Olukorrad, kus kiirlaenu võtmine on mõtestatud finantsotsus

by maarit
kiirlaenu_võtmine_on_mõtestatud_finantsotsus

Kiirlaenudele reageeritakse tihti esmalt negatiivselt, sest nende mainimine seostub eelkõige kõrgete intressimääradega ja meedias tihti kajastatud olukordadega, kus kiirlaenu võtnud inimene on sattunud laenu tagasimaksmisega raskustesse. Mõnes olukorras võib olla just vastupidi – kiirlaenu võtmine on mõtestatud ja vajalik. 

Oluliselt vähem kajastatakse kiirlaenude positiivset poolt ja asjaolu, et tegemist on ikkagi vaid ühe täiendava tootega laenuturul, mille mõistlikus kasutamises pole midagi taunimisväärset. Ükskõik millise laenutoote mõistusvastane kasutamine võib põhjustada probleeme ja selles osas ei erine kiirlaenud nn tavalistest pangalaenudest karvavõrdki.

Meedia kallutatus selles küsimuses on arusaadav, sest arvamust avaldavad eksperdid on ise tihti seotud Eestis tegutsevate pankadega. Kiirlaenupakkujad on suuremate krediidiasutuste jaoks otsesed konkurendid, kes vähendavad oma kiirlaenudega pankade endi väljastatud väikelaenude ja krediitkaartide väljastamisest saadavat intressitulu.

Oluliselt tasakaalustatuma lähenemisega on võimalik kiirlaenudes näha ka palju positiivset ja alljärgnevalt vaatamegi lähemalt põhjuseid, miks kiirlaenu võtmine on mõtestatud finantsotsus.

Uued kliendid saavad kiirlaenu tasuta

Tõepoolest, tasuta laenu saamine on Eestis võimalik! Teisisõnu on mitmed Eestis tegutsevad kiirlaenupakkujad oma uutele klientidele valmis väljastama nende esimese kiirlaenu täiesti tasuta ehk ilma intressi maksmise kohustuseta. Sellist pakkumist ei leia mitte ühestki kommertspangast. Pigem on olukord vastupidine. Mida tundmatum sa panga jaoks oled, seda suurem on võimalus, et pank pakub sulle keskmisest kõrgema intressimääraga laenu.

Tasuta laenu saamine on seega täiesti võimalik ja kuivõrd tagastama peab ainult laenatud põhisumma, on tegemist intressita laenuga. Uuel kliendil on tasuta laenu saamise juures mõned täiendavad tingimused:

  1. Tasuta laen on mõeldud ainult uutele klientidele, kes võtavad esimese kiirlaenu.
  2. Intressita saab laenata ainult väikese summa (tavaliselt kuni 1000 eurot, tihti veelgi vähem).
  3. Intressita laenu antakse lühikeseks perioodiks, maksimaalselt kuni 30 päevaks ja selle aja jooksul peab laenu kindlasti tagastama või rakenduvad tavapärase laenamise tingimused, mille puhul tuleb maksta ka intressi.

Lisaks on Eestis laenupakkujaid, kes oma uutele klientidele küll täiesti tasuta esimest laenu ei väljasta, kuid teevad seda väga väikese tasu eest (tihti kõigest 1 euro). Sisuliselt pakuvad ka nemad siiski tasuta laenu, mis on kaugelt soodsam kui ükskõik milline pankade väljastatav laenutoode.

Lisaks soodsale intressile on kiirlaenudel pangalaenude ees muidki eeliseid

Nii nagu kiirlaenu nimigi ütleb, on laenu väljastamine protsess tehtud nii kiireks kui võimalik. Kõigepealt läbib laenuklient Eestis nõutud isikutuvastuse protsessi. Kui klient vastab kõigile kiirlaenu väljastamiseks seatud tingimustele, võtab kogu protsess taotluse esitamisest laenu pangakontole laekumiseni aega maksimaalselt paar tundi ja tihti laekub laenusumma kliendi kontole veelgi kiiremini.

On olukordi, kus kiirlaenu võtmine on mõtestatud finantsotsus.Laenusumma laekumine sõltub tihti ka sellest, millises pangas on kiirlaenupakkuja ja kliendi pangakontod. Eestis tehakse paljude pankade vahelisi tehinguid mõned korrad ühe pangapäeva jooksul ja pankadevahelisi tehinguid ei sooritata nädalavahetustel või riigipühadel. Õnneks kogub üleeuroopaline välkmaksete süsteem üha rohkem tuntust ja paljud pangad on sellega juba liitunud. Välkmakse liigub liitunud pankade vahel sekunditega, nii et kliendina ei sõltu sa enam ülekannete kiirusest.

Kuna kõik pangad süsteemiga veel liitunud ei ole, on kliendi seisukohast mõistlik omada pangakontot samas pangas, kust laenuandja väljamakseid sooritab. Enamikul kiirlaenu pakkujatest on pangakontod kõigis suuremates Eesti pankades, mistõttu raha laekumisega kliendi pangakontole suuri viivitusi esineda ei tohiks. Kui kliendil on pangakonto kiirlaenu väljastava ettevõttega samas pangas, on laenu võimalik saada siis ka nädalavahetustel, kui laenupakkuja sel ajal töötab.

