og hvis du vil bygge køkkenet eller badeværelset om, så kan du også det.

Fungerer som opsparing

Medmindre du har valgt et afdragsfrit lån og forudsat at din bolig holder sin værdi, vil dine månedlige ydelser til afdrag på gæld fungere som en opsparing.

Potentielt god forretning

Det kan være en rigtig god forretning at investere i en bolig. Viser det sig, at boligmarkedet er opadgående og værdien af din bolig oversiger det, du købte den for og ellers rækker udover mæglersalær mv., er der en mulighed for at tjene penge på at sælge den. Det er bestemt ikke uhørt, at boligejere har tjent millioner på præcis denne måde. Og det viser sig, at 30% af boligkøbere rent faktisk køber en bolig med henblik på at tjene penge.

Mulighed for boligstøtte, hvis du er folke- eller førtidspensionist

Mulighederne for at få boligstøtte er ikke de samme, når du er boligejer som når du lejer en bolig. Det er dog stadig muligt at få boligstøtte, hvis du er folke- eller førtidspensionist. Du kan læse mere om boligstøtte her.

Ulemper

Handelsomkostninger

Der er omkostninger udover dem, du skal betale for selve boligen. Det kan f.eks. være du skal bruge rådgivningshjælp elle. Måske skal du betale dobbelt husleje i en periode, måske er der udgifter til leje af bil eller til et flytte firma.

Betydelige fællesudgifter

Der kan være relativt store fællesudgifter for boligejere. 

Godkendelse

De fleste skal låne penge, hvis de skal købe en ejerbolig. De fleste er derfor afhængige af at det relevante kreditinstitut giver dem grønt lys til at foretage købet, dvs. at de accepterer dig som køber og det pågældende tilbud

Ejendomsskat og grundskyld

Som boligejer skal du betale ejendomsværdiskat og grundskyld. Et lyspunkt her er imidlertid muligheden for at at trække de udgifter, som du har til renter, fra i skat.

Potentielt dårlig forretning

En af fordelene ved ejerboligen er, at du potentielt kan tjene penge på den, hvis markedet udvikler sig fordelagtigt for dig. Men det kan jo også ske, at det udvikler sig i den anden retning, at udvikligen er negativ og du mister penge. Bliver din gæld i boligen højere end boligens værdi, bliver du “teknisk insolvent”. 

Ingen mulighed for boligstøtte

Der er ikke mulighed for boligstøtte medmindre du er folke- eller førtidspensionist.

– Hvornår giver det mening at vælge en ejerbolig med de fordele og ulemper, som vi i det foregående har opridset, taget i betragtning?

Har du pengene til det og kunne du tænke dig at gøre en investering, dog med en vis risiko, er ejerboligen måske en god løsning for dig.

 

Det er altså ikke muligt at give et entydigt svar på hvilken boligtype der er bedst. Det hele afhænger af din eller jeres unikke situation. Er fremtiden usikker og foretrækker du fleksibilitet? Ja, så er lejeboligen umiddelbart det bedste valg. Er dit behov for fleksibilitet mindre og har du nogen penge til at købe bolig for og er du glad for fællesskaber? I så fald kan det være, at en andelsbolig er lige noget for dig. Okay. Du har pengene og du vil muligvis gerne have flere penge – du er ude på at gøre en god investering. I så fald peger pilen i retningen af en ejerbolig.