Positiivne otsus kiirlaenu saamiseks sõltub kliendi maksekäitumisest

Suurte krediidiasutuste puhul peab laenusooviga klient läbima laenutaotluse menetlemise protsessi, mis mõnel juhul võib kesta isegi mitu nädalat. Kui laenu on vaja kasutada nüüd ja kohe ning pole võimalust oodata, siis kiirlaenu võtmine on mõtestatud võimalus ootamatule rahamurele lahenduse leidmiseks.

Lisaks pole kiirlaenu võtmisel laenaja varasem maksekäitumine niivõrd oluline kui pangast laenu võtmise puhul. Oluline on, et laenajal ei oleks aktiivseid maksehäireid ja ta omaks piisavas suuruses stabiilset sissetulekut laenu tagasi maksmiseks. Näiteks pankade puhul võib kauges minevikus laenude tagastamisega probleemidesse sattumine või isegi lihtsate arvetega viivitusse sattumine olla piisav põhjus, miks rohkem laenu ei anta. Seda isegi pärast aastate möödumist ja olukorras, kus inimese finantsolukord on märgatavalt paranenud.

Eelisena on hea mainida, et kiirlaenude puhul saab klient laenuperioodi pikkuse määrata kasvõi ühepäevase täpsusega. Täpse laenuperioodi määramine aitab säästa laenu intressikulusid. Teades, et sul on laenu vaja täpselt nädalaks ajaks, saad kiirlaenu ka täpselt selleks perioodiks võtta. Pangad võivad teatud laene väljastada vaid minimaalse ühekuise laenuperioodiga. Näiteks toimib paljudes pankades krediitkaardi konto tasaarveldamine kuuvahetuse seisuga ja kuni kuu lõpuni tuleb kasutatud krediidilimiidi eest tasuda intressi. Seega võib lõpptulemusena madalama intressimääraga pangast võetud laen olla kliendi jaoks kulukam kui kiirlaen, sest intressi tuleb maksta pikema laenuperioodi jooksul, kui hädapäraselt vajalik on.

Millistele tingimustele peab uus laenuklient vastama kiirlaenu saamiseks?

Lisaks eelpool mainitud eritingimustele peavad kõik nii uued kui ka vanad kliendid kiirlaenu saamiseks vastama teatud tingimustele. Neist vast kõige olulisem on, et esmakordsel laenamisel tuleb läbida isikutuvastuse protsess. Nii kinnitad oma identiteedi laenuandjale ja seda tuleb teha ainult üks kord ehk ainult siis, kui sa pole konkreetse laenuandja käest varem laenu võtnud. Järgnevatel kordadel isikutuvastuse läbimist sama laenuandja enam ei nõua.

Isikutuvastuse nõue tuleneb Eesti seadustest, see on kohustuslik igale laenuandjale. Protsess ise on lihtne ja seda saab teha postkontorites üle kogu Eesti. Isegi kui laenuandja asub Tallinnas ja kiirlaenu laenuklient Viljandis, ei pea laenu saamiseks sõitma Viljandist Tallinnasse. Piisab kohalikust postkontorist läbi astumisest. Protsess ise võtab aega 5-10 minutit.

Kui oled otsustanud, et sinu jaoks kiirlaenu võtmine on mõtestatud otsus, siis pead kindlasti arvestama selle võtmise tingimustega:

  1. Laenusaaja peab olema vähemalt 18-aastane, mõnel juhul on vajalik vanus vähemalt 21 või isegi 22 aastat.
  2. Laenuklient peab elama alaliselt Eestis või omama elamisluba.
  3. Nagu mainitud, peab uus laenuklient läbima isikutuvastamise.
  4. Iga klient peab omama stabiilset sissetulekut palga või pensioni näol.
  5. Laenukliendil peab olema personaalne e-maili aadress.
  6. Laenukliendil peab olema isiklik pangakonto, mõne teise inimese pangakontole kiirlaene ei väljastata.

Suhtumine kiirlaenudesse peaks olema tasakaalustatum, sest on olukordi, kus kiirlaenu võtmine on mõtestatud

Kiirlaen on laenuturu vajalik osa. Soodsate pakkumistega uutele klientidele on kiirlaenufirmad toonud Eesti laenuturule intressita laenu võtmise võimaluse, mida täna isegi pangad ei paku.

Tingimused laenu võtmiseks on uue kliendi jaoks palju soodsamad kui pangast väljastavate laenude puhul. Loomulikult peab iga kiirlaenu võtja enne laenamist selle sammu korralikult läbi kaaluma. Lisaks tasuks võrrelda erinevaid pakkumisi, et valida enda jaoks sobivaim lahendus välja valida. Kunagi ei ole tingimused päris täpselt samad ja detailidest võivad lõpuks kujuneda suured erinevused. Neile, kes soovivad ennast kurssi viia Eesti laenuturu erinevate toodete ja võimalustega, on vajaliku informatsiooni kättesaamiseks Finantsinspektsioon välja töötanud veebilehe Minuraha.ee.

Lisaks tasub mõelda ka et, kui oled ühe ettevõtte juurest juba tasuta kiirlaene võtnud ning sul tekib vajadus uue laenu järele, peaksid kaaluma mõne teise kiirlaenupakkuja teenuse kasutamist, kes samuti väljastab uuele kliendile esimese kiirlaenu ilma intressita. Nii on Eestis võimalik väikseid summasid tasuta laenata mitu korda.